Subministraments i serveis

Contenidors de recollida selectiva de residus en un carrer de Barcelona

Els subministraments de serveis

Tant si has decidit llogar com comprar un habitatge, has de contractar o donar d’alta serveis de subministraments com l’electricitat, l’aigua, el gas o el telèfon.

Per a això és necessari que el teu habitatge disposi de la cèdula d’habitabilitat. Aquest document garanteix que l’habitatge està en condicions de ser ocupat i, a més, és imprescindible per contractar alguns d’aquests servei

Si has negociat un lloguer amb una agència immobiliària, aquesta sol fer-se càrrec dels tràmits. Si els subministraments estan donats d’alta, n’hi haurà prou amb sol·licitar a les companyies un canvi de titular o de compte bancari. Si no és així, has de saber que disposar dels serveis pot requerir una setmana i comportar càrrecs addicionals.

Documents necessaris per donar d’alta els serveis: Número d'identitat d'estranger (NIE) o passaport, dades bancàries, el número i la data d’inici del contracte de lloguer, una última factura i la cèdula d’habitabilitat.

Els subministraments es paguen habitualment mitjançant domiciliació bancària, i en pots comprovar les tarifes en el rebut que t’envien prèviament per correu electrònic o postal.

Pots contractar els serveis d’electricitat, gas i telèfon amb qualsevol empresa, ja que el mercat està liberalitzat. El servei d’aigua és l’únic que l’ofereix una única empresa a Barcelona.

Tot seguit, t’oferim uns breus apunts sobre alguns subministraments que és millor que tinguis en compte.

Electricitat

A Espanya s’utilitza el sistema de corrent altern de 220 volts amb una freqüència de 50 hertzs. Comprova els teus aparells electrònics abans de connectar-los a la xarxa per si disposen de l’opció de canviar el voltatge.

Les preses de corrent són de tipus C o europeu, amb dos orificis per a les clavilles de connexió. Si el teu país d’origen està fora d’Europa o els teus aparells funcionen amb el sistema de 110 volts, necessitaràs un adaptador o un transformador en cas que els teus aparells no el portin instal·lat.

Pots contractar l’electricitat en diferents empreses. Aquest servei es paga cada mes i s’abona una quota fixa, que depèn de la potència elèctrica contractada, i una altra part variable, segons els quilowatts consumits.

Gas

La majoria de les llars de Barcelona tenen accés a gas de ciutat, per a l’aigua calenta i la calefacció.

En algunes zones o immobles històrics del centre, no hi arriba el gas de ciutat i veuràs que s’utilitzen bombones de gas butà. Aquestes bombones es reparteixen periòdicament mitjançant camions que es distingeixen fàcilment pel color ataronjat de les bombones de gas.

Aigua

Només la podràs contractar amb l’empresa Aigües de Barcelona, ja que n’és l’únic proveïdor. Les factures s’envien i abonen cada tres mesos. Has de saber que l’aigua de l’aixeta és segura per al consum i el seu bon gust depèn de la zona i de les canonades de l’edifici. Tot i així, també veuràs que moltes famílies utilitzen filtres o consumeixen aigua envasada.

Telefonia Fixa

A Espanya hi ha diversos operadors de telefonia. Fes una recerca a internet i compara preus i ofertes. Tingues en compte que la majoria de les línies fixes són propietat de Movistar (que és l’hereva de l’antic monopoli estatal que era Telefónica), encara que els cobraments els faci un altre proveïdor.

Instal·lar una línia telefònica pot comportar uns cinc dies, encara que de vegades es prolonga el temps fins que s’acaba el tràmit. Quant a les trucades, es paga un import per establiment de trucada i posteriorment s’aplica un càrrec per minut, sobre els quals s’aplica l’impost sobre el valor afegit (IVA).

El prefix internacional d’Espanya és el 34. Les grans ciutats tenen també el seu propi prefix. Per a Barcelona, el prefix és 93.

Telefonia mòbil

Espanya opera amb una xarxa GSM. Abans de contractar un operador telefònic, compara preus i els continguts que et proposen, i sobretot pensa en l’ús que donaràs al teu telèfon.

