Més Mercè: Discounts and paid activities

September 22nd morning

Open house day at the Palau del Baró de Quadras

Palau del Baró de Quadras
FRI 22 · 10:00 h

Open house day at the Palau del Baró de Quadras

Palau del Baró de Quadras
FRI 22 · 11:15 h

Open house day at the Palau del Baró de Quadras

Palau del Baró de Quadras
FRI 22 · 12:30 h

September 22nd evening

Festa de l’Alimentació Sostenible: “Terra i gust”

Parc de la Ciutadella
FRI 22 · 20:30 h