VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ PERMANENT

Oceania és un continent amb una geografia plena d’illes amb una gran diversitat de paisatges i de cultures. A la visita, coneixerem objectes d’Austràlia, Nova Guinea, Nova Zelanda i l’illa de Pasqua. Cases cerimonials, escultures, pals, relíquies, pintures corporals, pintures sobre escorça i danses són alguns dels suports més utilitzats a través dels quals les cultures d’aquest continent han establert comunicació amb els seus avantpassats i amb el temps dels mites. També veurem com certes pràctiques tradicionals han esdevingut art contemporani.

Edat

A partir de 12 anys

Hora

A les 11 h en català (12.30 h en castellà)

Durada de la visita: 1 h 15 min

Preu

2 €

Informació i reserves

reservesmeb@bcn.cat
Telèfon: 932 562 300 (de dilluns a dissabte, de 9 a 19 hores; diumenge, de 9 a 20 hores)


Share it! Facebook Twitter Whatsapp

Add it to favorites

Save all the content you are interested in to your profile for easy access whenever you want

Start your session on the Museu Etnològic i de Cultures del Món's website

Log inSign up

Location of the activity

Montcada

Montcada Venue

Visiting hours: Tuesday to Saturday, 10 am to 7 pm
Sundays and public holidays, 10 am to 8 pm
Closed on Mondays (except public holidays)

How to get to