Legalització i traducció de documents

Legalization and translation of documents

Per efectuar alguns tràmits necessaris per venir a viure a Barcelona, en especial els relatius a estrangeria i immigració, hauràs d’aportar diversa documentació expedida per les autoritats públiques del teu país d’origen.

Perquè una documentació sigui vàlida en un altre país diferent del país on es va emetre, caldrà legalitzar-la correctament, i si està en un altre idioma també s’haurà de traduir mitjançant traducció jurada.

Legalització de documents

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961, acord internacional que va regular la certificació de documents públics entre estats. Pots consultar els països signataris d'aquest conveni.

  • Si el país emissor del document públic n’és signatari

El document es reconeixerà si té l’anomenada postil·la de la Haia. La postil·la és un segell o anotació que es posa al document o en una prolongació d’aquest que en certifica l’autenticitat. L’autoritat competent que expedeix el document serà la que col·locarà la postil·la. Per tant, hauràs de demanar la postil·la de la Haia en aquells documents al país emissor, abans de venir a Barcelona.

  • Si el país emissor del document públic no n’és signatari

El procés de legalització es farà per via diplomàtica. Hauràs d’anar a la corresponent ambaixada o consolat d’Espanya amb jurisdicció al país en el qual s’ha expedit el document. D’aquesta manera obtindràs la signatura de legalització i l’etiqueta de seguretat.

Quins tipus de documents es poden legalitzar?

Generally, any public document (legal, administrative, official certificates) issued by an administrative authority and required for use in another country. For example, a birth or marriage certificate or criminal record certificate.

Quin cost té?

Normalment no és un tràmit gaire car. Depèn de cada país.

Quina vigència té la legalització d’un document?

Un dels dubtes freqüents sobre la legalització de documents és saber si caduca. Això depèn del tipus de document. Les legalitzacions que no caduquen són les que van en documents que tampoc no caduquen, com, per exemple, un títol universitari. En canvi, les legalitzacions de documents que tenen un termini de vigència caducaran quan ho faci el document.

Has de tenir en compte la validesa del document que vulguis legalitzar, ja que el tràmit de legalització no allarga la vigència del document.

Traducció jurada de documents

Com hem dit, perquè la documentació estrangera sigui vàlida aquí haurà d’estar legalitzada correctament, i si està en un idioma estranger haurà d’estar traduïda al castellà, per als tràmits relatius a immigració i estrangeria i altres que depenen del Govern d’Espanya. En el supòsit que la tramitació d’algun altre procediment li correspongui a un òrgan administratiu de la Generalitat de Catalunya (Govern de Catalunya), es podrà traduir tant al català com al castellà, les dues llengües oficials a Catalunya.

Les traduccions són vàlides si:

  • Estan fetes al castellà per una persona intèrpret jurada autoritzada pel Ministeri d’Afers Estrangers del Govern d’Espanya (consulta’n la llista) o al català per una persona intèrpret jurada autoritzada per la Generalitat de Catalunya (consulta’n la llista).

  • Estan fetes i revisades per les missions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, que hauran de portar el seu segell de confrontació o traducció degudament signades i posteriorment hauran de passar pel Ministeri d’Afers Estrangers, la Unió Europea i Cooperació (Secció de Legalitzacions) per legalitzar la traducció.

  • Estan fetes i revisades per les missions diplomàtiques o oficines consulars del país d’origen del document ubicades a Espanya, que hauran d’estar postil·lades o legalitzades pel Ministeri d’Afers Estrangers, la Unió Europea i Cooperació (Secció de Legalitzacions).

 

Vols saber-ne més?

On puc trobar més informació?

Consulta la secció de Legalització i apostilla del web del ministeri d'exteriors del Govern d'Espanya.