Nova etapa de ‘Barcelona Metròpòlis’

Aneu a la nova web de Barcelona Metròpolis >> www.metropolis.barcelona

Barcelona Metròpolis enceta una nova etapa. Estrenem nou format, nou disseny i un nou espai digital. Partim d’una experiència anterior reeixida i el que ara ens proposem és reorientar els continguts per enfortir la vessant més reflexiva. La nova Barcelona Metròpolis pretén ser una eina que faciliti i estimuli el debat ciutadà sobre les grans qüestions que marcaran el nostre avenir. Volem contribuir a crear pensament i facilitar així la participació dels ciutadans en les decisions que els afecten.

Una bona deliberació democràtica requereix temps i coneixement. En aquests moments de confusió i postveritat, no és informació el que manca. Sovint n’hi ha fins i tot massa. Però no sempre informació equival a coneixement. Per entendre la complexitat del nostre temps, convuls i accelerat, necessitem espais de reflexió pausada, de cocció lenta, on els ciutadans puguin formar-se una opinió lliure i entenimentada.

Sabem que el futur es decidirà a les ciutats. Barcelona ha demostrat tenir la creativitat i la força necessàries per esdevenir una metròpolis oberta al món. Però, per la mateixa raó, pateix també els efectes nocius d’una globalització que sovint avantposa els interessos de certes minories extractives als de la comunitat. Volem contribuir al debat sobre com construir ciutat i ciutadania i com millorar la qualitat de la nostra democràcia.

Aneu a la nova web de Barcelona Metròpolis >> www.metropolis.barcelona

La soledat a la gran ciutat

Il·lustració: Patossa

Il·lustració: Patossa

La soledat es pot viure com un goig o un malestar, i també la podem sentir quan som en companyia. Probablement tots l’experimentarem en algun moment de la vida, sobretot en les etapes més avançades. En aquest dossier intentem definir què és la soledat, un fenomen complex que anirà a més en una societat en procés imparable d’envelliment i que, paradoxalment, prima sobretot els valors de la joventut. Una societat individualista en la qual, malgrat l’augment de les comunicacions electròniques, no forçosament ens tornem més sociables ni ens sentim menys aïllats.

Els autors dels articles que presentem coincideixen que la soledat fa créixer el risc de patir malalties mentals i físiques, i insisteixen en la necessitat de relacionar-se i de compartir activitats amb altres persones per reduir aquest risc. Una de les primeres mesures per alleujar el problema de la soledat de les persones grans és, efectivament, crear comunitat.

Barcelona, on hi ha més de cent mil persones més grans de seixanta anys que viuen soles, disposa de múltiples programes de suport a la gent gran, com el Servei de Teleassistència, Radars, Vincles, Amics de la Gent Gran o el programa “Baixem al carrer”. Entrevistem també alguns dels protagonistes i beneficiaris d’aquests serveis, que ens mostren que una cosa tan simple com sortir de casa en bona companyia pot ajudar a recuperar les ganes de viure.

Cotització o prosperitat?

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Els darrers anys, la cotització immobiliària ha despuntat més que la capacitat adquisitiva dels barcelonins per fer front al lloguer o a la compra d’habitatge. El sagnant decalatge entre cotització i prosperitat només es podrà superar si el benestar i la igualtat cotitzen com a valors socials.

Els barcelonins vivim moments de canvi i desconcert. L’encant de la Gran Encisera s’ha disparat arreu del món. Dins el mercat de valors de les ciutats, Barcelona cotitza a l’alça i atreu població forana de tots els estrats socials, des dels immigrants més humils fins als professionals altament qualificats que troben a la ciutat una feina i un mode de vida atractius. Podem dir sense por de ser petulants que els estrangers ja no venen exclusivament per viure en un clima benigne; també ho fan perquè troben molts altres estímuls i beneficis associats al fet de residir aquí. No és l’escalf del sol, sinó el preu del sòl, que avui fa bona Barcelona als ulls dels inversors estrangers.

Una alta cotització, però, no es tradueix necessàriament en prosperitat. La cotització es mesura per l’índex de preus. La prosperitat, en canvi, es mesura en funció del benestar dels ciutadans i la qualitat d’un espai públic compartit. Els darrers anys, la cotització immobiliària ha despuntat més que la capacitat adquisitiva dels barcelonins per fer front al lloguer o a la compra d’habitatge. Barcelona ha entrat en una lliga mundial de ciutats que s’ha convertit en un camp adobat per a grans inversors, però els seus habitants han assistit a aquesta gentrificació amb els sous congelats.

L’any 1821 es va declarar a Barcelona una epidèmia de febre groga, una malaltia transmesa pels mosquits que té una mortalitat del 50 %. Aleshores l’origen de la malaltia era desconegut i els metges de la ciutat es van dividir entre contagionistes, els que creien que la malaltia era exòtica i es transmetia pel contagi entre humans, i anticontagionistes, els convençuts que la febre no es transmetia entre humans, sinó que venia d’algun microbi provinent de les aigües fètides. L’epidèmia de la febre groga a Barcelona va causar una gran impressió arreu, perquè era la ciutat més gran fins aleshores que havia patit una malaltia com aquella, tan desconeguda a Europa. Els metges anticontagionistes eren menys, però van convèncer les autoritats perquè tanquessin les muralles per evitar el contacte amb les aigües estancades del port. L’efecte d’aquesta decisió equivocada va ser letal, perquè en pocs dies la mortaldat encara es va disparar més. Finalment es va donar la raó als contagionistes, que havien entès que la febre es transmetia per contagi entre humans, però ni uns ni altres no van poder evitar que s’estengués l’epidèmia.

