Residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial: autorizació

Què has de saber?

Si ets una persona emprenedora que vol iniciar, desenvolupar o dirigir un projecte empresarial innovador i/o d’especial interès econòmic per a Espanya, pots optar per sol·licitar una autorització de residència.

L'autorització és vàlida per treballar i residir a tot el territori nacional, inclosos els familiars si compleixen l’edat prevista en la normativa laboral.

MOLT IMPORTANT

S’ha de presentar un pla de negoci del projecte empresarial. ENISA (Empresa Nacional d’Innovació), que col·labora conjuntament amb les autoritats migratòries espanyoles, serà la responsable de valorar si aquest pla de negoci del projecte és innovador i/o té un especial interès econòmic per a Espanya. Per aquest motiu, has de comprovar si es compleixen els aspectes que s’avaluen.

Si no es compleixen els requisits, el tràmit que cal fer és sol·licitar el visat o l’autorització de residència i treball per compte propi.

A qui s’adreça?

S'adreça a les persones extracomunitàries que vulguin residir a Espanya per desenvolupar-hi una activitat emprenedora de caràcter innovador i/o amb un interès econòmic especial.

Quina és la teva situació actual?

Segons on estiguis en el moment de la sol·licitud (fora d’Espanya o a Espanya legalment), els tràmits que has de sol·licitar varien:

Si estàs fora d'Espanya, hauràs de sol·licitar l'autorització de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial. Un cop obtinguda aquesta autorització, hauràs de sol·licitar el visat de residència a l'oficina consular d'Espanya del vostre país de residència.

Si estàs legalment a Espanya, hauràs de sol·licitar l’autorització de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial.

Quins requisits s'han de complir?

Per sol·licitar aquest tipus de permís, has de complir els requisits generals per a la persona emprenedora, si escau, i els requisits específics, per part del projecte que es presenta.

 Requisits generals (persones)

 • No estar irregularment en territori espanyol.
 • Tenir més de 18 anys.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països en els quals s’hagi residit durant els últims 5 anys, per delictes previstos en l’ordenament jurídic espanyol.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni constar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya hagi signat un conveni en aquest sentit.
 • Tenir recursos econòmics per a un mateix i per als membres de la família d’acord amb les quanties següents:
  • Titulars dels visats i autoritzacions de residència: quantitat que representi mensualment el 200% del salari mínim interprofessional espanyol (actualment, per a l’any 2023, el salari mínim interprofessional se situa en 1.080 euros mensuals).
  • Unitats familiars que incloguin, comptant la persona titular i la persona reagrupada, almenys el 75% del salari mínim interprofessional. Si procedeix, es requerirà un 25% del salari mínim interprofessional per cada membre addicional a les dues persones esmentades.
 • Disposar d’una assegurança de malaltia concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • Abonar la taxa per a la tramitació de l’autorització.

Requisits específics (projecte)

El pla de negoci del projecte ha de ser acreditat com a innovador i/o amb un interès econòmic especial per a Espanya. Per a aquesta valoració es tindran en compte diferents criteris, com:

 • La innovació en algun dels aspectes següents: el model de negoci; el producte o servei; els processos diferenciats de l’empresa; la utilització de tecnologia pròpia, o la utilització de patents i altres drets de propietat industrial.
 • El grau d’escalabilitat de l’activitat emprenedora: l’atractiu de mercat, la fase de vida de l’empresa, la competència, l’equip de treball, etc.

Per a més informació sobre els criteris que es tindran en compte, es pot consultar la Instrucció DGM 1/2023 (disponible només en castellà).

Quina vigència té?

L’autorització té un període de validesa de 3 anys.

Renovació de l’autorització: 2 anys

Puc portar la meva família amb mi?

.

Els teus familiars et poden acompanyar en el desplaçament, i en qualsevol moment poden sol·licitar l'autorització, de manera conjunta o a posteriori. Aquesta condició és aplicable a:

 • Cònjuge o parella de fet
 • Fills i filles del titular, o del cònjuge o parella, menors d'edat o majors que, depenent econòmicament del titular o del cònjuge o parella, no hagin constituït per si mateixos una unitat familiar.
 • Ascendents a càrrec en primer grau del titular o del cònjuge o parella.

Com has de fer el tràmit?

Primer has d’enviar el projecte empresarial a ENISA. En segon lloc, has de sol·licitar telemàticament l’autorització de residència a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE), tant si et trobes legalment a Espanya com si ets a l’estranger.

Si te la concedeixen i ja et trobaves legalment a Espanya, hi podràs residir i començar a desenvolupar l’activitat. En canvi, si te la concedeixen però et trobes fora d’Espanya, hauràs de fer un tercer pas: obtenir el visat nacional de manera presencial en una oficina consular o missió diplomàtica.

A continuació detallem aquests passos:

Quins passos has de seguir?

