Diversitat

Dues noies compren verdures a l'exterior d'una botiga.

Dones i feminismes

Informa’t dels serveis d’atenció a les dones i dels recursos disponibles tant per lluitar contra la desigualtat de gènere, el sexisme, la discriminació i la violència masclista com per promoure l’equitat de gènere.

Diversitat sexual i de gènere

Informa’t dels serveis adreçats al col·lectiu LGTBI, així com dels recursos disponibles per lluitar contra la discriminació, fomentar el respecte envers la diversitat sexual i de gènere i combatre l’LGTBI -fòbia. Coneix el centre LGTBI, un espai pioner que ofereix orientació, assessorament i atenció directa.

Ciutat Refugi

Barcelona participa en el procés d’acollida de les persones refugiades i sol·licitants d’asil des del primer dia, integrant-les als barris i en la seva vida quotidiana social i cultural. Informa-te’n.

Ciutat Refugi. Ajuntament de Barcelona

Pare i fill nouvinguts a la rambla del Raval

Acollida

Coneix els programes d’acollida, acompanyament i assessorament jurídic per a les persones nouvingudes a Barcelona. 

Oficina per la No discriminació

Oficina per la No-Discriminació (OND)

Servei de defensa dels drets humans on et pots adreçar si pateixes o has patit alguna discriminació o delicte d’odi, especialment per motius d’origen, pertinença cultural o religiosa, orientació sexual o identitat de gènere. A més, hi trobaràs programes formatius i recursos sobre la igualtat de drets.

Oficina per la No-Discriminació. Ajuntament de Barcelona

Dibuixos d'infants de diferents cultures

Barcelona, ciutat de drets

Coneix els òrgans de la ciutat que vetllen pels teus drets i et poden ajudar davant situacions de discriminació per motius religiosos, racials o d’orientació sexual.

Drets de Ciutadania i Diversitat. Ajuntament de Barcelona

Xarxa antirumors

Iniciativa col·laborativa per eliminar els rumors i els estereotips que dificulten la convivència a la ciutat.

BCN Antirumors. Ajuntament de Barcelona

Dues dones i dos nens passegen per un carrer

Oficina d'Afers Religiosos (OAR)

Oficina d'assessorament en temes quotidians de les comunitats religioses, formació, mediació en conflictes i informació sobre els espais i serveis que ofereixen les diverses confessions de Barcelona.

Oficina d'Afers Religiosos (OAR). Ajuntament de Barcelona

Menors de diferents nacionalitats saltant i rient en un parc

Interculturalitat

A Barcelona convivim persones d’arreu del món amb tradicions, cultures i llengües diferents. El Programa BCN Interculturalitat és una proposta municipal transversal i multiactor per abordar i entendre la convivència en la diversitat.

Noia àrab en una biblioteca mirant llibres

Consell d'Immigració

El Consell Municipal d’Immigració  de Barcelona treballa per assolir la integració real de les persones immigrants a Barcelona.

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Grup de persones d'ètnia gitana parlant

Consell Municipal del Poble Gitano

El Consell Municipal del Poble Gitano combat la discriminació i vetlla per millorar el benestar i la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Consell Municipal del Poble Gitano

També et pot interessar...

Blogoteca Amb Diversitat CA

La Blogoteca

Vols saber què més hi ha a la xarxa? T’oferim un recull de webs i blogs per aprofitar al màxim la teva ciutat.

Comissió Catalana d'ajuda al refugiat

La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i migrades.

Rainbow Cities

Barcelona forma part de la xarxa Rainbow Cities, organització de ciutats que té com a objectiu intercanviar experiències sobre polítiques LGTBI. [En]

Casal Lambda

Centre associatiu sense ànim de lucre que té com a objectiu la normalització del fet homosexual.

Mapa d'entitats feministes

Mapa que conté una bona part de les entitats i els grups feministes i de dones que treballen per la igualtat de gènere a la ciutat.

Guia d’ús no sexista del llenguatge

Decàleg per millorar la visibilitat de les dones en la comunicació quotidiana i trencar els estereotips.

Ca La Dona

Espai de trobada i de relació, obert a la participació i a les propostes de tots els feminismes.

Sos racisme

Defensa dels drets humans i la igualtat de drets i oportunitats.

Solidarity Cities

Xarxa de ciutats europees per a la gestió conjunta de la crisi dels refugiats

Fundació Enllaç

Te com onjectiu protegir el benestar de les persones LGBT i del seu entorn en situacions de vulnerabilitat i dependència.

Secretariado gitano

Entitat social per al desenvolupament de la comunitat gitana. [Es]

Fagic

Federació d'Associacions Gitanes a Catalunya.

Pride

Festival Pride a Barcelona.

Comparteix aquest contingut