Semblantment, ens podríem enfrontar a la nova febre d’or que vivim avui rendint-nos al paradigma neoliberal, assumint que no ens podem sostreure a les inèrcies de la globalització, o blindant la ciutat amb muralles i ordenances contra l’especulació dels grans inversors. La primera opció ens portaria a l’expulsió gradual i definitiva de les classes mitjanes de la ciutat. La segona via no garantiria tampoc l’objectiu de la prosperitat, que és la redistribució justa de la riquesa entre els ciutadans.

Aquest sagnant decalatge entre cotització i prosperitat només es podrà superar si el benestar i la igualtat cotitzen com a valors socials. Des de fa dècades, Barcelona s’ha articulat al voltant d’associacions que han vetllat per la cosa comuna. Compta amb un ric entramat d’organitzacions no governamentals que ha garantit un teixit assistencial en els pitjors moments de la crisi. Tota aquesta mobilització ciutadana no ha estat en va i ha generat complicitats veïnals, anhels d’emancipació i voluntat de canvi. Barcelona necessita més que mai un consens polític que ajudi a vertebrar una ciutat en la qual les oportunitats de negoci no es mesurin en funció de la seva rendibilitat monetària, sinó en relació amb les possibilitats de fomentar la prosperitat en un sentit més horitzontal i democràtic.

En comptes de repartir entre els pobres els guanys d’uns pocs, es tracta de fomentar una economia que no faci prevaler la productivitat per damunt de tot i que posi en valor les feines reproductives i de la cura que garanteixen el benestar dels ciutadans, un benestar que no es podrà mesurar únicament en termes de renda, sinó també d’acord amb el seu retorn social, cultural i ecològic.

Els reptes de la gentrificació

Il·lustració: Joan Negrescolor

Il·lustració: Joan Negrescolor

Gentrificació és un terme derivat de l’arrel gentry, paraula relativa a la petita noblesa britànica. La primera que el va fer servir va ser la sociòloga Ruth Glass, el 1964, per referir-se a l’arribada de famílies de classe mitjana als barris cèntrics i obrers de Londres. Mitjançant la gentrificació un barri canvia la seva població històrica per un grup social diferent, dotat d’una capacitat adquisitiva més gran, cosa que comporta una modificació de l’aspecte formal i les activitats tradicionals del barri i, per tant, un qüestionament –que pot ser definitiu– de la seva identitat històrica.

La gentrificació és un procés complex i polèmic, traumàtic per a la població que es veu forçada a desplaçar-se, i en el qual intervenen les poderoses forces del mercat global, però que també pot estar impulsat, o afavorit, per les polítiques de regeneració urbana.

Barcelona, igual que altres ciutats europees, està sotmesa a dinàmiques de gentrificació intenses en alguns dels seus barris més emblemàtics. En aquest dossier, amb l’ajuda d’especialistes destacats en les problemàtiques urbanes, repassem les peculiaritats del fenomen, en discutim els factors i condicionants i reflexionem sobre com assegurar, davant del mercantilisme que tot ho envaeix, el dret a la ciutat de tots els seus habitants.

La imaginació ciutadana

Foto: Pere Virgili
L’arquitecta Itziar González, que encapçala l’equip guanyador d’un concurs d’idees per a la Rambla, és la protagonista de l’entrevista d’aquest número.
Foto: Pere Virgili

La feina de polítics i urbanistes és detectar les patologies urbanes i posar-hi remei. La remodelació de la Rambla és una oportunitat per fer, a petita escala, un exercici de teràpia administrativa que convidi la ciutadania a creure que té molt a dir i alguna cosa a fer per millorar el seu entorn d’una manera no defensiva.

“Tu vares fer-te per mans precipitades, / en profundes, nebuloses centúries”, diu Joan Perucho a l’Oda a Barcelona. Sí, les ciutats es construeixen amb la precipitació que dicta la necessitat, però també amb l’ordre que demana la convivència. Barcelona s’ha construït sobre una orografia aturonada, en faldes i replans, túnels i ponts, ara enfilant-se a la muntanya, ara baixant al mar. Una ciutat de palaus i barraques.

Tant si és obra de visionaris il·luminats, com d’especuladors insaciables o de nouvinguts sense llar, una ciutat és la suma d’encerts sedimentats i d’errors impacients. I també tot allò que ha renunciat a ser. Carme Grandas ha recollit a La Barcelona desestimada projectes urbanístics i arquitectònics que per raons financeres, polítiques o de canvi de modes van quedar dins un calaix. Us imagineu que hagués prosperat la idea de Rubió i Tudurí de traslladar el zoo de Barcelona al Park Güell? O que avui la Rambla fos un collaret de quioscos dissenyats per Antoni Gaudí? Al seu torn, l’Escola d’Arquitectura de Barcelona ha mirat enrere i ha recopilat els millors treballs de final de carrera dels darrers cinquanta anys. Aquí també la Barcelona imaginada serveix per reflexionar sobre l’esdevenir real de la ciutat. La història de Barcelona és també la dels seus remordiments i recances, la dels seus projectes imaginats i inaplicats.

