Imaginaris

Barcelona rep,relabora i emet

ESTAR EN ONDA, NEGOCIAR IDENTITATS.
Als terrats de Barcelona hi ha moltes antenes parabòliques, que en el cas dels seus ciutadans més recents poden nodrir els vincles amb les àrees culturals d’origen. L’accés a la web i a la televisió per satèl·lit faciliten que idees, creences i representacions culturals es difonguin avui de manera global. Ara bé, la coexistència i reformulació de diferents imaginaris es resol a cada ciutat d’una manera singular. Si no ho impedeixen fractures socials profundes, una metròpoli com Barcelona constitueix, per la densitat i varietat dels contactes que s’hi produeixen, un catalitzador d’innovacions privilegiat.

Però les noves aportacions, perquè siguin tals, han de poder inserir-se d’una manera satisfactòria dins de la trajectòria cultural pròpia de la ciutat. És en aquest diàleg innovador que els mitjans i plataformes de creació i de difusió impulsats pels col·lectius d’immigrants poden adquirir un paper rellevant.