Drets socials

Social rights

Respecte per la diversitat

Barcelona és una ciutat oberta en la qual el respecte a la identitat personal és un principi fonamental. Per tradició, la gran majoria de la població barcelonina sempre ha manifestat una actitud de respecte davant de la diversitat.

A la ciutat totes les persones tenen dret a gaudir de l’espai públic en igualtat de condicions i a ser respectades en la seva integritat, i s’actua contra qualsevol discriminació, ja sigui per motius d’origenculturareligióorientació sexual o identitat de gènere.

Per a més informació, visita l’Oficina per la No Discriminació, que garanteix els drets humans en l’àmbit local.

Diversitat sexual i de gènere

Barcelona és una de les ciutats més importants del món en la promoció dels drets de lesbianes, gais, transsexuls, bisexuals i intersexuals (LGTBI). Aquesta comunitat gaudeix d'una vida agradable en els 10 districtes de Barcelona, alhora que també hi ha una important oferta comercial i de lleure LGTBI a l'àrea de Gaixample, al cor del districte de l'Eixample de Barcelona.

Descobreix més sobre la vida LGTBI a Barcelona!

El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament molt útil que ofereix consells a les persones de la comunitat LGTBI que arriben a la ciutat i les ajuda a fer els primers passos i gaudir de la seva nova vida.

Coneix també el Consell Municipal LGTBI,  un òrgan consultiu i de participació sectorial que ajuda a fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social de les persones LGTBI. Visita el seu web i descobreix les entitats i les associacions locals que componen aquest consell.

Serveis contra la violència de gènere

Parlar de drets socials és parlar també d’igualtat, de no discriminació per motius de gènere.

A Barcelona, les dones disposen de xarxes de suport social que ofereixen oportunitats i defensen la igualtat de drets per a elles. També s’ofereix assistència jurídica i psicològica a les dones, cursos de formació i altres activitats. Coneix els Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD).

Els serveis a disposició de la ciutadania de Barcelona Antimasclista atenen de manera gratuïta i confidencial les violències masclistes en totes les seves formes: violència física, psicològica, sexual, obstètrica i vulneració de drets sexuals i reproductius, econòmica, digital, vicària i la violència adreçada a persones de l’entorn proper de les persones que viuen situacions de violència masclista.

Informa-te’n més en aquesta pàgina web: Barcelona Dones 

Culte religiós

Per història i tradició, la gran majoria de la població barcelonina és catòlica romana. No obstant això, a Catalunya es respira un ambient respectuós quant a les persones seguidores d’altres religions i, de fet, a la ciutat o a la rodalia hi ha llocs públics de culte de les religions majoritàries, entre elles: anglicanismeprotestantismeislambudisme, Testimonis de Jehovàhinduismeesglésies catòliques orientalsadventistes del Setè Diataoismesikhisme judaisme

Per a més informació, visita l’Oficina d’afers religiosos.

Persones refugiades

L’abandonament d’un país a causa de guerres, crisis humanitàries o persecució política o altres motius propicia el desplaçament de moltes persones amb el desig de refer les seves vides.

Barcelona vol ser una ciutat d’acollida i ofereix ajuda a les persones refugiades a través del pla “Barcelona, ciutat refugi”.

Des del 1999, es disposa del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER), que és gratuït i està especialitzat en mobilitat internacional. Proporciona informació i assessorament sobre qüestions d’interès per a les persones nouvingudes, com ara asil, immigració o retorn voluntari.

També es duen a terme moltes activitats per fomentar la convivència i la cohesió social amb accions interculturals, la qual cosa facilita la integració de les persones migrades. Informa’t sobre aquestes activitats al web el programa de Barcelona Interculturalidad.

Persones amb discapacitat

Barcelona és una de les ciutats europees amb un dels entorns urbans més accessibles per a persones amb discapacitat. Gairebé el 90% dels carrers són accessibles per a persones que van en cadira de rodes i bona part dels semàfors estan adaptats per a persones amb discapacitat visual.

Totes les línies d'autobus i el 90% d'estacions de metro són accesibles, la resta s'està reformant per a que ho sigui.

A més, Barcelona també disposa d’altres serveis especials, com ara ajuda a les platges a l’estiu, serveis d’informació municipal adaptats i instal·lacions esportives i zones de joc accessibles.

Trobaràs més informació al web Viure a Barcelona - Accessibilitat.

Persones grans i dependents

Les persones grans i dependents disposen de diferents serveis socials a Barcelona.

L’atenció domiciliària s’ofereix sobretot a persones grans (encara que no exclusivament) o a famílies amb dificultats per dur a terme algunes activitats (higiene personal, preparació de menjars, administració de medicaments, mobilitat personal o neteja de la casa).

També hi ha un servei de teleassistència. Les persones que en són usuàries tenen un dispositiu que poden activar en cas de situacions de risc a casa seva. Inclou atenció permanent les 24 hores i acció immediata en cas d’urgència.

A més, les persones grans o amb discapacitat que compleixin certs requisits poden obtenir la targeta rosa, que proporciona accés gratuït o a un preu reduït al transport públic metropolità.

I per a les persones grans que viatgin, hi ha el programa de viatges que ofereix l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO, per les seves sigles en castellà) . L’Ajuntament de Barcelona reserva 2.000 places en el programa i les subvenciona en part per als titulars de la targeta rosa.

Per a més informació, consulta els webs següents: