Escoles bressol: preinscripció i matriculació

Què has de saber?

Aquest tràmit fa referència a l’escolarització de nens i nenes de 4 mesos a 3 anys en una escola bressol municipal de la ciutat de Barcelona.

Les escoles bressol imparteixen el primer cicle d’educació infantil de caràcter no obligatori. A més, ofereixen una funció educativa clau en l’aprenentatge i desenvolupament personal durant els primers anys de vida del nen o nena. Aquesta perspectiva educativa és el principal aspecte que la diferència de les guarderies i les ludoteques, que únicament s’encarreguen de cuidar els nens i nenes, sense necessitat que els cuidadors i cuidadores disposin de cap titulació específica.

Aquest primer nivell d’educació es pot cursar diferents centres educatius segons la font de finançament:

 • escoles públiques, que estan finançades per l'Administració
 • escoles privades, que es financen de manera privada.

MOLT IMPORTANT:

Aquí només expliquem com fer el tràmit per a les escoles bressol de Barcelona. És un tràmit imprescindible per poder accedir als serveis oferts per les escoles sostingudes amb fons públics. No obstant això, és una etapa d’escolaritat no obligatòria.

Tingues present que les escoles bressol de Barcelona tenen un gran reconeixement, de manera que sovint la demanda de places és més elevada que l’oferta. Per aquesta raó, si en un centre hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen uns criteris de prioritat per acceptar aquestes sol·licituds.

En cas de no obtenir plaça en cap dels centres sol·licitats, recorda que hi ha disponible un gran nombre de centres privats per poder inscriure els nens i nenes. Si teniu interès en un centre privat, heu de contactar-hi directament, ja que cada centre té el seu propi mecanisme d'accés.

A qui s’adreça?

S’adreça als nens i nenes que tenen entre 4 mesos i 3 anys i que compleixin els següents requisits:

 

 • Per inscriure per primera vegada en una escola bressol un nen o nena, aquests han de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.
 • La inscripció no es pot fer fins que el nen o nena no hagi nascut.
 • La inscripció es pot fer fins que el nen o nena compleixi els 3 anys.

Com funciona?

Per accedir a una escola bressol municipal cal fer aquest tràmit en dues fases:

 • La preinscripció es fa per demanar plaça en una escola. Només es pot presentar una única sol·licitud per nen o nena. Tanmateix, a la mateixa sol·licitud es poden indicar peticions d'admissió a diversos centres (10 com a màxim) per ordre de preferència. És recomanable fer constar el màxim de centres desitjables per augmentar les possibilitats d'obtenir plaça en algun dels centres i que així s'ajusti al màxim a les preferències de cada família.
 • La matriculació es fa per confirmar la inscripció a l'escola on s'ha obtingut una plaça.

Un cop fetes les preinscripcions, aquestes s'ordenen amb uns criteris de baremació. Si en una escola bressol hi ha més sol·licituds que places, es puntuen uns criteris prioritaris per fer les  assignacions. En cas d'empat, es valoren els criteris complementaris. 

Criteris de baremació

CRITERIS PRIORITARIS

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s'obtenen 50 punts. 
 • Proximitat geogràfica. Cada centre té una zona educativa per poder establir el criteri de proximitat. Pots consultar quina és la zona educativa de cada centre al seu web abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre elles. Segons les circumstàncies, se sumen diferents puntuacions:
  • Quan el domicili habitual de la família es troba a la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc: 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora és dins de la zona educativa del centre elegit en primer lloc: 10 punts.
  • Quan el domicili està situat a la ciutat de Barcelona, però fora de la zona educativa del centre: 15 punts.
 • Si un membre de la família percep l'ajuda de la renda garantida de ciutadania o de l'ingrès mínim vital (IMV): 15 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa: 10 punts.
 • Pel fet de formar part d'una família monoparental: 10 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts.

Quin és el termini?