Foto: Institut Municipal d'Hisenda

Projecte de reforma de la plaça de Catalunya de Pere Falqués de 1891.
Foto: Institut Municipal d’Hisenda

La feina de polítics i urbanistes és detectar les patologies urbanes i posar-hi remei. Dit d’una altra manera, detectar les xacres que s’han enquistat en els txakres de la ciutat, aquells punts de concentració d’energia i moviment que fan que la ciutat flueixi. El cas de la plaça de les Glòries, convertida als anys seixanta del segle passat en un nus viari de quatre ramals, és un exemple paradigmàtic de patologia urbana, que va consistir a supeditar la Barcelona de les persones a la dels cotxes. La urbanització de Diagonal Mar ha posat en evidència que estàvem sacrificant un punt neuràlgic del moviment ciutadà en benefici de la mobilitat dels vehicles. Un txakra convertit en una xacra.

Aquesta distinció entre moviment i mobilitat és un dels pilars del projecte de remodelació de la Rambla que impulsa el col·lectiu Km_zero, liderat per Itziar González, després de guanyar un concurs públic. Exregidora de Ciutat Vella, arquitecta i terapeuta urbana, González explica a l’entrevista que obre aquest número que cal rescatar la Rambla tant del monocultiu turístic com de la inèrcia desencisadora. El projecte de Km_zero té la vocació de convertir-se en un laboratori de participació que podria inaugurar una nova relació entre la ciutadania i l’Administració. González té molt clar que gestionar la ciutat no és el mateix que fer ciutat, que és sempre la manifestació de l’expressió col·lectiva. Per propiciar aquesta dinamització comunitària és imprescindible una innovació en la governança que demana unes noves regles del joc i que sol venir acompanyada d’un nou llenguatge.

Foto: Pau Bajet

Projecte de reforma de la plaça de Catalunya, treball de final de carrera de Pau Bajet, alumne de l’Escola d’Arquitectura, datat el 2013.

Als qui heu sentit tantes vegades la paraula “empoderament” sense entendre ben bé què significa, vet aquí un exemple concret. La remodelació de la Rambla és una oportunitat per fer, a petita escala, un exercici de teràpia administrativa que convidi la ciutadania a creure que té molt a dir i alguna cosa a fer per millorar el seu entorn d’una manera no defensiva. El col·lectiu Km_zero ens proposa un mètode horitzontal, que tingui en compte tant l’opinió de les parts implicades (veïns, entitats, empresaris, etc.) com l’observació dels tècnics. És impossible refundar la Rambla sense la cooperació de tots els sectors, però tampoc sense uns valors irrenunciables: la transparència, la finor i la proximitat de l’Administració, i sobretot la urbanitat en el sentit més primigeni de la paraula, que en aquest cas vol dir protecció de l’arbrat, foment del moviment per damunt de la mobilitat, recuperació de la condició marítima i dels nodes (o txakres) que componen el passeig i integració dels barcelonins en el seu ric teixit cultural, sense oblidar els turistes que hi han portat la llum d’altres sols i que una tarda d’agost hi van morir atropellats.

Les comunitats estrangeres a Barcelona

Il·lustració: Marc Pallarès

Il·lustració: Marc Pallarès

La tardor passada el politòleg búlgar Ivan Krastev explicava en una conferència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) que els països d’Europa on la xenofòbia és més accentuada no són precisament aquells que han rebut el contingent més nombrós de refugiats. Al contrari, l’animadversió envers els estrangers que ha despertat l’èxode sirià és molt més acusada en aquelles zones d’Europa que han perdut més població en els darrers vint-i-cinc anys. “La gent que marxa del seu país devalua i desprestigia el seu lloc d’origen. Aquells que es queden sovint es consideren perdedors i viuen amb el sentiment que ja no entenen el lloc on viuen”, observa Krastev.

Barcelona és, simptomàticament, una de les ciutats d’Europa que s’han mostrat més receptives davant del drama dels refugiats i alhora un dels pols d’atracció d’immigració del sud d’Europa. El gresol de comunitats estrangeres d’arreu que avui hi viuen és més gran i divers que mai.

En aquest dossier hem dedicat un espai a investigar, d’una banda, com viuen les comunitats més nombroses d’estrangers: italians, xinesos, marroquins, pakistanesos i llatinoamericans; i, d’altra banda, recollim com s’han fet més visibles nacionalitats fins ara poc representades com els bengalins, els armenis o els hondurenys.

No tenim por

Foto: Ajuntament de Barcelona

Foto: Ajuntament de Barcelona

L’atemptat terrorista del dia 17 d’agost va deixar una marca indeleble a la ciutat. Les reverberacions de la solidaritat internacional que des del primer moment ens arribaven d’arreu ens confirmaven que vivíem uns fets d’un impacte global. Només cal repassar la llista de les trenta-cinc nacionalitats de les víctimes de la Rambla per entendre que el dolor s’hagi estès per tot el món.

