ASIMETRIES

Barcelona, la condició de ciutadà.

LES ORGANITZACIONS POTENCIEN, LA DIFERÈNCIA DE DRETS POT DESCAPITALITZAR.
L’associacionisme és un factor potenciador de les connexions. Pot ser un mecanisme de mer retrobament, i fins i tot de nostàlgia reactiva, si només s’orienta cap al replegament d’una determinada col·lectivitat sobre si mateixa. En termes generals, però, el teixit associatiu incrementa les possibilitats de connexió dels recentment arribats amb les xarxes econòmiques, socials, culturals i polítiques de la ciutat. Ara bé, la capacitat de connectar pot quedar disminuïda quan hi ha una manca de reconeixement de drets socials i polítics als immigrants.

La falta de drets contribueix, si és duradora, a la asimetria social. Desconnecta i desresponsabilitza, en afavorir l’escissió entre les activitats destinades a la pròpia subsistència i les orientades a aconseguir una més plena incorporació a la ciutat i al país. L’existència de desigualtats en la condició jurídica entre els habitants d’una mateixa metròpoli pot així resultar un factor desestabilitzador que limiti la projecció de la ciutat cap al futur.