PRESENTACIÓ

Barcelona connectada, ciutadans transnacionals.
Creixements migratoris i pràctiques urbanes

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) presenta, dins el marc del programa Barcelona Diàleg Cultural, l’exposició organitzada pel Museu amb la col·laboració de la Fundación Jaume Bofill, Barcelona connectada, ciutadans transnacionals. Creixements migratoris i pràctiques urbanes. La mostra reflexiona sobre algunes innovacions en la vida urbana d’aquesta darrera dècada d’intensa aportació humana i sobre el dia a dia en les relacions pràctiques, agrupades en cinc àmbits: “Imaginaris”, “Connexions”, “Intimitats”, “Negocis” i “Asimetries”. L’exposició analitza com les relacions entre uns i altres, més enllà dels orígens culturals, modelen una ciutat cada cop més globalitzada. Al final d’aquest recorregut, s’aborden, ja en clau rigorosament històrica, la rellevància de les successives onades migratòries en la conformació de la metròpoli de Barcelona en els temps contemporanis, amb intent de fer balanç per a la ciutat dels anys 1900, 1930, 1975 i 2007.

Barcelona connectada, ciutadans transnacionals. Creixements migratoris i pràctiques urbanes s'inscriu en la línia d'exposicions centrades en tots els aspectes històrics que contribuïren a la formació de la Barcelona actual, dins el programa d’exposicions temporals sobre la Barcelona moderna i contemporània que organitza el Museu d'Història de Barcelona (MUHBA).