El mes de juliol passat celebràvem els 25 anys dels Jocs Olímpics, un esdeveniment feliç que va marcar també un abans i un després en la història de la ciutat. Si els Jocs ens van situar al mapamundi mental de tanta gent d’arreu del món i van col·locar Barcelona entre les ciutats més carismàtiques d’Europa, el terrorisme és precisament una reacció contra els valors i la llibertat d’aquell esperit olímpic, un atac en tota regla a una ciutat que mai ha volgut viure entotsolada ni sotmesa. De la celebració entre nostàlgica i autocrítica de l’efemèride olímpica, hem passat en poques setmanes a ser objectiu declarat de la violència terrorista al costat d’altres capitals europees com Berlín, Madrid, París, Londres o Estocolm. Un salt de pantalla que ens obligarà a fer front a reptes i problemes que demanen una nova atenció.

La ciutat ha demostrat des del primer moment que estava preparada per entomar un atac d’aquesta magnitud. L’eficàcia de les forces de seguretat i dels serveis d’atenció mèdica ha salvat vides i ha aportat confiança i tranquil·litat a una ciutadania que ha sabut respondre a l’atemptat sense odi ni por. Per damunt de les reaccions primàries, tan a flor de pell en moments convulsos, ha fet aflorar el pòsit de tants anys de moviments pacifistes i l’esperit de resiliència d’una ciutat que sap plantar cara a l’adversitat.

De la resiliència i de la tradició pacifista de Barcelona n’hem parlat a bastament en números recents d’aquesta revista. La resiliència urbana no consisteix únicament en la capacitat d’uns protocols per fer front a desastres naturals o garantir el subministrament dels serveis en cas de sabotatge, sinó que demostra sobretot l’eficiència i l’entrega d’aquells professionals que vetllen per la seguretat dels seus conciutadans en cas d’extrema necessitat. És per això que l’Ajuntament de Barcelona va decidir atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a la Guàrdia Urbana, al Centre d’Urgències i Emergències Socials, al Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i al Sistema d’Emergències Mèdiques, després de la seva extraordinària actuació el 17 d’agost passat.

Foto: Ajuntament de Barcelona

Foto: Ajuntament de Barcelona

La resiliència dels barcelonins també ha quedat palesa en la solidaritat de comerciants, veïns i ciutadania en general en els moments immediatament posteriors a la tragèdia. Cal celebrar la seva resposta, que ha defugit en tot moment qualsevol temptació de caure en divisions i ha mantingut amb aplom i assertivitat els valors propis.

Fer partidisme d’una tragèdia com aquesta, amb interpretacions abusives d’uns fets que són únicament responsabilitat dels terroristes, és una falta de respecte envers les víctimes. Qualsevol intent pervers d’aprofitar-se políticament d’un acte infame com aquest equival a donar la victòria als terroristes, que només busquen dividir la societat i obrir ferides allà on hi ha espais de convivència democràtica i pacífica.

No tenim por, però tampoc podem ignorar la ferida que l’atemptat del 17 d’agost ha deixat a la ciutat, i molt sensiblement a la Rambla, un passeig que ara més que mai cal recuperar per retornar-lo a una ciutadania que se n’havia sentit expulsada. La reforma de la Rambla pren un nou sentit després de l’atemptat. Ja no es tracta només d’ordenar una via emblemàtica de Barcelona que s’havia convertit en un territori exclusivament turístic, sinó que caldrà regenerar un teixit urbà i ciutadà que ha caigut en mans de l’especulació. Tornar un espai públic a uns ciutadans que reclamen el dret de viure a la seva ciutat.

Monedes complementàries

Il·lustració: Miguel Gallardo

Il·lustració: Miguel Gallardo

Les monedes complementàries són sistemes monetaris que es creen al marge dels oficials per promoure projectes socials, ambientals i econòmics, posant en valor actius i recursos locals que no es troben als circuits ordinaris d’intercanvi. S’erigeixen també com a alternativa –i desafiament– a la banca tradicional, una banca que surt de cada nova crisi financera més concentrada i poderosa que abans, amb l’ajuda d’una digitalització que, lluny de fomentar l’eliminació d’intermediaris com en altres sectors econòmics, en el financer els fa cada cop més forts.

Barcelona prepara la seva moneda alternativa, lligada inicialment a un pla de desenvolupament social i comercial dels barris de l’Eix Besòs. A les pàgines següents expliquem els trets generals del projecte i oferim una visió dels seus precedents i dels fonaments teòrics i pràctics d’aquests mètodes alternatius d’intercanvi, que n’inclouen alguns de no estrictament monetaris com els bancs de temps i diversos tipus d’organitzacions cooperatives.

A més d’experiències acostades en el temps i l’espai com la grama de Santa Coloma de Gramenet o l’ecoseny de l’Ecoxarxa Montseny, també són protagonistes d’aquest dossier altres sistemes reeixits com la cooperativa suïssa de crèdit empresarial WIR, la lliura de Brístol, la moneda del municipi austríac de Wörgl –amb resultats espectaculars durant els anys de la Gran Depressió– i els LETS (Local Exchange and Trading Systems), sorgits el 1983 al Canadà. Mereixen un article a part les ecoxarxes que es van crear a Catalunya a partir del 2009 i la Cooperativa Integral Catalana, generadora de nombrosos projectes econòmics alternatius.

El joc de l’economia social i sostenible

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Aquest Monopoly alternatiu va servir com a camp de proves de la moneda complementària de Vilanova i la Geltrú, la turuta.

