VÍDEO

Les categories d'immigrant i de cosmopolita s'encavalquen quan una part significativa dels habitants de la metròpoli de Barcelona la formen persones de molt variada condició i posició que teixeixen vincles econòmics, socials i culturals quotidians entre mons diversos, gràcies als avenços en les comunicacions i els transports.