Diversitat

Dues noies compren verdures a l'exterior d'una botiga.

Dones i feminismes

Informa’t dels serveis d’atenció a les dones i dels recursos disponibles tant per lluitar contra la desigualtat de gènere, el sexisme, la discriminació i la violència masclista com per promoure l’equitat de gènere.

Diversitat sexual i de gènere

Informa’t dels serveis adreçats al col·lectiu LGTBI, així com dels recursos disponibles per lluitar contra la discriminació, fomentar el respecte envers la diversitat sexual i de gènere i combatre l’LGTBI -fòbia. Coneix el centre LGTBI, un espai pioner que ofereix orientació, assessorament i atenció directa.

Ciutat Refugi

Barcelona participa en el procés d’acollida de les persones refugiades i sol·licitants d’asil des del primer dia, integrant-les als barris i en la seva vida quotidiana social i cultural. Informa-te’n.

Ciutat Refugi. Ajuntament de Barcelona

Pare i fill nouvinguts a la rambla del Raval

Acollida

Coneix els programes d’acollida, acompanyament i assessorament jurídic per a les persones nouvingudes a Barcelona. 

Oficina per la No discriminació

Oficina per la No-Discriminació (OND)

Servei de defensa dels drets humans on et pots adreçar si pateixes o has patit alguna discriminació o delicte d’odi, especialment per motius d’origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual o identitat de gènere. A més, hi trobaràs programes formatius i recursos sobre la igualtat de drets.

Oficina per la No-Discriminació. Ajuntament de Barcelona

Dues dones i dos nens passegen per un carrer

Oficina d'Afers Religiosos (OAR)

Oficina d'assessorament en temes quotidians de les comunitats religioses, formació, mediació en conflictes i informació sobre els espais i serveis que ofereixen les diverses confessions de Barcelona.

Oficina d'Afers Religiosos (OAR). Ajuntament de Barcelona

Xarxa antirumors

Iniciativa col·laborativa per eliminar els rumors i els estereotips que dificulten la convivència a la ciutat.

BCN Antirumors. Ajuntament de Barcelona

Dibuixos d'infants de diferents cultures

Barcelona, ciutat de drets

Coneix els òrgans de la ciutat que vetllen pels teus drets i et poden ajudar davant situacions de discriminació per motius religiosos, racials o d’orientació sexual.

Drets de Ciutadania i Diversitat. Ajuntament de Barcelona

Menors de diferents nacionalitats saltant i rient en un parc

Interculturalitat

A Barcelona convivim persones d’arreu del món amb tradicions, cultures i llengües diferents. El Programa BCN Interculturalitat és una proposta municipal transversal i multiactor per abordar i entendre la convivència en la diversitat.

Un grup de nens i la seva monitora al tibidabo

Guies de comunicació inclusiva i no sexista

L’Ajuntament posa al servei de la ciutadania guies de comunicació inclusiva, no sexista i amb perspectiva intercultural per visibilitzar la pluralitat i la diversitat de Barcelona. Informa-te’n!

Noia àrab en una biblioteca mirant llibres

Consell d'Immigració

El Consell Municipal d’Immigració  de Barcelona treballa per assolir la integració real de les persones immigrants a Barcelona.

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Grup de persones d'ètnia gitana parlant

Consell Municipal del Poble Gitano

El Consell Municipal del Poble Gitano combat la discriminació i vetlla per millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Consell Municipal del Poble Gitano

També et pot interessar...

Blogoteca Amb Diversitat CA

La Blogoteca

Vols saber què més hi ha a la xarxa? T’oferim un recull de webs i blogs per aprofitar al màxim la teva ciutat.

Comissió Catalana d'ajuda al refugiat

La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i migrades.

Rainbow Cities

Barcelona forma part de la xarxa Rainbow Cities, organització de ciutats que té com a objectiu intercanviar experiències sobre polítiques LGTBI. [En]

Casal Lambda

Centre associatiu sense ànim de lucre que té com a objectiu la normalització del fet homosexual.

Mapa d'entitats feministes

Mapa que conté una bona part de les entitats i els grups feministes i de dones que treballen per la igualtat de gènere a la ciutat.

Ca La Dona

Espai de trobada i de relació, obert a la participació i a les propostes de tots els feminismes.

Sos racisme

Defensa dels drets humans i la igualtat de drets i oportunitats.

Solidarity Cities

Xarxa de ciutats europees per a la gestió conjunta de la crisi dels refugiats

Fundació Enllaç

Te com onjectiu protegir el benestar de les persones LGBT i del seu entorn en situacions de vulnerabilitat i dependència.

Secretariado gitano

Entitat social per al desenvolupament de la comunitat gitana. [Es]

Fagic

Federació d'Associacions Gitanes a Catalunya.

Pride

Festival Pride a Barcelona.