Ecopolis és un joc inspirat en el Monopoly, però que, en lloc d’ensenyar-nos a especular, vol ajudar-nos a entendre com l’ús de les monedes complementàries pot millorar l’economia d’un poble. Es juga en dues parts: la primera, amb criteris purament capitalistes, i s’hi afavoreix l’especulació, la rampinya i la destrucció planetària, i la segona, amb criteris d’economia social i sostenible. Aquí el tauler de joc representa una ciutat on hi ha implementada una moneda complementària que s’obté mitjançant treballs per a la comunitat o oferint productes artesanals, serveis o coneixements. Els productes es poden pagar en part en moneda global i en part en moneda local.

Cada jugador escull a l’atzar un personatge i una condició econòmica associada, i a mesura que avança va trobant-se amb necessitats que ha de cobrir amb el que ofereix la societat. En la part d’economia social, les possibilitats de cobrir les necessitats són molt més grans que en la capitalista i a la vegada la petjada ecològica és molt inferior.

Hi ha un guany col·lectiu, que és palès en el fet que tots els jugadors tenen feina i estan millorant la ciutat, i també un guany individual, que es mesura segons la capacitat de cada jugador de reduir la seva petjada ecològica.

Ton Dalmau, l’inventor del joc, explica: “El joc es va crear l’any 2010 per entendre com podria funcionar la moneda complementària que estàvem dissenyant pensant en Vilanova i la Geltrú. Hi va haver un moment, l’octubre del 2010, que ens vam dir: ‘posem-nos a jugar en real’, i d’aquí va sorgir la turuta, la moneda social de Vilanova i la Geltrú, un projecte ciutadà.”

“La globalització ha servit per crear moltes coses que no es poden produir localment (ordinador, mòbil, avió, cotxe…), però ho ha posat tot en un sol mercat, fins i tot els productes que sempre havien tingut un origen local, i això té un alt cost energètic i repercuteix en la salut individual i planetària –continua Dalmau–. El poder de les economies locals complementàries consisteix a posar en valor de nou tot allò que podem produir localment (menjar, roba, mobles, cases…). Creiem que la glocalització (global més local) és l’autèntica globalització, ja que el global no pot funcionar si el que és local es destrueix.”

Un segle de memòria ciutadana

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

 

Foto: Vicente Zambrano

Imatges actuals de l’exterior de la Casa de l’Ardiaca i de la sala de consulta de l’Arxiu Històric de la Ciutat.
Fotos: Vicente Zambrano

L’Ajuntament de Barcelona va crear  l’any 1917 l’Oficina d’Investigacions i  Publicacions Històriques, dependència  que seria determinant per a la  trajectòria de la investigació local.  Encomanada a l’historiador, arqueòleg  i arxiver Agustí Duran i Sanpere  (Cervera, 1887 – Barcelona, 1975),  d’ella va sorgir el projecte, aprovat  aquell mateix any, de dividir l’Arxiu  Municipal en dues seccions,  l’administrativa i la històrica. Per  acollir aquesta darrera, l’Ajuntament  va comprar i reformar la Casa de  l’Ardiaca, que el 1922 va obrir les  portes com a seu del nou Arxiu Històric de la Ciutat, amb el mateix  Duran i Sanpere al capdavant.

Commemorem aquest cent anys de vida del centre amb un reportatge  sobre les accions que va dirigir Duran i  Sanpere durant la Guerra Civil, com a  director de la Secció d’Arxius de la  Generalitat, per salvaguardar els  dipòsits documentals barcelonins i de  tot el país, complementat amb una  selecció del seu dietari; amb un article  sobre la nova seu arxivística  centralitzada de Barcelona que, a  partir del 2022, acollirà en Can Batlló  els més de 50 km de documents de  tots els arxius municipals, des del  segle XIII fins als nostres dies, i amb un  segon reportatge sobre la tasca duta a  terme per la societat civil en la  preservació de la memòria urbana.

Justícia de gènere

Foto: Arianna Giménez

Foto: Arianna Giménez

El Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020), impulsat des de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, marca el camí per construir una ciutat on les dones tinguin veu i capacitat de decisió; on les tasques domèstiques i de cura estiguin distribuïdes de manera més justa; on la pobresa i la precarietat, que actualment tenen rostre de dona, vagin desapareixent; una ciutat, en definitiva, en què cap dona no hagi de tenir por tornant a casa sola de nit.

Els darrers anys, la crisi econòmica ha afectat negativament la nostra ciutat. Les dades demostren que les dones pateixen amb més cruesa la precarietat i l’exclusió. Elles s’han fet càrrec de les cures, i han patit més que els homes l’atur de llarga durada i la precarietat del mercat laboral. Hem vist massa sovint com la maternitat tenia una penalització a la feina, que es traduïa en sous inferiors i en la inaccessibilitat a càrrecs directius.

Malgrat la inèrcia patriarcal de la societat, una força atàvica difícil de corregir, algunes coses comencen a canviar, i a Barcelona en tenim indicis clars. En primer lloc, no és d’estranyar que una ciutat que ha triat per primera vegada a la seva història una dona per ocupar l’alcaldia tingui ara com a prioritat un Pla per la Justícia de Gènere. Aquesta acció no és un designi imposat des del consistori, sinó que se suma a la pluja fina que ha donat ja els primers brots verds d’una nova manera d’entendre la justícia social. Els darrers anys hem assistit a l’aparició de nombroses iniciatives, tant a petita com a gran escala, que estan possibilitant un canvi real: la xarxa veïnal s’ha activat per facilitar l’accés als béns comuns des de múltiples exemples d’innovació social, com ara grups de consum, bancs de temps, horts urbans, finances socials. El sentit comunitari d’aquestes pràctiques ha de formar part dels canvis estructurals cap a un altre model de ciutat. Per ser real, aquesta transformació haurà d’estar impregnada també de justícia de gènere.

