Escolarització d’alumnat nouvingut

Què has de saber?

És el tràmit per a l’escolarització d’alumnat nouvingut a la ciutat a escoles sostingudes amb fons públics una vegada el curs ja ha començat o quan ha acabat el període oficial de matriculació.

L’escolarització d’alumnat nouvingut s’aplica a nens i nenes de 3 a 16 anys per als nivells educatius següents:

 • Segon cicle d'educació infantil (I3, I4 i I5)
 • Educació primària (de 1r a 6è)
 • Educació secundària obligatòria (ESO) (de 1r a 4t)

Aquests nivells educatius es poden cursar en diferents centres educatius segons la font de finançament:

 • Les escoles públiques, que estan finançades per l'Administració.
 • Les escoles privades, que es divideixen en dos tipus:
  • Privades concertades: són escoles que es financen de manera privada en una part i en una altra part reben finançament de l'Administració.
  • Privades (independents): es financen de manera privada.

MOLT IMPORTANT:

A Catalunya l'ensenyament és obligatori entre els 6 i els 16 anys, però és habitual que els nens i les nenes comencin a anar a escola amb 3 anys.

Aquí només expliquem com obtenir plaça escolar a la ciutat de Barcelona fora del període de preinscripció oficial a les escoles públiques i les escoles concertades, ja que totes dues es regeixen per la mateixa normativa.

Si teniu interès en una escola privada, heu de contactar-hi directament, ja que cada escola té el seu propi mecanisme d'accés.

En cas d’alumnat de 16 a 18 anys que vulgui continuar els estudis i inscriure’s quan el curs ja ha començat, caldrà demanar cita i adreçar-se a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, on s’informarà sobre què s'ha de fer. (Mirar l'adreça més avall).

A qui s’adreça?

S’adreça a l’alumnat nouvingut a la ciutat que vol matricular-se quan el curs ja ha començat o bé ha acabat el període de matriculació.

Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d’admissió només s’atenen tenint en compte les places vacants existents, si corresponen a:

 • Alumnes mai escolaritzats a Catalunya.
 • Canvis de domicili d’un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, de les persones progenitores, tutors o tutores, o guardadors o guardadores.
 • Al·legacions d’altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.
 • Inici d'acolliment familiar.

Com has de fer el tràmit?

La sol·licitud es farà exclusivament de forma telemàtica, per tant necessitaràs un ordinador, tauleta o telèfon mòbil amb connexió a Internet.

Les famílies que tinguin dificultats per fer la sol·licitud o no disposin dels mitjans necessaris, poden demanar cita prèvia i desplaçar-se a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona. (Mirar l'adreça més avall).

Quins passos has de seguir?

EN LÍNIA

Pas 1. Comprova que tens tot el que es necessita per fer la preinscripció
 • Certificat digital o una eina d'identificació digital, com ara el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil. Per saber quin és el tràmit vinculat per obtenir un certificat digital, consulta la fitxa corresponent on s'hi descriuen la informació i tots els detalls sobre com obtenir-lo.
  • Si tens certificat digital, podràs fer servir el formulari amb autenticació electrònica.
  • Si no disposes d'un mitjà d'identificació digital, podràs utilitzar el formulari en suport informàtic i has d'adjuntar el teu document identificatiu prèviament escanejat o fotografiat per acreditar la teva identitat.
 • Codi identificador del Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC): Aquest número s'assigna (de manera única y automàtica) a un alumne/a quan fa la primera matrícula a centres educatius públics i privats de Catalunya. Si el teu fill o filla encara no en té, se n'hi assignarà un. Si en té però no el saps, busca'l).
Pas 2. Omple el formulari i envia la sol·licitud 

Pas 3: Assignació de plaça escolar i matriculació

 • Rebreu un correu electrònic amb la indicació de l'assignació de la plaça escolar.
 • A continuació hauràs de formalitzar la matrícula al centre docent.

Qui pot fer la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud l’ha de fer la persona o persones progenitores, el tutor o tutora legal o la persona autoritzada.

Quina documentació és necessària?

La documentació a presentar has d'adjuntar-la a la sol·licitud en línia de forma digitalitzada (mitjançant un escàner o una fotografia).

 • Si l'alumne o alumna no ha estat escolaritzat/da a Catalunya anteriorment, cal adjuntar a la sol·licitud el llibre de família o certificat de naixement del nen o nena que s'escolaritza.
 • Si la persona que presenta la sol·licitud no té la nacionalitat espanyola, també cal adjuntar-hi el passaport o, en el cas d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país membre de la Unió Europea.
 • Si no és possible identificar-se electrònicament (no disposes de certificat digital o similar), aleshores cal utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i sempre cal adjuntar-hi:
  • el llibre de família o certificat de naixement de l'infant que s'escolaritza.
  • el document d'identitat de qui presenta la sol·licitud: el DNI, la targeta d'identitat d'estranger (TIE), el passaport o, en el cas d'estrangers amb ciutadania europea, el document d'identitat del país membre de la Unió Europea.
 • També cal adjuntar-hi la documentació que acrediti el supòsit que permet l'assignació de plaça (en cas de circumstàncies excepcionals o d'inici d'acolliment familiar).

Quin és el termini?

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs i fora del procés de preinscripció i matriculació.

Les sol·licituds d'admissió rebudes s'assignaran seguint l'ordre d'arribada. Les sol·licituds rebudes abans del mes d'agost tindran resposta, tant aviat com sigui possible, abans de l'inici de curs al setembre. De manera general, les sol·licituds es resoldran en un termini màxim de dues setmanes.

Quin és el cost?

La realització del tràmit és gratuïta.

Els centres estan obligats a informar del seu projecte educatiu i de les activitats complementàries i del seu cost.

Vols saber-ne més?

Organisme responsable del tràmit

A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya).

A la resta del territori: el Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

Més informació

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

Per poder ser atès o atesa a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona has de demanar cita prèviament  trucant al 012 o al 93 5511000 o accedint a l’enllaç de cita prèvia. Adreça: Entrada pel carrer Roger de Llúria, 1-3. Barcelona.

Tràmits vinculats importants

A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a l’escolarització d’alumnat nouvingut:

AVÍS IMPORTANT

Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.