Pas 1. Sol·licita l’informe d’ENISA

 • Accedeix a la pàgina web d’ENISA, empresa nacional d'innovació i inicia sessió. Si no estàs registrat al sistema, t’hi hauràs de registrar prèviament.
 • Tria l’opció “Autorització de residència per a emprenedors” i a continuació fes clic en “Omplir formulari”.
 • Una vegada dins has de completar el formulari amb les dades del projecte seguint els diferents apartats que inclou. A la part inferior del formulari hi ha un enllaç a una guia d’ajuda.
 • El formulari permet guardar parcialment les dades introduïdes i recuperar-les posteriorment en diferents sessions.
 • En completar el formulari el sistema informarà que s’ha completat aquesta fase.
 • Una vegada completat el qüestionari, ENISA informarà la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE) de la presentació de la sol·licitud i, una vegada valorada la proposta, remetrà l’informe.

Pas 2. Sol·licita una autorització de residència (tant si ja ets dins d'Espanya com si et trobes fora)

 • Emplena el formulari de sol·licitud
  • Has de descarregar i emplenar el model de sol·licitud de l'autorització MI-T. Aquest document l'hauràs d'adjuntar posteriorment a la sol·licitud. El formulari oficial està disponible únicament en castellà. Per tal d'ajudar a emplenar el formulari, s'ha traduït a diferents idiomes amb caràcter merament informatiu:
  • En cas que et desplacis en companyia de familiars, també has de descarregar, emplenar i signar el corresponent imprès per a familiars  MI-F per a cada un d’ells per poder sol·licitar l’autorització conjuntament. El formulari oficial està disponible únicament en castellà. Per tal d'ajudar a emplenar el formulari, s'ha traduït a diferents idiomes amb caràcter merament informatiu:
  • Abans d’iniciar-se el període de sol·licitud, consulta i prepara la documentació que et demanaran.
 • Paga la taxa
  • Has d’abonar la taxa establerta abans de començar el procés d’alta de la sol·licitud.
  • Per poder fer el pagament de la taxa corresponent (taxa 038 del model 790), emplena els camps del formulari (indicant-hi la forma de pagament) i descarrega’l.
  • El formulari 790 taxa 038 permet el pagament en efectiu (efectuant l’ingrés en una entitat bancària a favor del Tresor Públic) o bé el càrrec en compte corrent (del qual hauràs de facilitar els números).
  • Per a això, t’hauràs d’identificar mitjançant el certificat digital FNMT-RCM o bé a través del sistema Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente
 • Fes l’alta de la sol·licitud, adjunta-hi els documents i signa-la. 
  • Una vegada completat el formulari i pagada la taxa, has d’accedir al procediment “Presentació de sol·licituds d’autorització de residència de mobilitat internacional regulades per la Llei 14/2013”, de la seu electrònica de la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE).
  • Selecciona l’opció “Alta de sol·licitud” per començar el tràmit i donar d’alta la teva sol·licitud.
  • Per a això, t’hauràs d’identificar mitjançant un certificat digital o bé a través del sistema Cl@ve PIN o Cl@ve Permanente. Has d’acceptar que s’executi la miniaplicació (applet) de signatura per poder continuar la sol·licitud.
  • Quan es validi la identificació, accediràs a una pàgina en què has de seleccionar el tipus de sol·licitud que vols efectuar, en aquest cas, tria la sol·licitud inicial.
  • A la part superior hi apareixen les dades personals que has de completar (país, adreça, codi postal i telèfon).
  • A la part inferior hi apareixeran els documents obligatoris que s’hi han d’annexar (que es detallen a sota). Addicionalment, hi podràs adjuntar tots els documents complementaris que consideris oportuns.
  • Quan tot sigui correcte, marca la casella de conformitat per al tractament informàtic de les dades i prem el botó “Signar”.
  • Una vegada feta la sol·licitud, se t’informarà del teu número de registre i podràs descarregar el fitxer amb la sol·licitud signada i el justificant de recepció. Recorda que és important guardar el número per poder fer consultes futures de l’estat de la sol·licitud.
 • La sol·licitut d'autorizació s'analiza:
  • La sol·licitud es dirigirà directament a la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE), que comprovarà la documentació. En cas d’admissió a tràmit, la UGE-CE sol·licitarà d’ofici l’informe del projecte empresarial a ENISA.
 • Rep la notificació de resolució d'autorització
  • En el termini establert es resoldrà la teva autorització de residència.
  • La rebràs a través de l’adreça electrònica que hagis indicat en el moment de l’alta de la sol·licitud.
  • Si en el moment de fer la sol·licitud et trobaves dins d’Espanya, quan rebis la resolució positiva ja podràs desenvolupar l’activitat. Si et trobaves fora d’Espanya, hauràs d’obtenir el visat nacional, tal com es detalla a continuació.