Foto: Arianna Giménez

Foto: Arianna Giménez

Foto: Arianna Giménez

Foto: Arianna Giménez

El Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020), impulsat des de la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI, constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament per a l’eliminació de les desigualtats de gènere. És una eina per a la promoció de l’equitat entre homes i dones, i entre les mateixes dones. Aquest pla marca el camí per construir una ciutat on les dones tinguin veu i capacitat de decisió; on les tasques domèstiques i de cura estiguin distribuïdes de manera més justa; on la pobresa i la precarietat, que actualment tenen rostre de dona, vagin desapareixent; una ciutat, en definitiva, en què cap dona no hagi de tenir por tornant a casa sola de nit.

El Pla de Justícia de Gènere es defineix en un context de canvi en què s’estan produint múltiples crisis alhora –econòmica, de sostenibilitat de les cures, ecològica i de representació–, que tenen un impacte significatiu en la desigualtat entre dones i homes. És en l’àmbit local on en som més conscients, però és també l’espai on disposem de més instruments per mitigar-lo. Tenim l’oportunitat de millorar el sistema representatiu, democratitzar la democràcia amb mecanismes que permetin a homes i dones participar en la presa de decisions de manera equitativa.

Un dels objectius del pla és reforçar els mecanismes de participació política, social i tecnològica de les dones, treballar el reconeixement de les seves veus i donar ales a l’emancipació que busca transformar la societat patriarcal.

Foto: Arianna Giménez

Foto: Arianna Giménez

Pensar una ciutat inclusiva ens obliga a repensar la seva economia i el mateix concepte d’economia. Hem d’esforçar-nos a posar la cura de les persones al seu centre, com a activitat que genera valor social i no únicament valor de mercat. No es tracta de crear simples mecanismes de compensació per garantir els drets i el benestar de les dones, sinó de posar en solfa una política transversal que transformi tots els àmbits de la vida ciutadana. Som davant d’un canvi institucional que ha de començar pel mateix consistori, i que comporta revisar els processos que seguim a l’hora d’incorporar la igualtat com a requisit i garantir que les condicions laborals de la funció pública siguin igualitàries.

Ens cal una ciutat més femenina, en què es prestigiïn les tasques que fins ara han exercit sobretot les dones, també per repartir-les equitativament, ja que de res no serviria prestigiar la feina abnegada i anònima de tantes dones que fan servei als altres si els homes no la volguessin assumir o compartir. No es tracta de premiar les dones per fer les feines menys gratificants, sinó de donar-los el valor econòmic i social que tenen per al benestar de la col·lectivitat.

Urbanisme i gènere

Il·lustració: Susanna Martin

Il·lustració: Susanna Martin

Hem pensat mai quin ús prioritari fem de la ciutat i de l’espai públic? Homes i dones fan servir la ciutat de manera diferent: els homes es desplacen més per motius ocupacionals (19,4 %) i les dones majoritàriament per raons familiars (15,6 %) i en segon lloc ocupacionals.

Històricament, els carrers i els transports de les ciutats s’han pensat posant el focus en el mercat laboral i en l’economia, més que en els serveis públics, les botigues, les escoles o els centres d’assistència primària, entre d’altres. En aquest context, l’urbanisme per a la vida quotidiana pretén donar la volta a aquesta manera d’organitzar l’espai en funció gairebé només de la productivitat i repensar-la o canviar-la per tornar a un ús humà de la ciutat. L’Ajuntament es proposa aquest repte des d’una perspectiva igualitària amb un fonament feminista. L’estratègia inclou actuacions adreçades, d’una banda, a evitar que les dones pateixin discriminacions i, d’altra banda, a equilibrar la participació de dones i homes: per exemple, facilitant que les tasques de cura no recaiguin només ni sobretot en les primeres.

A les pàgines següents s’exposen els principals problemes que cal abordar en aquest camí, en els àmbits de la mobilitat, el treball, la seguretat i la lluita contra la feminització de la pobresa i la gentrificació. El canvi de paradigma a favor d’una ciutat cuidadora el trobareu als articles signats per Sara Ortiz, Blanca Valdivia, Clàudia Rius, Carla Alsina, Socorro Pérez Rincón, Esther Fernández Cifuentes, Zaida Muxí i Gerardo Santos.

La ciutat invisible

Són moltes les capes de Barcelona que queden amagades. En aquest número, parlem de la fauna urbana, visibilitzem lluites veïnals com les de l’ateneu de Nou Barris o el pes històric de les dones en aquestes lluites, rescatem arxius i àlbums de fotografies familiars i, fins i tot, descobrim a què fa olor Barcelona.

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Sovint lamentem la relació superficial que tenen els turistes amb Barcelona. Els visitants hi estableixen un contacte epidèrmic, purament icònic, i en marxen amb quatre nocions mal païdes i una galeria de selfies emmagatzemades al mòbil. Hi ha una capa invisible per a ells, aquella capa gruixuda de la Barcelona real, la que ens connecta amb el ritme diari i amb les pulsions més profundes de la ciutat. Hi ha, però, una Barcelona invisible també per a molts de nosaltres, que vivim atabalats pels tràfecs diaris, i en la qual hem volgut parar atenció en aquest número.

