Accessibilitat

 • Vestidor ubicat a la platja destinat a persones amb mobilitat reduïda
 • Cartell que indica la zona de bany assistit per a persones amb limitacions funcionals
 • Cadires adaptades per al bany assistit a la platja

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. 

Durant la temporada baixa de bany, a partir del 27 de setembre de 2021, el servei de bany assistit a les platges no està operatiu.​

Durant la temporada de banys d’estiu, totes les platges de la ciutat disposen de serveis per acompanyar els banyistes i usuaris de les platges en el seu lleure al litoral de la ciutat. L'objectiu és garantir la seguretat i la qualitat de l'espai públic i facilitar la convivència a la franja marítima de Barcelona.

Model de platges accessibles a Barcelona

Entenem l'accessibilitat com a element integral del disseny i configuració de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, l'adaptació de les platges no es limita a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de persones amb certs tipus de limitacions funcionals, sinó que esdevé una característica definitòria
del planejament del conjunt de les platges, integrada en la globalitat del medi i les seves interaccions.

És sobre la base d'aquesta accessibilitat general que es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles persones amb mobilitat reduïda que  necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua.

S’hi estableixen dues modalitats:

 • Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, dutxes adaptades amb cadires i passeres de fusta que arriben el més a prop possible de l’aigua, si bé, en cap cas arribarà a tocar-la ja que els corrents podrien desprendre el mòdul. També compten amb transport públic adaptat que facilita l'accés a les platges. Aquestes característiques es troben al conjunt de platges de la ciutat.
 • Les platges accessibles amb servei de suport al bany són les adreçades a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i que necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l’aigua.
  Aquesta temporada de bany s’adapta amb la necessitat d’aplicar mesures de protecció contra la covid-19 per garantir la seguretat sanitària dels banyistes i del personal tècnic, la més important de les quals és assegurar que es respecta la distància d’1,5 metres entre les persones, raó per la qual es modifica la normativa d’ús d’aquest servei.

Nova normativa del servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda temporada 2021

El servei de suport al bany adreçat a aquelles persones amb mobilitat reduïda que no poden accedir a l’aigua de manera autònoma es prestarà sota la supervisió del personal tècnic amb un aforament limitat de l’àrea a quinze persones exclusivament amb les condicions següents per garantir l’aforament i les mesures de prevenció:

 • Cal sol·licitar cita prèvia (usuaris individuals i grups organitzats) La reserva es pot fer en línia o per telèfon. No cal cita prèvia quan tan sols es necessiti el préstec de material o petites assistències.
  - Reserva telefònica: 623 45 08 90
  - Reserva en línia
 • És recomanable venir amb un assistent personal, que garanteixi l’autonomia de l’usuari en els procediments de:
  - Preparació al bany
  - Transferència de l’equipament de mobilitat personal a la cadira amfíbia o cadira hidràulica i el procés invers.
  - Acompanyament durant el bany i, en el cas de sortir de la cadira amfíbia o hidràulica a fer bany lliure, garantir-ne la sortida i el retorn.

Punts d’atenció

El servei s’estructura al voltant de 3 punts d’atenció a les platges, si bé poden canviar de localització en funció dels usos canviants de les platges, o si es considera mes oportú en cada temporada. Aquesta temporada 2021, amb la reducció del punt d’atenció de la platja de Llevant i la reubicació del punt de Barceloneta a Sant Miquel per falta d’espai, els punts seran:

 • Platja Sant Miquel
 • Platja de la Nova Icària
 • Zona de banys del Fòrum

Horari general del servei:

Matins de 10.30 a 14.30 hores i tardes de 15.30 a 18.30 hores.

El període d’atenció al públic serà de dilluns a diumenge, amb la temporalitat que fixi el calendari del servei per a cada temporada. Així, la temporada 2021 serà:

 • Juny: Cap de setmana 5 i 6 i del 12 al 30.
 • Juliol: Tots els dies.
 • Agost: Tots els dies.
 • Setembre: De l’1 al 12 i caps de setmana 18 i 19 i del 24 al 26.

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. 

Comparteix aquest contingut