Ciutadania extracomunitària

World map. Non-EU or EEA countries

Si ets d’un país que no pertany a la UE, a l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o a Suïssa i vols venir a viure a Espanya, hauràs de passar pels tràmits d’immigració.

La bona notícia és que Espanya té una legislació específica per fomentar l’arribada de talent internacional al país (Llei 14/2013, de 27 de setembre, coneguda com llei d’emprenedors).

Aquesta legislació s’adreça a uns col·lectius específics: persones inversores, emprenedores, investigadores, professionals altament qualificades i trasllats intraempresarials. Aquests grups tenen algunes facilitats a l’hora de tramitar els permisos d’estrangeria.

En aquesta secció ens centrem en les opcions que ofereix aquesta llei per atreure talent, incloent-hi també els estudiants universitaris.

No obstant això, has de tenir en compte que, en realitat, hi ha moltes més vies per entrar i residir a Espanya a través del procediment general d’estrangeria (Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).

Mira el video Destinació Barcelona?

A continuació, consulta les diferents opcions per saber què has de fer. I recorda que, si no te n’encaixa cap, potser pots explorar altres possibilitats amb l’ajuda d’assessorament expert.

Soc una inversora o inversor

Vull invertir, però no residir a Espanya. En aquest cas no has de passar pels tràmits d’estrangeria, però necessitaràs un número d’identificació per efectuar operacions econòmiques, per la qual cosa hauràs d’obtenir el NIE. Quan t’ho notifiquen, reps un document blanc i, per això, es coneix popularment com NIE blanc:

Número d’identitat d’estranger (NIE)

Vull invertir i residir a Espanya (Golden visa): En aquest cas, hauràs d’obtenir el visat si estàs fora d’Espanya o bé una autorització de residència si ja estàs legalment al país. Tingues en compte que no serveix qualsevol import ni qualsevol tipus d’inversió. A continuació, t’expliquem com fer-ho.

Residència per a inversors de capital: visat i autorització

Soc una emprenedora o emprenedor

Si vens a posar en marxa una activitat emprenedora d’interès general o de caràcter innovador per a Espanya, podràs demanar el visat si estàs fora d’Espanya, o bé una autorització per residir si ja estàs legalment al país.

Per entrar per la Llei 14/2013, el projecte empresarial ha de ser considerat d’especial interès per a Espanya. En el tràmit següent se n’expliquen els detalls:

Residència per a emprenedors: visat i autorització

Si l’activitat emprenedora que vols posar en marxa no compleix els requisits per ser considerada d’especial interès per a Espanya, llavors hauràs de seguir la llei general d’estrangeria (Llei orgànica 4/2000). Hauràs de tramitar la residència i treball per compte propi.

Residència i treball per compte propi: visat i autorització

Soc una investigadora o investigador

Tens una oferta per treballar a Espanya com a investigadora o investigador en una universitat, en una empresa o en un organisme d’investigació establert a Espanya? Si és així, llavors l’organització que et contracta haurà de sol·licitar una autorització.

Si s’ha concedit l’autorització demanada per l’organització i tu estàs legalment a Espanya, llavors ja hauràs complert aquest tràmit i et podràs quedar per viure-hi i dur a terme l’activitat de formació o recerca.

Si estàs fora d’Espanya, llavors l’autorització concedida és un requisit perquè puguis obtenir el visat per venir a viure-hi i treballar.

Residència per a formació o recerca: visat i autorització

Soc una o un professional altament qualificat

Si t’han ofert cobrir un lloc com a professional altament qualificat o qualificada, l’empresa o organització que et contractarà ha de demanar una autorització.

Si ja estàs legalment a Espanya i s’ha concedit l’autorització, llavors ja hauràs complert aquest tràmit i et podràs quedar a viure-hi i treballar.

Si estàs fora d’Espanya, llavors l’autorització concedida és un requisit perquè puguis obtenir el visat per venir a viure-hi i treballar.

Residència per a professionals altament qualificats: visat i autorització

Soc una o un professional que faig un trasllat intraempresarial

Això s’aplica si l’empresa estrangera per a la qual treballes et desplaça a una altra empresa espanyola del mateix grup empresarial o a una empresa espanyola amb la qual manté una relació estreta de negoci. Perquè l’empresa o organització pugui realitzar el trasllat intraempresarial, haurà de sol·licitar una autorització.

Si ja estàs legalment a Espanya i s’ha concedit l’autorització demanada per l’empresa, llavors ja hauràs complert aquest tràmit i et podràs quedar a viure-hi i treballar.

Si estàs fora d’Espanya, llavors l’autorització concedida és un requisit perquè puguis obtenir el visat per venir a viure-hi i treballar.

Residència per a trasllat intraempresarial: visat i autorització 

Soc una o un estudiant

Si planeges la realització o ampliació d’estudis en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya per un període superior a noranta dies i estàs fora del país, hauràs d’obtenir el visat per estada d’estudis. Si ja estàs legalment a Espanya, hauràs d’obtenir l’autorització d’estada per estudis. 

Estada per estudis: visat i autorització

Soc una o un familiar d’un ciutadà/ana de la UE, l’EEE o Suïssa

Si ets familiar d’un ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa i l’acompanyes o et reuneixes amb ell o ella, i residiràs a Espanya per un període superior a tres mesos, llavors has de sol·licitar un document acreditatiu:

Targeta de residència de familiar de ciutadà/ana de la Unió Europea

No estic en cap dels casos anteriors

Si no estàs dins dels perfils anteriors, llavors has de seguir els tràmits generals de la llei d’estrangeria. Te’n pots informar en el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya.

Consulta un altre tràmit d’aquesta secció:

Un cop hagis obtingut el teu visat o autorització i estiguis a Espanya, a continuació, podràs tramitar la teva targeta d’identificació d’estranger.

Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Image
TIE

Consulta els tràmits d'aquesta secció: