Accessibilitat

 • Vestidor ubicat a la platja destinat a persones amb mobilitat reduïda
 • Cartell que indica la zona de bany assistit per a persones amb limitacions funcionals
 • Cadires adaptades per al bany assistit a la platja

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. 

Totes les platges de la ciutat disposen de serveis per acompanyar els banyistes i usuaris de les platges en el seu lleure al litoral de la ciutat. L'objectiu és garantir la seguretat i la qualitat de l'espai públic i facilitar la convivència a la franja marítima de Barcelona.

Model de platges accessibles a Barcelona

Entenem l'accessibilitat com a element integral del disseny i configuració de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, l'adaptació de les platges no es limita a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de persones amb certs tipus de limitacions funcionals, sinó que esdevé una característica definitòria
del planejament del conjunt de les platges, integrada en la globalitat del medi i les seves interaccions.

És sobre la base d'aquesta accessibilitat general que es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles persones amb mobilitat reduïda que  necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua.

S’hi estableixen dues modalitats:

 • Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, dutxes adaptades amb cadires i passeres de fusta que arriben el més a prop possible de l’aigua, si bé, en cap cas arribarà a tocar-la ja que els corrents podrien desprendre el mòdul. També compten amb transport públic adaptat que facilita l'accés a les platges. Aquestes característiques es troben al conjunt de platges de la ciutat.
 • Les platges accessibles amb servei de suport al bany, adreçades a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l'aigua. Disposen, a més de les característiques abans esmentades, d'una caseta vestidor, cadires amfíbies, grua elevadora, armilles salvavides i para-sols. Personal tècnic i voluntaris donen suport a les persones amb mobilitat reduïda per entrar i sortir del mar i gaudir del bany. Aquesta segona modalitat s'aplica a les platges de la Nova Icària i Barceloneta a partir de la  temporada alta de platges.

Servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda

La normativa d'ús defineix el servei com un suport al bany adreçat a aquelles persones amb mobilitat reduïda que no poden accedir a l'aigua de manera autònoma. Aquest suport es materialitza mitjançant personal que ajuda a entrar i sortir de l'aigua i que acompanya, si s'escau, en el moment del bany, fent ús de diferent productes de suport adaptats a l'entorn i l'activitat.

Horaris i període d'atenció

L’accés al servei de suport al bany per a persones amb mobilitat reduïda, es pot fer individualment o en grup organitzat (es considera un grup amb un nombre igual o superior a tres usuaris). En el primer cas no es requereix cap tipus de demanda o sol·licitud prèvia.

En el cas d’un grup organitzat, per garantir la qualitat del servei, és necessari sol·licitar una cita prèvia a través del correu electrònic banyassistit@bcn.cat

El període d'atenció és:

- Mes de juny: caps de setmana i festius

- De l'1 de juliol al 15 de setembre: tots els dies de la setmana

- Segona quinzena de setembre: caps de setmana i festius

L’horari d'atenció al públic és:

- Platja de la Barceloneta: matins d'11 a 14 hores i tardes de 16 a 19 hores

- Platja de la Nova Icària: matins d'11 a 14 hores i tardes de 16 a 19 hores

- Zona de Banys del Fòrum: matins d'11 a 14 hores (Durant el mes de juny, aquest punt no funcionarà per treballs de millora de la infraestructura. us podeu adreçar als altres punts de suport)

- Platja de Llevant: matins d’11 a 14 hores

A juny de 2015 les platges disposen de 14 xarxes de lliure accés i per a tothom: Sant Sebastià, Barceloneta, Somorrostro (4), Icària (4), Bogatell (2), Marbella i Nova Marbella. La platja de Bogatell disposa d’un camp amb cistelles de Korfball.

Quins serveis inclou?

