Ciutadania extracomunitària

World map. Non-EU or EEA countries

Si ets d’un país que no pertany a la UE, a l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o a Suïssa i vols venir a viure a Espanya, hauràs de passar pels tràmits d’immigració.

La bona notícia és que Espanya té una legislació específica per fomentar l’arribada de talent internacional al país. Es tracta de la Llei 14/2013, coneguda com a llei d’emprenedors. A més, recentment s’ha aprovat la llei d’empreses emergents (Llei 28/2022), que ha aportat novetats i millores.

Aquesta legislació crea una via més ràpida i fàcil per als tràmits d’estrangeria per a uns col·lectius específics: persones inversores, emprenedores, investigadores, professionals altament qualificades, trasllats intraempresarials i persones teletreballadores o nòmades digitals.

En aquesta secció ens centrem en les opcions que ofereix aquesta llei per atreure talent, incloent-hi també els estudiants universitaris. A continuació, consulta les diferents opcions per saber què has de fer. Si no te n’encaixa cap, has de tenir en compte que, en realitat, hi ha moltes més vies per entrar i residir a Espanya a través del procediment general d’estrangeria (Llei orgànica 4/2000). Potser pots explorar altres possibilitats amb l’ajuda d’assessorament expert.

Soc una inversora o inversor

Vull invertir, però no residir a Espanya. En aquest cas no has de passar pels tràmits d’estrangeria, però necessitaràs un número d’identificació per efectuar operacions econòmiques.

  • Si inverteixes en una empresa emergent (start-up) acreditada per ENISA, tan sols hauràs d’obtenir el número d’identificació fiscal (NIF).
  • Si realitzes un altre tipus d’inversió, hauràs d’obtenir el NIE. Quan t’ho notifiquen, reps un document blanc i, per això, es coneix popularment com NIE blanc:

Número d’identitat d’estranger (NIE)

Vull invertir i residir a Espanya (Golden visa): En aquest cas, hauràs d’obtenir el visat si estàs fora d’Espanya o bé una autorització de residència si ja estàs legalment al país. Tingues en compte que no serveix qualsevol import ni qualsevol tipus d’inversió. A continuació, t’expliquem com fer-ho.

Residència per a inversors de capital: visat i autorització

Soc una emprenedora o emprenedor

Si vens a posar en marxa una activitat emprenedora d’especial interès econòmic i/o de caràcter innovador per a Espanya, hauràs de demanar una autorització de residència com a emprenedor/a i activitat empresarial. Per entrar per la via ràpida prevista per la Llei 14/2013, el projecte empresarial ha de ser acreditat per ENISA. A l’enllaç següent s’expliquen els detalls:

Residència per a emprenedors/es i activitat empresarial: autorització

Si l’activitat emprenedora que vols posar en marxa no compleix els requisits per ser considerada d’especial interès econòmic i/o de caràcter innovador per a Espanya, llavors hauràs de seguir el procediment previst a la llei general d’estrangeria (Llei orgànica 4/2000). Hauràs de tramitar la residència i treball per compte propi:

Residència i treball per compte propi: visat i autorització

Soc una investigadora o investigador

Tens una oferta per treballar a Espanya com a investigadora o investigador en una universitat, en una empresa o en un organisme d’investigació establert a Espanya? Si és així, llavors l’organització que et contracta haurà de sol·licitar una autorització.

Si s’ha concedit l’autorització demanada per l’organització i tu estàs legalment a Espanya, llavors ja hauràs complert aquest tràmit i et podràs quedar per viure-hi i dur a terme l’activitat de formació o recerca.

Si estàs fora d’Espanya, llavors l’autorització concedida és un requisit perquè puguis obtenir el visat per venir a viure-hi i treballar.

Residència per a formació o recerca: visat i autorització

Soc una o un professional altament qualificat

Si t’han ofert cobrir un lloc com a professional altament qualificat o qualificada, l’empresa o organització que et contractarà ha de demanar una autorització.

Si ja estàs legalment a Espanya i s’ha concedit l’autorització, llavors ja hauràs complert aquest tràmit i et podràs quedar a viure-hi i treballar.

Si estàs fora d’Espanya, llavors l’autorització concedida és un requisit perquè puguis obtenir el visat per venir a viure-hi i treballar.

Residència per a professionals altament qualificats: visat i autorització

Soc una o un professional que faig un trasllat intraempresarial

Això s’aplica si l’empresa estrangera per a la qual treballes et desplaça a una altra empresa espanyola del mateix grup empresarial o a una empresa espanyola amb la qual manté una relació estreta de negoci. Perquè l’empresa o organització pugui realitzar el trasllat intraempresarial, haurà de sol·licitar una autorització.

Si ja estàs legalment a Espanya i s’ha concedit l’autorització demanada per l’empresa, llavors ja hauràs complert aquest tràmit i et podràs quedar a viure-hi i treballar.

Si estàs fora d’Espanya, llavors l’autorització concedida és un requisit perquè puguis obtenir el visat per venir a viure-hi i treballar.

Residència per a trasllat intraempresarial: visat i autorització 

Soc una o un nòmada digital

Ets una persona amb ciutadania extracomunitària i et desplaces a Espanya per exercir una activitat laboral o professional a distància per a empreses establertes fora del territori nacional, mitjançant l’ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació? Si és així, pots demanar un visat o una autorització de residència per viure i treballar a Espanya.

Residència per nòmades digitals: visat i autorització

Soc una o un estudiant

Si planeges la realització o ampliació d’estudis en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya per un període superior a noranta dies i estàs fora del país, hauràs d’obtenir el visat per estada d’estudis. Si ja estàs legalment a Espanya, hauràs d’obtenir l’autorització d’estada per estudis. 

Estada per estudis: visat i autorització

Soc una o un familiar d’un ciutadà o ciutadana europeu

Si ets familiar d’un ciutadà o ciutadana de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o de Suïssa i l’acompanyes o et reuneixes amb ell o ella, i residiràs a Espanya per un període superior a tres mesos, llavors has de sol·licitar un document acreditatiu:

Targeta de residència de familiar de ciutadà/ana de la Unió Europea

No estic en cap dels casos anteriors

Si no estàs dins dels perfils anteriors, llavors has de seguir els tràmits generals de la llei d’estrangeria. Te’n pots informar en el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya.

Consulta un altre tràmit d’aquesta secció:

Un cop hagis obtingut el teu visat o autorització i estiguis a Espanya, a continuació, podràs tramitar la teva targeta d’identificació d’estranger.

Targeta d’identitat d’estranger (TIE)

Image
TIE