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Parlem en primer lloc dels animals que habiten la ciutat i que formen part de l’ecosistema urbà. La nostra convivència amb aquests éssers vius depèn d’un equilibri que va molt més enllà de la bona relació que puguem tenir amb els animals domèstics. La diversitat d’espècies que habiten Barcelona, autòctones o sobrevingudes, és riquíssima.

Gràcies a les jornades tècniques de fauna urbana organitzades pel col·lectiu Animal Latitude, hem pogut aplegar i contrastar visions d’experts en ecologia urbana i activistes animalistes que es dediquen a protegir els animals i preservar la nostra relació amb ells dins un marc saludable. Les jornades s’inscriuen en el projecte d’educació ambiental “Animals a la Ciutat” que compta amb el suport de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Molts hem vist les tombarelles dels dofins al Zoo, però són pocs els privilegiats que han albirat els cetacis del front marítim. Hem sentit parlar d’incursions dels porcs senglars en zones urbanes, però pocs són conscients que representen només la punta de l’iceberg d’un desequilibri en la convivència amb la fauna salvatge. Aquest és un cas entre molts dels desequilibris que es produeixen quan en un hàbitat urbà es descontrola un animal autòcton sobrealimentat o una espècie invasora o exòtica entra en col·lisió amb l’ecosistema propi.

Tampoc no coneixem gaire la feina invisible que fan molts activistes voluntaris i professionals d’ecologia urbana que vetllen per preservar el verd urbà i la biodiversitat, el patrimoni natural, i per garantir una gestió ètica de la fauna urbana.

En aquest número també hem fet un esforç per visibilitzar moltes lluites veïnals que s’han dut a terme en barris que van viure anys sense tutela municipal i que han engrandit la vocació democràtica de Barcelona. Recordem com l’any 1977 un grup de veïns va enderrocar la planta asfàltica de Nou Barris i hi va obrir un ateneu popular que durant els darrers quaranta anys s’ha convertit en un centre de cultura autogestionada. També fem visible en un ampli reportatge el pes històric de les dones en les lluites veïnals i obreres, representades per Maruja Ruiz, Llum Ventura i Paqui Jiménez, militants històriques amb un compromís democràtic i antifranquista insubornable.

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Així mateix, reivindiquem dones d’ahir i d’avui, com Clotilde Cerdà, filla d’Ildefons Cerdà, francmaçona d’ideologia republicana i antiesclavista, fundadora de l’Academia de Artes y Oficios de la Mujer, que va pagar molt cara la seva lluita per l’emancipació intel·lectual de la dona. O una dona d’avui com la veterana mestra Maria Antònia Canals, a qui entrevistem. Aquesta pedagoga històrica de Rosa Sensat ha advocat sempre per “unes matemàtiques útils per a la vida”. El seu bon tarannà i un precís instint pedagògic han obert el camí a generacions de mestres del país.

Són moltes les capes de Barcelona que queden amagades, com la que rescatem tot just ara dels arxius i àlbums de fotografies familiars, records que en moltes ocasions han arribat als Encants dins de capses de sabates i galetes. I és gràcies a la xarxa invisible que han anat teixint antiquaris i col·leccionistes, arxius públics i privats i, sobretot, les mateixes famílies, que ara disposem de testimonis excepcionals de la vida quotidiana durant bona part del segle XX.

I hi ha encara una altra Barcelona invisible, la més sensorial i evanescent de totes, i és aquella que olorem. Us descobrim els darrers estudis que s’han fet per dibuixar el mapa d’olors de la ciutat. Quins valors poden aportar en el planejament urbanístic? Quina olor fa Barcelona? Entreu, llegiu i oloreu.

La gestió de la fauna urbana

Il·lustració: Patossa

Il·lustració: Patossa

Barcelona ha estat capdavantera a l’estat espanyol a prohibir les curses de braus i l’ús d’animals al circ, i ara ho és a treballar per un nou model de Zoològic que estalviï patiments als animals. Tant la lluita antitaurina com l’impuls renovador del Zoològic s’han vist afavorits per la complicitat d’una administració especialment sensible en aquest àmbit. Es tracta de lluites i projectes que, tanmateix, prenen tot el seu sentit quan s’insereixen en una defensa en amplitud del benestar de la fauna i de la biodiversitat, factors que són indicadors de salut col·lectiva, civilitat i compromís ecològic. Però sovint imaginem els animals en espais naturals fora de la ciutat o reclosos en zoològics, i oblidem que vora nosaltres hi ha també una fauna urbana molt rica i majoritàriament lliure.

El soroll, la contaminació o l’afany predatori no juguen a favor de l’equilibri entre els humans i les altres espècies que troben el seu lloc i modus vivendi dins l’ecosistema urbà. Vetllar per la protecció d’aquestes espècies –i pel control de les invasores– és un deure cívic i una manera de preservar els nostres lligams amb la natura. Experts i activistes ens descobreixen en les pàgines següents la riquesa d’aquest tresor natural de Barcelona, immediat però també recòndit.