És important consultar el calendari exacte cada any. En general, per al curs escolar que comença al setembre, el procés comença el mes de març del mateix any amb les visites de les famílies als centres educatius que organitzen portes obertes. El període de presentació de sol·licituds i publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció varia en funció de l’any, però acostuma a ser entre els mesos d’abril i maig. A continuació, es baremen les sol·licituds amb els criteris de prioritat. Un cop assignades les places, la matrícula es fa el mes de juny.

Calendari per al curs 2024-25:

 • Publicació del nombre de places escolars de cada centre i per a cada curs: 2 de maig de 2024
 • Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 3 al 16 maig 2024

Com has de fer el tràmit?

La presentació de la sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol municipals de la ciutat de Barcelona es farà de manera telemàtica a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a situacions excepcionals, les famílies que no puguin fer la presentació telemàtica es podran dirigir a l’escola triada com a primera opció per telèfon o per correu electrònic per obtenir cita prèvia i fer la preinscripció presencial

En el cas que facis la preinscripció presencialment, l’imprès del full de sol·licitud també el pots obtenir a través d’internet. Aquest full de sol·licitud és únic i el pots lliurar a qualsevol escola bressol, encara que és preferible entregar-lo al centre que tinguis com a primera opció. 

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

Pas 1: Emplena el full de sol·licitud i presenta la documentació
 • Emplena i presenta el full de sol·licitud, juntament amb la documentació, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.
 • Recorda que pots indicar el teu número de telèfon al formulari per rebre notificacions de l’estat de la sol·licitud.
 • És important que a la mateixa sol·licitud indiquis, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas que no se t’assigni la teva preferència.
 • Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.
Pas 2: Consulta si el nen o nena ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

Les sol·licituds que no siguin admeses en el procés de matriculació configuraran la llista d’espera per a l’accés a places vacants que es produeixin durant el curs, si així se sol·licita a l’imprès de preinscripció.

Pas 3: Si el nen o nena ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que el nen o nena hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert. Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

PRESENCIAL

Pas 1: Emplena el full de sol·licitud i recopila la documentació

Has d’emplenar el full de sol·licitud i preinscripció. Pots obtenir aquest document per dues vies:

 • Presencialment:
  • A l’Oficina d’Atenció i Registre del Consorci d’Educació de Barcelona.
  • A les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (OAC).
 • Telemàticament:
  • A través del portal web del Consorci d’Educació de Barcelona. Pots descarregar-te el formulari, emplenar-lo per generar la sol·licitud i imprimir-lo.
  • A les escoles bressol públiques.
  • Al Punt d’Atenció de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Tant la informació com el formulari de sol·licitud estan disponibles únicament en català i castellà.

Recorda que pots indicar el teu número de telèfon al formulari per rebre notificacions de l’estat de la sol·licitud.

És important que a la mateixa sol·licitud indiquis, per ordre de preferència, peticions d’admissió a diversos centres, a fi de tenir més possibilitats en cas que no se t’assigni la teva preferència.

Abans d'iniciar la sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.

Pas 2: Presenta el full de sol·licitud original i la documentació
 • Presenta la documentació i el full de sol·licitud de la preinscripció, preferentment, a l’escola bressol triada en primer lloc. Caldrà demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud i la documentació requerida trucant al centre seleccionat o enviant un correu electrònic.  
Pas 3: Consulta si el nen o nena ha estat admès

Una vegada acabat el període de preinscripció, cal consultar les llistes per saber si l’alumne/a ha estat admès.

Les llistes es poden consultar a través de diferents vies:

Les sol·licituds que no siguin admeses en el procés de matriculació configuraran la llista d’espera per a l’accés a places vacants que es produeixin durant el curs, si així se sol·licita a l’imprès de preinscripció.

Pas 4: Si el nen o nena ha estat admès, es formalitza la matrícula

En cas que el nen o nena hagi estat admès, has de formalitzar la matrícula a l’escola corresponent en el període establert. Si no formalitzes la matrícula en el termini establert, es consideraria que es renuncia a la plaça.

