MAC-Mercè Arts de Carrer Parc de l'Aqueducte de Ciutat Meridiana

September 23rd evening

Music/Circus

30th Anniversary Celebration of Clowns Without Borders

Parc de l'Aqüeducte de Ciutat Meridiana
SAT 23 · 17:30 h