Pas 3. Sol·licita un visat (només en el supòsit que et trobis fora d’Espanya en el moment de presentar l’autorització de residència)

 • Perquè puguis sol·licitar el visat nacional, prèviament has d’obtenir l’autorització de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial. Una vegada acceptada i concedida aquesta autorització, hauràs de començar a tramitar el visat, acreditant que reuneixes els requisits sol·licitats.
 • Una vegada disposis de l’autorització, demana cita prèvia a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència. El visat l’has de sol·licitar en persona. Només excepcionalment, i per motius justificats, el consolat podrà permetre que la sol·licitud la presenti un representant degudament acreditat
 • Paga la taxa associada al visat de residència. El valor de la taxa s’especifica a sota.
 • Lliura la documentació requerida per a la sol·licitud del visat directament a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país de residència.
 • Rep o recull el visat. Una vegada validada la documentació, abonada la taxa i complerts tots els requisits que s’han esmentat, s’emetrà una resolució en relació amb la teva sol·licitud de visat de residència per a emprenedors i emprenedores i activitat empresarial.
 • La missió diplomàtica o oficina consular et notificarà la resolució de la teva sol·licitud de visat per correu electrònic. Depenent del país en el qual estiguis, el podràs rebre directament al teu domicili o t’hauràs de desplaçar per recollir-lo personalment a la missió diplomàtica o oficina consular del teu país.
 • En cas que el visat s’hagi denegat, rebràs una notificació.

Qui pot fer la sol·licitud?

Pot presentar la sol·licitud d’autorització la persona estrangera o un o una representant amb l’acreditació deguda.

En el cas de trobar-se fora del territori espanyol, una vegada concedida l’autorització, ha de ser la mateixa persona interessada que sol·liciti el visat. Només excepcionalment, i per motius justificats, la missió diplomàtica o oficina consular del teu país podrà permetre que la sol·licitud es presenti mitjançant representant degudament acreditat.

Quina documentació és necessària?

Amb caràcter general, has d’aportar l’original i la còpia de cadascun dels documents.

MOLT IMPORTANT

Els documents han d’estar traduïts al castellà mitjançant traducció jurada i correctament legalitzats. Quan es tracti de formularis plurilingües estàndards de la UE, no cal que estiguin traduïts ni legalitzats.

La forma de legalització dependrà de si el país emissor del document és signatari o no del conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961:

Si el país emissor del document públic n’és signatari, el document es reconeix quan té el segell de la postil·la de la Haia. Aquest segell s’ha de tramitar al país d’origen.

Si el país emissor del document públic no n’és signatari, aleshores el procés de legalització s’ha de fer per via diplomàtica.

Consulta més informació sobre la legalització i traducció de documents.

La documentació que es presenta a continuació és merament indicativa.

Per a l'autorització:

 • Formulari de sol·licitud de l’autorització signat.
 • Còpia completa del passaport.
 • Certificat d'antecedents penals del país o països on hagis viscut els darrers 2 anys, per delictes previstos a l'ordenament jurídic espanyol. Addicionalment, es presentarà una declaració responsable de la inexistència d'antecedents penals dels darrers cinc anys.
 • Assegurança mèdica concertada amb una entitat que operi a Espanya.
 • Acreditació de mitjans econòmics requerits per a si mateix/a i per als membres de la seva família durant el període de residència a Espanya.
 • Declaració responsable de la persona sol·licitant en què consti el compromís de compliment, amb caràcter previ a linici de lactivitat laboral o professional, de les obligacions en matèria de seguretat social dacord amb la normativa vigent.
 • Curriculum vitae actualitzat.
 • Documentació que acrediti la titulació del ciutadà o la ciutadana (legalitzada, traduïda i homologada) o una certificació de l'experiència professional.

Per al visat:

 • Resolució de l'autorització, en què se n'especifica l'aprovació i el temps de durada
 • Formulari de sol·licitud del visat nacional (si procedeix). Cada missió diplomàtica o oficina consular podrà requerir qualsevol documentació addicional que consideri necessària per a la decisió sobre la concessió del visat.

Quin és el termini?

El termini de resolució de l’autorització és de 20 dies.

Quin és el cost?

Per a l’autorització, la taxa és de 73,26 euros i s’ha de pagar abans d’iniciar el procés d’alta de la sol·licitud. 

En alguns supòsits, està prevista una reducció o una exempció de la taxa. Tot i així, és important saber que l’import de la taxa no es tornarà, en cas que es denegui la sol·licitud.

Per al visat, la taxa és de 60 euros (amb caràcter general). El valor de la taxa pot variar depenent del país. El mètode de pagament de la taxa per al visat pot variar depenent de cada país.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

Per al cas de l’autorització, és la Unitat de Grans Empreses i Col·lectius Estratègics (UGE-CE), amb la col·laboració d'ENISA, empresa nacional d'innovació (Govern d'España).

Per al cas del visat, és el Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i de Cooperació (Govern d’Espanya).

Més informació

Pots consultar el Portal d’Immigració del Govern d’Espanya (disponible únicament en castellà), la pàgina web Invest in Spain (disponible en anglès, castellà i xinès) i el full informatiu per a emprenedre a Espanya (emprenedor/a estranger no UE), disponible en diferents llengües:

 • Full informatiu emprendedor/a en castellà
 • Full informatiu emprendedor/a en anglès
 • Full informatiu emprendedor/a en rus
 • Full informatiu emprendedor/a en xinès
 • Full informatiu emprendedor/a en portuguès

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.