Temporada de bany

  • Vista panoràmica del litoral barceloní
  • Vista de la sorra d'una platja amb grups de persones estirades i grups de persones que practiquen esports
  • Espai al passeig marítim per fer esport i descansar
  • Vista panoràmica del litoral de Barcelona

Calendari de la temporada de bany

El 28 de setembre s’acaba la temporada de bany d’estiu 2020 i conclou el funcionament dels serveis de salvament, socorrisme, suport al bany i informació a la ciutadania.

Barcelona disposa d'una façana litoral privilegiada ocupada majoritàriament per les platges de la ciutat. Amb una longitud total de més de 4,5 quilòmetres, les platges de Barcelona pertoquen territorialment als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí i són l'espai d'esbarjo més gran de la ciutat.

La bonança del clima mediterrani fa que les platges de la ciutat puguin ser utilitzades al llarg de tot l'any per fer-hi tot tipus d'activitats, si bé és cert que la major demanda es produeix a partir de la primavera i, sobretot, durant els mesos d'estiu. És al llarg d'aquest període que l'Ajuntament ha d'equipar i dotar les platges de serveis per tal que es puguin utilitzar com a espais de solàrium i bany que compleixin totes les garanties possibles en termes de seguretat, salvament, assistència sanitària i ambientals.

Anualment s'elabora un pla d'usos de temporada de les platges de Barcelona que inclou tots els requeriments establerts per les administracions competents, com també els equipaments i serveis que l'Ajuntament de la ciutat considera indispensables per a un ús lúdic d'aquest important espai de la ciutat.

Els serveis i equipaments s'activen en funció de l'afluència i les necessitats de cadascun dels dos períodes en què es divideix la temporada de banys. Així, durant la temporada mitjana els serveis i equipaments varien en funció de si és dia feiner o cap de setmana i de les condicions meteorològiques, i durant la temporada alta s'ofereixen diàriament, encara que poden variar d'intensitat segons l'activitat.

Calendari de la temporada de bany 2020

El 28 de setembre s’acaba la temporada de bany d’estiu 2020 i conclou el funcionament dels serveis de salvament, socorrisme, suport al bany i informació a la ciutadania.

Servei de Salvament i Socorrisme

Fora de la temporada de bany i de l'horari establert no hi ha Servei de Salvament i Socorrisme, per la qual cosa cadascun dels usuaris de la platges són responsables de les seves accions.

Estudis i auditories

Periòdicament s'encarreguen diferents estudis per conèixer quins són els usos de les platges de Barcelona i quins són els comportaments dels usuaris. Aquests estudis, que han estat realitzats per la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci El Far, han permès determinar els tipus de residus que es recullen i les quantitats de les diferents fraccions.

Des de la Direcció d'Estudis i Avaluació de l'Ajuntament de Barcelona es coordina el comptatge de l'afluència d'usuaris a les diferents platges de la ciutat i se'n elabora el perfil. L' Òmnibus municipal avalua, anualment, el grau de satisfacció de les persones usuàries de les platges de Barcelona.

Calendari de la temporada de bany

El 28 de setembre s’acaba la temporada de bany d’estiu 2020 i conclou el funcionament dels serveis de salvament, socorrisme, suport al bany i informació a la ciutadania.

Comparteix aquest contingut