A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, en el moment de la matriculació els centres també poden demanar-te:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció, el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer les persones progenitores o tutores del nen o nena personalment o un o una representant. En cas que la sol·liciti una tercera persona, cal presentar una autorització signada per les persones progenitores o tutores del nen o nena.

Quina documentació és necessària?

Per a la preinscripció de les escoles bressol no s’ha de presentar la documentació per acreditar la identitat de la família (el llibre de família, el DNI, NIE o passaport del sol·licitant, ni la targeta sanitària individual del nen o la nena). Aquesta documentació, en el cas que s’obtingui plaça, s’haurà de presentar en el moment de formalització de la matrícula.

Respecte a la documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris només s’ha de presentar la documentació en cas que l’Ajuntament de la Barcelona no la pugui comprovar directament o a través de consultes interadministratives amb la Generalitat de Catalunya.

Però si heu de presentar alguna documentació, s’ha de digitalitzar (mitjançant un escàner o una fotografia).

En tot cas, l'escola requerirà la presentació de la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud de la preinscripció.
 • Document d’identitat de la persona que fa la sol·licitud (persones progenitores, tutores o guardadores de fet).
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes estrangers: targeta de residència en què consta el número d'identitat d'estranger (NIE).
  • Si no es disposa de targeta de residència, es podrà aportar el passaport o, en el cas de les persones estrangeres originals d’un país de la Unió Europea, el document d’identitat del país d’origen.
  • En el cas de ciutadans o ciutadanes de nacionalitat espanyola: DNI.
 • Targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a. 
 • Llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i la data de naixement del nen o nena i la relació amb les persones progenitores o tutores.
 • Si el nen o nena està en situació d’adopció o acollida, cal aportar la documentació relativa al procés d’adopció o la resolució d’acollida.
 • Les dades d’identificació o filiació de l’alumnat estranger es poden acreditar, de manera extraordinària, amb els documents d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar, traduïts, si cal. La direcció del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Documentació acreditativa dels criteris de baremació:

 • En el cas de tenir germans o germanes en el centre o persones progenitores o tutores legals treballant-hi: No és necessària una justificació documental, el centre ho comprova d’ofici.
 • En cas d’acreditar la proximitat:
  • Proximitat al domicili familiar
   • S’agafa l’adreça del document d’identitat (DNI o NIE) de la persona sol·licitant com a adreça de proximitat del centre.
   • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del document d’identitat o es tracta de persones estrangeres sense targeta de residència, l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona comprovarà d’ofici, mitjançant el padró de l’Ajuntament de Barcelona, l’adreça d’empadronament de la unitat de convivència de l’alumne/a.
  • Proximitat al lloc de treball:
   • Contracte laboral o certificat de l’empresa.
   • En el cas de treballadors o treballadores autònoms que tenen com a domicili el de l’exercici de la seva activitat, s’agafa l’adreça que consta a l’Agència Tributària i s’acredita amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa al cens d’obligats tributaris (models 036 i 037).
 • En cas d’optar a la puntuació per renda familiar:
  • Certificat actualitzat emès pel Departament de Drets Socials que acrediti ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • En el cas de discapacitat de l’alumne/a, persones progenitores o germans o germanes:
  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33% (en català o castellà).
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari o beneficiària d’una pensió de la Seguretat Social amb reconeixement d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i el de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
 • En cas d’acreditar la condició de família nombrosa o monoparental:
  • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Quin és el cost?

Dur a terme la preinscripció i la matrícula és gratuït.

No obstant, has de saber que els preus públics per a l’escolaritat o alimentació en les escoles bressol municipals són variables i s’estableixen en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a què pertany l’alumne/a. Per aquesta raó, si ho prefereixes, abans de formalitzar definitivament la matrícula pots accedir al simulador de preus públics amb tarifació social

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) i l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona.

 

A la resta del territori: el Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes) i la publicació Les escoles bressol municipals de Barcelona, disponible en català, castellà, anglès, francès, tagal, xinès, àrab i urdú.

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a la preinscripció i matriculació:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.