NEGOCIS

Microglobalitzacions metropolitanes. Barcelona, els nous emprenedors

SET MIL PETITS EMPRENEDORS SÓN UNA GRAN EMPRESA.
L’empenta mercantil d’alguns barcelonins recents ha canviat la fesomia de molts carrers i de certs polígons industrials. En un ambient de treball en condicions sovint molt dures, el sorgiment d’una multitud de petites empreses ha reviscolat activitats en declivi, com el petit comerç, i ha impulsat noves activitats de producció i, sobretot, de distribució, fins al punt d’aparèixer a la metròpoli imprevistes àrees i eixos de nova centralitat comercial.

És un fet geogràficament rellevant i que ja té un cert pes econòmic a Barcelona, com a d’altres metròpolis, on el procés es troba encara més avançat. Bona part d’aquestes iniciatives se sustenten en pràctiques transnacionals, amb canals propis d’intercanvi. Aquest és un dels trets més característics d’aquesta Barcelona connectada, cosmopolita i emprenedora, on no són pas pocs els immigrants que per la via de les pràctiques mercantils transnacionals s’han convertit en nous agents econòmics de la ciutat.