Educació primària i secundària obligatòria

Compulsory primary and secondary education

L’educació obligatòria a Espanya i Catalunya és dels 6 als 16 anys.

L’ensenyament primari dura sis anys i va de primer a sisè curs. Als 12 anys, es comença l’educació secundària obligatòria (ESO) o institut, que acaba als 16.

Una vegada acabada l’educació obligatòria, es pot cursar el batxillerat (una etapa de dos anys prèvia a la universitat) o optar per la formació professional (cicles formatius de grau mitjà).

 

Elecció d’una escola i tipus de centres educatius

A l’hora d’escollir una escola per al teu fill o filla has de tenir en compte diversos factors com la seva edat, la seva formació prèvia, els idiomes que parla, el temps que passareu a Barcelona o els recursos econòmics de què disposeu.

Si tens previst passar uns anys aquí, pot ser que prefereixis matricular el teu fill o filla en una escola del sistema educatiu local. Si la teva estada serà breu, pots optar per una escola internacional, per no canviar de pla d’estudis o d’idioma d’instrucció.

També cal tenir en compte el cost de les diverses opcions, per a la qual cosa és important conèixer els tipus de centres educatius.

A l’àrea de Barcelona, hi ha tres tipus de centres educatius que cal conèixer:

 • Escoles públiques. Són de titularitat pública; a Barcelona són o de la Generalitat de Catalunya o de l’Ajuntament de Barcelona. El seu pla d’estudis és aprovat per les autoritats educatives locals, i són gratuïtes i laiques. El període de matriculació és a la primavera.
 • Escoles privades subvencionades per l’Estat (escola concertada). Aquestes escoles són de propietat i gestió privades, i poden ser laiques o no. La matrícula està subvencionada pel Govern, però la resta de despeses fora de l’àmbit de l’educació obligatòria són a càrrec dels pares de manera voluntària. El pla d’estudis també és aprovat per les autoritats educatives locals i segueix el procés de matriculació oficial de les escoles públiques.
 • Escoles privades. Mentre que el pla d’estudis (objectius, continguts, mètodes didàctics i criteris d’avaluació, etcètera) ha de ser aprovat per les autoritats educatives, aquestes escoles no reben subvencions i tot el cost de l’ensenyament és a càrrec de les famílies.

Si estàs interessat o interessada en alguna escola, és important que la coneguis i fins i tot que la visitis. Normalment, durant els mesos de març o abril els centres educatius organitzen jornades de portes obertes o de visites informatives per a les persones progenitores. En aquestes visites podràs tenir informació bàsica com, per exemple, les instal·lacions, els horaris, els objectius i mètodes del centre, el projecte lingüístic, els serveis escolars o les activitats extraescolars.

 

El procés de selecció d'escola pot ser complicat i hi ha molts factors a tenir en compte. Per això, et recomanem que consultis la guia Choosing a school in Barcelona (en anglès). 

 

L’escola pública

Totes les nenes i els nens que viuen a Barcelona tenen dret a una plaça en el sistema educatiu que els garanteixi una educació sense cap cost.

El sistema educatiu públic de Catalunya ofereix un ensenyament de qualitat que garanteix la igualtat d’oportunitats de totes les nenes i nens, promou la inclusió i l’atenció a la diversitat i impulsa una educació de les competències per a la vida. És integrador i es basa en el plurilingüisme, amb el català com a llengua vehicular.

Actualment, el sistema educatiu públic està desenvolupant nombrosos programes d’innovació educativa en diversos àmbits: formació del professorat amb noves metodologies, ús de les tecnologies d’aprenentatge i coneixement, educació artística i mediambiental, llengües estrangeres, etcètera. També es treballa per donar autonomia als centres educatius i potenciar el treball en xarxa.

Els centres del sistema educatiu català, tant públics com concertats, segueixen el mateix pla d’estudis perquè es regeixen per la mateixa legislació. Tot i això, cada escola pot fer servir la seva pròpia metodologia i el seu programa educatiu concret. Aquestes escoles segueixen els mateixos processos i criteris de matriculació.

Per ser admès o admesa en una escola de finançament públic per primera vegada, o per canviar d’escola, cal fer una preinscripció. Aquesta sol·licitud es presenta uns mesos abans de l’inici del curs, normalment entre març i abril.

Les places escolars es reparteixen, de primer, mitjançant un sistema de punts (atenent la proximitat de l’escola, la situació financera i familiar, etcètera) i, a continuació, per un sorteig si hi ha més demanda que oferta de places en un centre.

