Escolarització d’alumnat nouvingut

Què has de saber?

És la sol·licitud per a l’escolarització d’alumnat nouvingut a la ciutat a escoles sostingudes amb fons públics una vegada el curs ja ha començat o quan ha acabat el període oficial de matriculació.

L’escolarització d’alumnat nouvingut s’aplica a nens i nenes de 3 a 16 anys per als nivells educatius següents:

 • Segon cicle d'educació infantil (I3, I4 i I5)
 • Educació primària (de 1r a 6è)
 • Educació secundària obligatòria (ESO) (de 1r a 4t)

Aquests nivells educatius es poden cursar en diferents centres educatius segons la font de finançament:

 • Les escoles públiques, que estan finançades per l'Administració.
 • Les escoles privades, que es divideixen en dos tipus:
  • Privades concertades: són escoles que es financen de manera privada en una part i en una altra part reben finançament de l'Administració.
  • Privades (independents): es financen de manera privada.

  MOLT IMPORTANT:

  A Catalunya l'ensenyament és obligatori entre els 6 i els 16 anys, però és habitual que els nens i les nenes comencin a anar a escola amb 3 anys.

  Aquí només expliquem com obtenir plaça escolar a la ciutat de Barcelona fora del període de preinscripció oficial a les escoles públiques i les escoles concertades, ja que totes dues es regeixen per la mateixa normativa.

  Si teniu interès en una escola privada, heu de contactar-hi directament, ja que cada escola té el seu propi mecanisme d'accés.

  En cas d’alumnat de 16 a 18 anys que vulgui continuar els estudis i inscriure’s quan el curs ja ha començat, caldrà adreçar-se a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, on s’informarà sobre què es pot fer.

  A qui s’adreça?

  S’adreça a l’alumnat nouvingut a la ciutat que vol matricular-se quan el curs ja ha començat o bé ha acabat el període de matriculació.

  Quins requisits s’han de complir?

  • És imprescindible que el nen o nena estigui donat d’alta en el padró municipal d’habitants.
  • En els casos en què els i les alumnes ja estiguin escolaritzats, s’ha de fer la matrícula en el nou centre i formalitzar la baixa en el centre de procedència.

  Com funciona?

  És imprescindible que el nen o nena hagi arribat a la ciutat.

  Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d’admissió a aquests cursos només s’atenen tenint en compte les places vacants existents, si corresponen a:

  • Alumnes mai escolaritzats a Catalunya.
  • Canvis de domicili d’un altre municipi, o districte en el cas de Barcelona, de les persones progenitores, tutors o tutores, o guardadors o guardadores.
  • Al·legacions d’altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

  Com has de fer el tràmit?

  El tràmit només el pots fer presencialment, anant al centre docent sol·licitat.

  Quins passos has de seguir?

  PAS 1: Recopila i presenta la informació
  • Abans d’iniciar la sol·licitud o d’adreçar-se al centre seleccionat o a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, consulta si és necessari concertar cita prèvia a través de la pàgina web, i prepara la documentació que et requeriran per formalitzar la preinscripció.
  PAS 2: Si s’ha admès l’alumne/a, es formalitza la matrícula
  • En cas que hi hagi vacants existents i que s’hagi admès l’alumne/a, has de formalitzar la matrícula en el nou centre docent en el període establert.
  • A part de la documentació aportada quan has presentat la sol·licitud de preinscripció, és possible que per a la formalització de la matrícula hagis de presentar:
   • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si no tens el carnet de vacunacions, has de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’alumne/a on constin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
   • Si escau, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció: DNI renovat amb la nova adreça.
   • Documentació acreditativa dels requisits d’accés.

  Qui pot fer la sol·licitud?

  La presentació de la sol·licitud l’ha de fer la persona o persones progenitores, el tutor o tutora legal o la persona autoritzada.

  Quina documentació és necessària?

  Has de presentar l’original i la fotocòpia de la documentació següent:

  • Document d’identitat de la persona o persones progenitores o del tutor o tutora.
  • Llibre de família o certificat de naixement del nen o nena que s’ha escolaritzat.
  • Volant de residència de la persona o persones progenitores o del tutor o tutora del nen o nena.
  • Volant de residència de cada alumne/a que s’ha d’escolaritzar.

  Aquests documents pots presentar-los:

  • Al centre sol·licitat, que admet l’alumne/a si disposa de vacants en l’ensenyament i nivell sol·licitats i sempre que compleixi les condicions.
  • A l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, sol·licitant cita prèviament.
   • Per poder ser atès a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona has de demanar cita prèviament trucant al 012 o accedint a l’enllaç de sol·licitud de “Cita prèvia” i introduint les dades personals i les de la visita.
   • En el cas de demanar la matriculació en el nou centre al·legant circumstàncies excepcionals, t’has d’adreçar sempre a l’esmentada oficina d’atenció.

  Quin és el cost?

  La realització del tràmit és gratuïta.

  Els centres estan obligats a informar del seu projecte educatiu i de les activitats complementàries i del seu cost.

  Vols saber-ne més?

  Organisme responsable del tràmit

  A Barcelona: el Consorci d’Educació de Barcelona (organisme format per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya).

  A la resta del territori: el Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya - Govern de Catalunya).

  Més informació

  Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial en el Consorci d’Educació de Barcelona (disponible únicament en català, encara que disposa d’un traductor de Google que permet visualitzar el portal en molts idiomes).

  Tràmits vinculats importants

  A continuació, es presenten alguns exemples de tràmits que et poden demanar que facis de manera prèvia a l’escolarització d’alumnat nouvingut:

  AVÍS IMPORTANT

  Els procediments tendeixen a canviar amb freqüència. Per tant, només és aplicable el que preveu la normativa vigent en el moment de realitzar el procediment en qüestió.