Sanitat pública

Si has vingut a viure a Barcelona i vols accedir a la sanitat pública (CatSalut), has d’obtenir la targeta sanitària individual (TSI).

La TSI és un document personal i intransferible que et permet accedir als centres i serveis del sistema públic de salut i a la prestació farmacèutica amb un preu bonificat.

Fins i tot si disposes d’una assegurança mèdica privada, és interessant tenir la teva TSI en el cas que realitzis una activitat laboral. El motiu és que només un metge o una metgessa del sistema sanitari públic et pot autoritzar una baixa laboral en cas que et posis malalt/a.

Quan una empresa et contracta i et dona d’alta en el sistema de la Seguretat Social, tens dret a l’assistència sanitària pública, per a tu i per a les persones que estan a càrrec teu.

Si ets una persona assegurada, pots sol·licitar la teva TSI; si no ho ets, primer has de sol·licitar el reconeixement d’assistència sanitària.