Si l’estudiant arriba a Catalunya quan ja ha acabat el període de preinscripció o quan el curs escolar ja ha començat, haurà de presentar la sol·licitud d’admissió en qualsevol cas. En aquest cas, has d’esbrinar si queden places en el curs escolar oportú del centre que hagis triat.

 

Consulta els tràmits relatius a l'escolarització:

 

Escoles bilingües i internacionals

A Barcelona i l’àrea metropolitana hi ha més de quaranta escoles bilingües i internacionals.

Donem un cop d’ull a les diferències i característiques d’aquestes escoles:

 • Escoles bilingües: currículum local, idioma estranger. Aquestes escoles segueixen el currículum acadèmic i el calendari local, però utilitzen un idioma estranger d’instrucció, ja sigui totalment o parcialment. Aquestes escoles són generalment privades, però algunes poden ser concertades i rebre el suport financer d’un govern, la qual cosa redueix la quota que les famílies deuen. Els estudiants d’aquestes escoles són nens i nenes locals que busquen un ambient intercultural i fills i filles d’estrangers que s’han establert a l’àrea de Barcelona. La majoria d’aquestes escoles són privades i concertades.
 • Escoles internacionals: currículum estranger, idioma estranger. Són les escoles que segueixen un pla d’estudis estranger i que també utilitzen un idioma estranger d’instrucció. Algunes escoles són subvencionades pels governs estrangers i donen preferència a la ciutadania d’aquest país o a estudiants que han estudiat prèviament en aquest país, però estan obertes a tothom. Tot i això, la majoria d’aquestes escoles són privades i no reben subvencions de cap govern, per la qual cosa el cost íntegre l’han d’aportar les famílies. Fins i tot sense suport financer, aquestes escoles segueixen el currículum acadèmic d’un país estranger, el qual ha estat certificat per l’autoritat educativa competent. Addicionalment, algunes escoles d’aquest grup han negociat acords amb el Govern català per oferir als seus estudiants dobles certificats de graduació (el local i l’estranger).

A l’àrea de Barcelona hi ha escoles que segueixen els sistemes acadèmics anglès, francès, alemany, italià, japonès, suís i nord-americà. Hi ha una associació que reuneix les principals escoles internacionals que hi ha a l’àrea de Barcelona: Barcelona International Schools Association (BISA).

Cal tenir en compte que, cada cop més, moltes escoles públiques, concertades i privades estan fent esforços per millorar la formació en llengües estrangeres dels seus estudiants. Algunes ofereixen títols i certificacions com els següents:

 • Batxibac: és un programa que permet cursar un currículum mixt i obtenir el títol de batxillerat català i també el baccalauréat francès, gràcies a un acord entre el Ministeri d’Educació francès i les autoritats educatives de Catalunya. Suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries de llengua i literatura franceses i història de França. Està molt estès en molts centres públics i concertats.
 • Batxillerat Internacional (BI): és un itinerari curricular específic creat per una associació sense ànim de lucre el 1968: l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO, per les seves sigles en anglès). Hi ha centres que segueixen aquest programa a tots els continents, amb el qual es pretén fomentar l’excel·lència educativa. Es pot cursar en diversos idiomes (castellà, anglès, francès, etcètera). A Catalunya es pot obtenir la doble titulació del batxillerat i el BI en alguns centres públics. També està implantat en diverses escoles privades i concertades.
 • Diploma Dual: és un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del seu país d’origen i l’American High School Diploma. El desenvolupa Academica Corporation. Els i les alumnes han de cursar el batxillerat local i unes assignatures addicionals en anglès a través d’una plataforma digital, la qual cosa permet una notable millora de l’anglès, un alt grau d’autonomia personal i una facilitat en l’ús de les noves tecnologies. Aquesta opció s’està estenent a moltes escoles privades i concertades de Catalunya.

 

Calendari escolar

La majoria dels centres educatius de Catalunya es regeixen pel calendari escolar, que va de setembre a juny i es divideix en tres trimestres:

 • El trimestre de tardor va des de mitjan setembre fins a les vacances de Nadal, que duren uns quinze dies.
 • El trimestre d’hivern comença després del dia de Reis (6 de gener) i acaba amb les vacances de Setmana Santa (que varien segons l’any, entre març i abril). Les vacances de Setmana Santa duren uns deu dies.
 • El trimestre de primavera comença després de Setmana Santa i acaba abans del dia de Sant Joan (24 de juny).

Algunes escoles internacionals poden variar lleugerament aquest calendari general.

Els i les estudiants de batxillerat acaben el curs al maig i tenen un mes per preparar les proves d’accés a la universitat (PAU).