ÀMBITS

Barcelona connectada, ciutadans transnacionals.
Creixements migratoris i pràctiques urbanes

Les categories d’immigrant i de cosmopolita s’encavalquen quan una part significativa dels habitants de la metròpoli de Barcelona la formen persones de molt variada condició i posició que teixeixen vincles econòmics, socials i culturals quotidians entre mons diversos, gràcies als avenços en les comunicacions i els transports.
Fins a quin punt és aquesta una situació inèdita respecte d’altres moments històrics de ràpid creixement migratori?
L’exposició aborda les pràctiques transnacionals dels barcelonins més recents, en cerca de nous conceptes per explorar els canvis històrics relacionats amb les migracions.

En els anys d’expansió de la darrera dècada la metròpoli de Barcelona s’ha globalitzat, ha afrontat nous reptes i ha disposat de noves possibilitats.
La globalització no ha afectat tan sols les elits i les grans empreses, com s’imaginava en temps de la Barcelona olímpica, sinó que el creixement migratori ha dinamitzat tota la ciutat.

De manera inesperada, Barcelona ha experimentat un intens canvi humà ben visible als carrers, les empreses i els comerços i també dins de les cases, amb les persones que tenen cura de la llar.

Un de cada sis ciutadans de la metròpoli ha nascut fora de l’Estat, i el seu arrelament a la ciutat i a Catalunya ha anat paral·lelament al manteniment de connexions amb els pobles i ciutats des d’on han arribat.
El concepte d’immigrant i el de cosmopolita se superposen. Pels locutoris, pels mòbils i per Internet circulen amor, diners i negocis, i s’han creat xarxes transnacionals que connecten Barcelona amb molts altres punts del planeta.

La gran ciutat és un gresol eficaç per convertir tots aquests vincles en un factor d’innovació social i cultural, sempre que s’insereixin en la trajectòria històrica de Barcelona i que les diferències de drets i la precarietat econòmica no anul·lin el seu potencial.