CONNEXIONS

Barcelona, ciutadans en xarxa

UNA VIDA ARRELADA A BARCELONA, VICULADA ALS ORÍGENS I OBERTA AL MÓN.
Pel mòbil, els locutoris i Internet transiten, en temps real i entremesclats, amor, informació i recursos econòmics entre punts allunyats del planeta. Una persona pot fer-se present i planejar el seu futur i el de la seva família a cavall de dos llocs o més, de dues o més escales socials. Aquest fenomen, que antany sols era possible en migracions de proximitat –com les que vinculaven Barcelona i l’interior de Catalunya–, gràcies als nous mitjans de comunicació depèn avui molt menys de la distància.

Les modalitats i la durada d’aquestes connexions transnacionals són variables i tenen un paper diferent segons la condició i situació dels seus protagonistes. En qualsevol cas, l’existència d’aquests vincles no limita necessàriament l’arrelament en una Barcelona que s’ha convertit en epicentre de la pròpia vida i en punt d’anclatge a Catalunya i a d’altres àmbits socioculturals més amplis.