El telèfon mòbil pot ser de contracte o de prepagament. Has de saber que els usuaris de prepagament estan obligats per llei a identificar-se davant del proveïdor del servei mitjançant un document identificatiu, com el passaport.

Si et decideixes per un contracte, rebràs les factures cada mes, i pots aconseguir tarifes de trucades més baixes. La durada dels contractes normalment és d’un any i, si el rescindeixes abans de temps, hauràs d’abonar una indemnització. Per disposar d’un sistema de contracte, només necessites el teu document d’identitat i un compte corrent bancari. La factura s’abona mitjançant domiciliació bancària.

Internet

Barcelona disposa d’una xarxa de fibra òptica, a més d’una de tipus ADSL, pràcticament a tota la ciutat.

Per disposar a casa d’una connexió a internet d’alta velocitat, has de signar un contracte amb un dels diversos operadors del mercat per un període d’un any. Recorda que hi ha una penalització si el cancel·les anticipadament. Les ofertes o els paquets que promocionen les companyies actualment inclouen servei de telefonia i televisió, amb canals de diverses temàtiques.

En el moment de donar d’alta el servei, alguns operadors cobren una comissió, si bé el que és més freqüent és que se suprimeixi o es rebaixi amb l’objectiu d’atreure clients. L’abonament a internet es paga per quota mensual.

 

Servei de la llar

Si has pensat a tenir ajuda per a les feines de casa, pots contractar una persona interna o una persona que vingui a casa teva a treballar durant algunes hores al dia o a la setmana.

Si necessites servei domèstic, has de signar un contracte (a temps complet o parcial) i efectuar els tràmits com a ocupador o ocupadora, donant d’alta a la Seguretat Social la persona de servei domèstic.

Hi ha agències professionals que et poden ajudar a trobar la persona adequada i solucionar tots els tràmits administratius.

 

Gestió de residus domèstics

Barcelona disposa d’un ampli servei de recollida diària de residus que es duu a terme de manera selectiva. El seu ús és fàcil i totalment accessible. La ciutadania ha de participar en la separació de les deixalles a la llar per a així facilitar-ne després el reciclatge i la recuperació.

Bàsicament, hi ha tres tipus de recollida de residus:

  • Contenidors al carrer: és el sistema més estès a la ciutat i es basa en la recollida selectiva diferenciada en cinc fraccions per a cada una: orgànica (de color marró); vidre (verd); envasos, plàstics i llaunes (groc); cartró i paper (blau), i resta o rebuig (gris). L’hora recomanada per baixar les escombraries als contenidors és de 20.00 a 22.00 hores.
  • Sistema de bústies de recollida pneumàtica: consisteix en una sèrie de punts d’abocament o bústies que estan connectats per una xarxa de canonades subterrànies a un punt central on s’aspiren i emmagatzemen els residus. Les bústies són al carrer, a les porteries dels edificis o als replans de cada pis. La recollida pneumàtica permet dipositar les escombraries a qualsevol hora del dia perquè no genera males olors i redueix el trànsit de vehicles. Aquest sistema està implantat en algunes zones del barri de Gràcia, la Vila Olímpica, Diagonal Mar i el districte del 22@.
  • Sistema porta a porta: està implantat sobretot en el centre històric i en zones singulars, pel fet que l’estretor dels seus carrers impedeix deixar-hi permanentment els contenidors, cosa que dificultaria també el pas dels vehicles de recollida. Aquest sistema implica nous hàbits per a la ciutadania, ja que ha de complir amb el dia indicat per treure cada fracció de residu i deixar les bosses davant de la porteria de 20.00 a 22.00 hores.

A més, a la ciutat hi ha espais anomenats punts verds on es poden portar els residus que no es poden ubicar als contenidors convencionals.

En el cas que hagis de desfer-te de mobles vells o de trastos, hi ha un servei especial per a aquest tipus de residus. Es recullen dels carrers un dia a la setmana, segons l’adreça en què estigui el teu habitatge.

També hi ha a tota la ciutat contenidors específics per a la roba utilitzada i sistemes de recollida de runa, restes de jardineria i altres residus especials.

Per a més informació sobre residus i reciclatge: Cuidem Barcelona