Accessibilitat

 • Cadires adaptades per al bany assistit a la platja
 • Cadires adaptades per al bany assistit a la platja

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires. 

Durant la temporada de banys d’estiu, totes les platges de la ciutat disposen de serveis per acompanyar a les persones usuàries de les platges en el seu lleure al litoral de la ciutat. L'objectiu és garantir la seguretat i la qualitat de l'espai públic i facilitar la convivència a la franja marítima de Barcelona.

Model de platges accessibles a Barcelona

Entenem l'accessibilitat com a element integral del disseny i configuració de qualsevol espai públic de la ciutat. Així, l'adaptació de les platges no es limita a l'habilitació de punts concrets destinats al bany de persones amb certs tipus de limitacions funcionals, sinó que esdevé una característica definitòria del planejament del conjunt de les platges, integrada en la globalitat del medi i les seves interaccions.

És sobre la base d'aquesta accessibilitat general que es defineix un servei específic de suport al bany per a aquelles persones amb mobilitat reduïda que  necessiten suport per entrar i sortir de l'aigua.

S’hi estableixen dues modalitats:

 • Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, dutxes adaptades amb cadires i passeres de fusta que arriben el més a prop possible de l’aigua, si bé, en cap cas arribarà a tocar-la ja que els corrents podrien desprendre el mòdul. També compten amb transport públic adaptat que facilita l'accés a les platges. Aquestes característiques es troben al conjunt de platges de la ciutat.
 • Les platges accessibles amb servei de suport al bany són les adreçades a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda i que necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l’aigua.
   

Nova normativa del servei temporada 2022

El servei de suport al bany adreçat a les persones amb mobilitat reduïda que no poden accedir a l’aigua de manera autònoma es prestarà sota la supervisió del personal tècnic. Per garantir el funcionament correcte del servei i la comoditat de les persones usuàries cal el següent:

 • Cal sol·licitar cita prèvia (usuaris individuals i grups organitzats) La reserva es pot fer en línia o per telèfon. No cal cita prèvia quan tan sols es necessiti el préstec de material o petites assistències.
  - Reserva telefònica: 611 532 778
  - Reserva en línia
  Els grups organitzats i centres sempre han de reservar cita prèvia per telèfon especificant el nombre total d’assistents.
 • És recomanable venir amb un assistent personal, que garanteixi l’autonomia de l’usuari en els procediments de:
  - Preparació al bany
  - Transferència de l’equipament de mobilitat personal a la cadira amfíbia o cadira hidràulica i el procés invers.
  - Acompanyament durant el bany.
 • Les persones usuàries que acudeixen al servei sense aquest assistent personal només rebran el suport tècnic per fer les transferències i l’acompanyament al bany per un temps màxim de 20 minuts, no inclou altres necessitats.

Punts d’atenció

El servei s’estructura al voltant de 3 punts d’atenció a les platges, si bé poden canviar de localització en funció dels usos canviants de les platges, o si es considera mes oportú en cada temporada. Aquesta temporada 2022 els punts son:

 • Platja Sant Miquel
 • Platja de la Nova Icària
 • Zona de banys del Fòrum

Calendari i horari general del servei

Del 30 d’abril al 27 de maig:

 • Platja de la Nova Icària i zona de banys del Fòrum: de 10.30 a 18.30 hores.
 • Platja de Sant Miquel: tancada provisionalment per moviments de sorra i estabilització de la platja.

Del 28 de maig a l’11 de setembre:

 • Platja de la Nova Icària, platja de Sant Miquel i zona de banys del Fòrum: de 10.30 a 19.30 hores.

Del 12 al 25 de setembre:

 • Platja de la Nova Icària, platja de Sant Miquel i zona de banys del Fòrum: de 10.30 a 18.30 hores.

Model de platges accessibles

Les platges accessibles faciliten l'accés i gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. Disposen de reserves d'aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins l'aigua i dutxes adaptades amb cadires.