Accés a l'educació pública

Aquí et presentem els tràmits que has d’efectuar si vols que els teus fills o filles accedeixin a centres educatius sostinguts per fons públics, és a dir, els centres públics i els centres privats concertats.

Per conèixer el procediment d’accés a un centre educatiu privat (no concertat), consulta-ho directament en el centre mateix.

Normalment, per accedir a un centre educatiu sostingut amb fons públics, primer hi has de fer una preinscripció i més endavant la matrícula pròpiament. No obstant això, si arribes amb el teu fill o filla a Barcelona quan el curs ja ha començat o quan ja ha acabat el període de matriculació, pots fer el tràmit d’escolarització d’alumnat nouvingut.

A la ciutat de Barcelona hi ha les escoles bressol o llars d’infants públiques que imparteixen el primer cicle d’educació infantil de caràcter no obligatori per a nens i nenes de 4 mesos a 3 anys.

L’educació obligatòria comprèn dels 3 als 16 anys, però és habitual que els nens i les nenes comencin a anar a escola amb 3 anys, accedint al segon cicle d’educació infantil (I3, I4 i I5). A continuació segueix l’educació primària (de primer a sisè) i l’educació secundària obligatòria (ESO) (de primer a quart).

El batxillerat no és obligatori i normalment es cursa entre els 16 i els 18 anys, encara que està obert a persones de qualsevol edat.

Una altra opció després de l’educació obligatòria són els cicles formatius que capaciten per a l’exercici de diverses professions i proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector econòmic. Hi ha cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.