Start-ups

Image

Aprofita la llei de ‘start-ups’

Barcelona és avui un dels millors llocs del món per emprendre, treballar i invertir gràcies a l’aprovació recent de la llei de start-upsLlei 28/2022, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.

El marc legal és revolucionari i aporta reducció de barreres en tràmits d’immigració, menys burocràcia, incentius fiscals interessants i altres millores importants.

Descobreix totes aquestes facilitats i vine a Barcelona!

 • Tant si vens a emprendre o invertir en una nova start-up, com si ets un o una professional que vens a treballar en una empresa local o com a digital nomad, tens un marc favorable amb la nova llei:

  • Visats ampliats i més fàcils per a persones emprenedores, inversores i estudiants: per a persones emprenedores, l’autorització inicial de residència quan se sol·licita en territori espanyol és de fins a 3 anys i se’n pot sol·licitar la renovació per a uns altres 2 anys, així com obtenir la residència permanent al cap de 5 anys. A més, se simplifiquen alguns requisits i procediments. Per a persones inversores extracomunitàries s’incrementa l’autorització inicial de residència d’1 a 3 anys. En el cas d’estudiants, una vegada que acabin els seus estudis a Barcelona, poden quedar-se a buscar feina, fer pràctiques laborals o emprendre un projecte empresarial. Consulta més tràmits d’estrangeria per a persones amb ciutadania extracomunitària.
  • Nou visat per a nòmades digitals: les persones estrangeres no residents a Espanya que vulguin viure i treballar a distància per a una empresa de fora del territori nacional poden sol·licitar un nou visat de teletreball. Més informació sobre el visat o autorització per a nòmades digitals.
  • El millor règim de stock options de tot Europa: si muntes la teva start-up, ara pots atreure el millor talent i remunerar-lo amb stock options. El teu treballador o treballadora podrà rebre fins a 50.000 euros anuals en stock options sense haver de tributar fins que no prengui la decisió de vendre-les (fins a un període màxim de 10 anys des que són lliurades) o fins que surti a borsa l’empresa. A més, s’elimina la necessitat que l’oferta de stock options es faci en les mateixes condicions a tots els teus treballadors i treballadores i, per tant, pots premiar els qui siguin més valuosos per al teu projecte.
  • Nou marc fiscal per a persones professionals estrangeres: analitza si et pots acollir al règim fiscal especial per a persones treballadores que visquin a Espanya per motius de feina (conegut com a règim d’impatriats o llei Beckham) per tributar per l’impost de la renda al 24% durant l’any de canvi de residència i els següents 5 anys (1+5) i no tributar pel teu patrimoni. Els requisits per poder-t’hi acollir són més fàcils:
   • Es disminueix de 10 a 5 anys el nombre d’anys abans del desplaçament a territori nacional durant els quals no has d’haver estat resident fiscal a Espanya. Per tant, se’n poden beneficiar tant persones estrangeres com persones amb nacionalitat espanyola que fa anys que viuen en altres països.
   • Abans només es podia aplicar aquest règim fiscal favorable a persones treballadores desplaçades o administradores d’empreses (amb participació de menys del 25% del total). Amb el canvi de llei, també pot aplicar-se a altres perfils: nòmades digitals, emprenedors i emprenedores, professionals d’alta qualificació que presten serveis a start-ups i persones administradores d’empreses (amb independència del percentatge de participació, llevat que sigui una empresa patrimonial).
   • També pot aplicar-se el règim fiscal especial a familiars de la persona que ja estigui acollida, complint determinades condicions.
 • Gràcies a la nova llei, les inversions en start-ups y scaleups de Barcelona són molt més atractives:

  • Menys burocràcia per a inversions internacionals: si ets no resident a Espanya i vols invertir en una start-up o scaleup de Barcelona, només necessites sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’Agència Tributària. Es pot fer telemàticament i tindràs resposta al cap de 10 dies hàbils.
  • Millora dels incentius fiscals per als business angels i socis i sòcies fundadors de start-ups: el percentatge de deducció s’eleva fins al 50% (en comptes del 30% anterior) en l’impost de la renda (IRPF) de la persona inversora, i la base màxima de deducció s’augmenta a 100.000 euros (60.000 euros abans).
  • Nova regulació i estímuls per al capital risc: els socis i sòcies gestors de fons que inverteixin en start-ups disposen d’una tributació més favorable pels guanys obtinguts de les empreses participades i també pels beneficis aconseguits de la gestió del fons esmentat. Abans, el carried interest (participació en els beneficis) tributava al 100% i ara ho farà al 50%, sense límit quantitatiu.
  • Inversió publicoprivada: es posa en marxa el fons Next Tech amb 4.000 milions d’euros per finançar empreses d’alt valor tecnològic en creixement.
 • La nova llei defineix tota una sèrie de beneficis per a empreses acreditades com a start-ups:

  • Facilitats per crear una start-up: és possible posar en marxa una societat de responsabilitat limitada amb només 1 euro de capital social.
  • Agilitat al Registre Mercantil: una empresa emergent amb l’estatus tipus pot quedar inscrita en el Registre Mercantil en el termini de 6 hores hàbils.
  • Beneficis fiscals per a start-ups:
   • Es redueix l’impost de societats del 25% al 15%, durant un màxim de 4 anys, començant a comptar l’any en què l’empresa comenci a tenir resultats positius.
   • Es permet l’ajornament sense interessos de demora dels deutes tributaris durant els dos primers exercicis amb resultats positius.
  • Aposta per la innovació a través dels sandboxes: les start-ups que operin en sectors regulats poden sol·licitar una llicència de prova temporal per un any per desenvolupar les seves activitats.
  • Finestreta única per a persones emprenedores: es crea l’Oficina Nacional d’Emprenedoria (ONE) com a punt d’accés principal per a l’emprenedoria. Al seu web hi ha tota la informació de subvencions per a start-ups, visats, etcètera.

  Perquè una empresa pugui ser acreditada com a start-up ha de reunir diferents condicions. Les principals són les següents:

  — Que sigui de creació recent (menys de 5 anys d’antiguitat, o 7 anys per a sectors estratègics).

  — Que tingui la seva seu o domicili social permanent en territori espanyol.

  — Que desenvolupi un projecte innovador amb un model de negoci escalable (que serà acreditat per l’empresa pública ENISA).

  — Que no cotitzi a la borsa ni distribueixi dividends.

  — Que tingui el 60% de la plantilla amb un contracte laboral a Espanya.

  — Que el volum de negoci anual no excedeixi els 10 milions d’euros.

DIMARTS, 23 DE MAIG A LES 16H(CET)

Webinar: Start up now in Barcelona