You are here

A continuació, trobaràs algunes publicacions i materials que poden ser útils o interessants en la teva nova vida a Barcelona.

10 Consejos para sentirse como en casa en Barcelona

Categoria: Viure a Barcelona
Descripció:

Fullet que facilita deu consells i suggeriments per facilitar l’aterratge personal i la integració del talent internacional a Barcelona.

Mida: 2247 KB
Data: 21/12/2018
Edició: Promoció de Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Llengües: Anglès / Castellà / Francès

Barcelona Talent Guide 2019-20

Categoria: Educació, Viure a Barcelona
Descripció:

Publicació pràctica i amena en format revista que presenta informació útil pensada per a estudiants universitaris, personal docent i investigadors que arriben a Barcelona.

Mida: 12.157 KB
Edició: Barcelona Centre Universitari (BCU) i diari ARA
Llengües: Anglès / Català

International Schools in Barcelona

Categoria: Educació
Descripció:

Publicació que presenta l’oferta d’escoles internacionals de l’àrea de Barcelona i explica el sistema educatiu local.

Mida: 3.013 KB
Data: Desembre 2018
Edició: Promoció de Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Llengües: Anglès

Moving to Barcelona

Categoria: Viure a Barcelona
Descripció:

Guia pràctica per a les persones que es traslladen a viure a Barcelona amb informació útil sobre els diversos aspectes de la vida quotidiana: habitatge, educació, transport, vida social, etcètera.

Mida: 4974 KB
Data: Desembre 2018
Edició: Promoció de Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Llengües: Anglès

Identitat i posicionament de Barcelona. Un relat coral

Categoria: Dades de ciutat
Descripció:

Aquest brand book és una síntesi d’un nou relat de Barcelona, resultat d’un procés participatiu amb agents locals i internacionals en favor de la marca Barcelona, com a palanca per a la promoció internacional de la ciutat. Pretén ser una eina útil, pràctica i inspiradora que permeti orientar i sintonitzar tots els missatges i iniciatives dels diversos agents públics i privats que incideixen en la reputació de la marca Barcelona.

Mida: 28.688 KB
Edició: Promoció de Ciutat. Ajuntament de Barcelona

Barcelona talent destination

Categoria: Serveis
Descripció:

Fullet que explica per què Barcelona és un lloc interessant per al talent internacional i ofereix alguns recursos de suport.

Mida: 191 KB
Edició: Promoció de Ciutat. Ajuntament de Barcelona
Llengües: Anglès / Francès