Culture

Nasca

Provenance

Perú

Dating

200 a.C- 800 d.C

Inventory Nº

MEB 138-495

Conservator-restorer

Elisabet Cerdà (Centre de Documentació i Museu Tèxtil)

Year of intervention

2017

Es tracta d’un unku (camisa masculina en forma rectangular) confeccionat a partir de dues peces iguals de 62 cm d’amplada per 186 cm unides per costura a la part central i als laterals, amb obertures pel pas del cap i els braços. El teixit és un tafetà dominant ordit o reps per ordit, amb l’ordit a disposició en diferents tons que van de l’ocre al marró fosc i crea franges de color en sentit vertical. L’inici i el final de peça van decorats amb una sanefa de motius geomètrics ondulants treballada amb tècnica de tapís i té un serrell (10 cm) format pels mateixos fils d’ordit als dos extrems. Conserva els voravius de totes dues peces. Als extrems de les espatlles porta una «borla» decorativa amb serrells. El costat dret s’ha perdut.

És de pèl d’alpaca o llama i el teixit base és amb lligament de tafetà dominant ordit o reps per ordit. La decoració està feta amb tècnica de tapís.

El tractament de conservació i restauració va començar amb una documentació fotogràfica i escrita. Tenint-ne en compte l’estat de conservació, es va treure el floc decoratiu de l’espatlla dreta descosint les puntades originals, però marcant el lloc i la posició originals per tornar-lo a cosir després. Es va humidificar per recol·locar els fils. Per fixar els fils a lloc, es va decidir encapsular la zona superior amb una crepelina de seda.

A la camisa es va dur a terme una neteja per aspiració amb succió controlada per eliminar l’acumulació de pols i brutícia dipositades a la superfície del teixit, tant de l’anvers com del revers i davant i darrere. A causa de la fragilitat de la peça, s’hi ha emprat un accessori de pèl tou.

Per estabilitzar físicament la camisa, primerament s’han fixat suports locals al color més adient de les diverses llacunes amb fil de seda d’un cap i després s’ha fixat a una camisa falsa com a suport total.

Per poder-la exhibir en condicions de conservació, se n’ha fet un suport a mida amb materials de conservació i s’ha col·locat en una peanya metàl·lica.

Gallery