Actualment es disposa de quatre cadires amfíbies, jocs de crosses, grua elèctrica i cadires de rodes, disponibles a l'Espai de Mar a la platja de la Barceloneta. La platja de la Nova Icària disposa d’una pèrgola per protegir del sol en la zona d'espera. A més de passeres de fusta fins a l'aigua, els usuaris amb mobilitat reduïda disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats i dutxes adaptades amb cadires i transport públic adaptat. A la platja de Bogatell hi ha un camp i cistelles per a la pràctica del Korfball. Les platges disposen de 14 xarxes de voleibol de lliure accés i per a tothom:  Sant Sebastià, Barceloneta, Somorrostro (4), Icària (4), Bogatell (2), Marbella i Nova Marbella

Agents implicats

Participen del disseny i desenvolupament del servei de suport al bany:

 • Àrea de Medi Ambient i Serveis Urbans. Programa de Gestió Integral del Litoral. Li correspon la gestió i coordinació de les platges.
 • Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que dóna suport tècnic i especialitzat als diferents agents implicats i coordina la Taula de treball sobre aquest projecte.
 • Àrea Metropolitana de Barcelona, pel que fa a la instal·lació i manteniment de les passeres i a la dotació de material.
 • Servei de Salvament i Socorrisme, entitat que gestiona el servei de salvament i socorrisme de les platges de Barcelona mitjançant personal tècnic i voluntari. 

Una de les peculiaritats d'aquest projecte és que, des de la seva creació fins a l'actualitat, compta amb la participació activa del col·lectiu de persones amb discapacitat representat per les vocalies de persones amb discapacitat de l'AVV de la Barceloneta i de l'AVV de Sant Martí.

Àrees de suport al bany

Platja de la Barceloneta

Aquest punt de suport al bany està situat a l'alçada de l'equipament conegut com a Espai de Mar. Disposa d’un tècnic responsable del punt i personal voluntari de suport, amb la següent infraestructura:

 • Reserva d'aparcaments al passeig marítim
 • Itinerari adaptat fins arribar a la platja seca
 • Itinerari de passeres que arriba fins a l'aigua, amb un darrer tram enrotllable
 • Plataforma de passeres destinada a l'estança dels usuaris i usuàries
 • Dutxes adaptades a la sorra
 • Taquilles, dutxes, vestidors i lavabos adaptats, ubicats a l'Espai de Mar
 • Grua elevadora, dues cadires amfíbies, armilles salvavides, flotadors i para-sols
 • Un tècnic responsable del punt i personal voluntari de suport.

Platja de la Nova Icària

Aquesta àrea de suport al bany disposa d’un tècnic responsable del punt i personal voluntari de suport, amb la següent infraestructura:

 •  Reserva d'aparcaments al passeig marítim
 • Itinerari adaptat fins arribar a la platja seca
 • Itinerari de passeres que arriba fins a l'aigua, amb un darrer tram enrotllable
 • Plataforma de passeres destinada a l'estança dels usuaris i usuàries
 • Dutxes adaptades a la sorra
 • Un mòdul de vestidor i un mòdul de lavabo químic adaptat
 • Grua elevadora, dues cadires amfíbies, armilles salvavides, flotadors i para-sols
 • Pèrgola per protegir del sol a la zona d'espera de la platja
   

Zona de banys del Fòrum

La peculiaritat d'aquest espai fa que el servei de suport al bany disposi alguns elements diferencials respecte el realitzat a les platges. Tot el personal d'atenció és tècnic professional. Les característiques d'aquest espai fan necessari un desplaçament vertical per accedir a l'aigua. L'accés a l'aigua es realitza mitjançant cadira hidràulica elevadora. La infraestructura existent consta de:

 • Hamaques per als usuaris de manera gratuïta. Tot l'entorn de la zona de banys disposa el terra de formigó. Les hamaques faciliten la possibilitat de prendre el sol amb major comoditat.
 • Diferents elements adaptats: vestidors, lavabos i dutxes.

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. 

Comparteix aquest contingut