Accessibilitat

Dues nenes a classe amb una tauleta repassant les vocals

Educació

En la promoció per a una educació inclusiva, l’Ajuntament de Barcelona vetlla per la integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials. Informa’t del procés d’escolarització, dels recursos disponibles i dels centres accessibles i amb unitats de suport a l’educació especial.

Home amb discapacitat treballant en una empresa

Ocupació

Les persones amb diversitat funcional tenen dret a desenvolupar plenament els seus projectes de vida laboral, a gaudir d'oportunitats en el mercat de treball i a rebre la formació ocupacional. Descobreix les mesures i eines disponibles.

Treball. Barcelona Accessible

Home amb cadira de rodes fent ús de l'ascensor en una estació de metro

Transports

Desplaça’t per Barcelona: bitllets, zones reservades i infraestructures pensades per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.   

Transports. Barcelona Accessible

Nena amb síndrome de Down somrient​

Serveis i ajuts

La xarxa pública de serveis socials de Barcelona ofereix suport, assessorament, atenció, informació, recursos i ajuts a les persones amb diversitat funcional, entre d’altres col·lectius. Informa-te’n.

Serveis socials. Barcelona Accessible

Home amb diversitat funcional pelant patates

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

L’IMPD és l’organisme que ofereix serveis d’atenció directa a les persones i treballa amb les entitats per impulsar l’accessibilitat i la inclusió a Barcelona.

IMPD. Barcelona Accessible

Dona amb discapacitat entrant a una dutxa

Habitatge

Si tens una discapacitat física pots sol·licitar ajudes econòmiques per habilitar el teu habitatge o demanar pisos adaptats subvencionats.

1/1

Família

Informació sobre recursos per conciliar les tasques de cura amb la vida laboral i personal adreçats a persones cuidadores.

Propostes com el Programa de temps i qualitat de vida ajuden les famílies, especialment aquelles en les quals hi ha algun membre amb dependència, a conciliar vida familiar, laboral i personal, i els ofereixen eines per fer més fàcil el dia a dia. Un projecte que també proposa activitats i jocs per a nens i nenes i joves d’entre 4 i 18 anys amb discapacitat.

Barcelona disposa de dos equips interdisciplinaris per a la petita infància (EIPI), serveis de detecció precoç de trastorns en el desenvolupament dels infants de fins a 6 anys. A les instal·lacions dels EIPI, ubicades a Nou Barris i Ciutat Vella, disposes d’atenció preventiva, diagnòstic, tractament i seguiment dels casos. També hi ha un servei de suport a la integració escolar i social dels infants.

A Barcelona, els centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) coordinen actuacions assistencials i preventives adreçades a infants de fins a 6 anys que presenten algun trastorn en el desenvolupament o es troben en situació de risc de patir-lo.

Una dona jove ajuda una dona gran a fer servir un ordinador.
Nen a sobre d'una pilota per fer una activitat
Nens petits jugant amb hula-hoops en un parc
1/1

Lleure

Barcelona ofereix moltes opcions de lleure adaptades a persones amb diversitat funcional. Consulta l’oferta de lleure, les associacions de suport social i els programes específics com ara “Temps per a tu”.

La ciutat disposa d’instal·lacions esportives habilitades i d’una àmplia oferta adaptada a tot tipus de persones, en què es prioritzen les activitats inclusives, ja sigui a les escoles, als casals d’estiu o en competicions esportives. El programa “Barcelona esport inclou” ofereix serveis de formació, assessorament, suport al vestidor, monitoratge de suport i préstec de material per tal que la pràctica d'activitat física es pugui fer sense límits ni barreres.

Barcelona és una de les ciutats més accessibles del món pel que fa als carrers i espais públics: tots els carrers disposen de guals i gairebé tots tenen una amplada de pas suficient per a cadires de rodes. Les platges també estan preparades perquè tothom en pugui gaudir: hi ha reserves d'aparcament, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l'aigua i dutxes adaptades.

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) treballa de manera conjunta amb l’Institut de Cultura, amb el Consorci de Biblioteques i amb els districtes per garantir que tota la ciutadania pugui accedir als continguts dels museus, les biblioteques i els equipaments de participació ciutadana, com ara centres cívics, casals de barri i casals de joves.

Intèrpret de la llengua de signes en un espectacle
Jove sense cama al costat de la seva bicicleta adaptada
Un home empeny una cadira de rodes en una rampa d'accés a la platja
Nen amb el personal de suport educatiu

També et pot interessar...

Blogoteca Amb Accessibilitat CA

La Blogoteca

Vols saber què més hi ha a la xarxa? T’oferim un recull de webs i blogs per aprofitar al màxim la teva ciutat.

Apropa cultura

És un programa d’inclusió i s’adreça a entitats socials que treballen amb persones en situació de risc d’exclusió social.

Síndrome down

Iniciatives i activitats per a persones amb síndrome de Down.

Travel wheelchair

Totes les claus per moure's per Barcelona amb cadira de rodes. (ES)

Integració cec

Accessibilitat, integració laboral o l'agenda amb tots els actes accessibles a la ciutat.

Persones sordes

Orientació per a la integració i adaptació de les persones amb discapacitat auditiva.