El dret a la ciutat

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

La població mundial ja és majoritàriament urbana i cada cop ho serà més. En el futur les ciutats acumularan una concentració demogràfica mai vista fins ara, i tant la felicitat com la creativitat i l’eficiència de tots nosaltres dependran en gran manera de si som prou hàbils per dotar-nos d’un hàbitat que no perdi l’escala humana. Encara més, el futur de l’espècie passa per la ciutat, que és ara mateix un dels principals instruments de progrés de què disposem per encarar l’avenir. I, amb tot, el canvi d’època que vivim ens obligarà a refundar el concepte.

El marge d’un govern municipal a l’hora de dirigir el curs fluctuant d’una ciutat té uns límits. El desordre inherent a qualsevol acció espontània no es podrà regular mai de manera completa des de l’Administració, ni tampoc seria desitjable. Allà on no arriben les lleis ni l’ordenança municipal, la vida troba escletxes per afirmar-se i sotmetre’ns a tensions inèdites i a noves contradiccions. Avui més que mai cal rehabilitar la vida a les ciutats abans que imperi la llei del més fort.

Quan l’esperit mercantilista i especulador sembla dominar-hi amb més força que mai, Barcelona necessita redoblar esforços per garantir drets fonamentals, com ara els d’accés a l’habitatge i a un espai públic lliure de coaccions. Al llarg de l’any 2016 el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya va organitzar el Congrés d’Arquitectura, un esdeveniment que no se celebrava des de 1996. De totes les jornades i debats que s’hi van mantenir en va sortir un compromís ciutadà orientat als nous valors de participació, igualtat i sostenibilitat.

Foto: Vicente Zambrano

Foto: Vicente Zambrano

Els ciutadans vivim assetjats per múltiples violències, siguin estructurals o simbòliques, que ens forcen a veure com a normals i quotidianes situacions intolerables, però que ja formen part d’inèrcies molt difícils de corregir. Parlem de la gentrificació, la pobresa energètica, les deficiències de mobilitat, el soroll, la segregació, la turistificació de l’espai públic, etc. En resposta a tots aquests factors desestabilitzadors, que posen contra les cordes una part important de la població urbana, es formula el que s’ha anomenat “dret a la ciutat”, un dret de drets que aplega un mínim imprescindible de garanties per als qui hi resideixen.

El dret a la ciutat no es refereix al dret a viure-hi, que òbviament té qualsevol persona, sinó a la capacitat d’accedir als serveis bàsics i a un espai públic compartit que han de tenir els qui ja formen part del teixit urbà. Allà on la llei espontània del mercat no sigui capaç d’assegurar-lo, s’hi arribarà per força a través de la urbanitat, l’ètica de la ciutat, que no és altra cosa que el conjunt d’eines col·lectives de què es dota una comunitat per poder conviure en un mateix espai. Si l’urbanisme és competència de les autoritats, la urbanitat dependrà dels ciutadans, perquè ens demanarà un sentit de comunitat que només es pot construir a partir de la generositat col·lectiva.

Aquest dret és inviable sense uns corresponents deures de ciutadania. El sentit d’urbanitat no es pot limitar a l’exercici de la bona educació, ni reduir a un conjunt de normes per circular correctament pels carrers, sinó que demanarà també visió col·lectiva: respecte per la diferència, empatia social, consciència ecològica i la voluntat de participar en la governança col·lectiva. Ciutat lliure i oberta, sí, però amb la finesa de la urbanitat.

Ciutats (més) humanes

Il·lustració: Olga Capdevila

Il·lustració: Olga Capdevila

Es preveu que l’any 2050 gairebé el 70 % de la població mundial viurà en zones urbanes. A l’estat espanyol aquest percentatge ja arriba al 80 %. Les ciutats del món ocupen només el 3 % de la superfície de la Terra, però són responsables del 60 al 80 % del consum d’energia i del 75 % de les emissions de carboni. El futur de la humanitat, doncs, es juga a les ciutats.

Al segle XXI Barcelona ha experimentat un boom migratori –entre el 2000 i el 2015 hi van arribar més d’un milió de persones, procedents d’altres països i també de la resta de Catalunya i d’Espanya. Davant d’aquesta realitat demogràfica, la ciutat ha de saber trobar nous equilibris que facin possibles unes condicions dignes de subsistència en els àmbits educatiu, sanitari, laboral, mediambiental i d’habitatge.

El futur de la ciutat s’ha de construir sobre tres pilars bàsics: la identitat, la cohesió i la sostenibilitat. En la convivència pacífica de múltiples identitats hi ha la clau de la cohesió. I ser capaços de generar una cohesió que afavoreixi la igualtat serà un requisit indispensable per garantir una ciutat sostenible.

És possible construir ciutats més humanes? Per respondre a aquesta pregunta diverses entitats socials i grups de reflexió van fer al mes de novembre un cicle de conferències, els temes de les quals resumim en articles dels mateixos ponents.

Plans per a la nit barcelonina

Foto: Dani Codina

L’Heliogàbal, de Gràcia, dedicat des de fa uns mesos als recitals de poesia pràcticament en exclusiva.
Foto: Dani Codina

Barcelona creix després de les vuit del vespre, però sense planificació i, segons moltes veus crítiques, a les ordres del turisme. No s’ha pensat per a la nit, a diferència del que han fet altres ciutats europees. És plena de músics i de sales ansioses per programar concerts en viu, però una política de restriccions aplicada des de fa anys han portat el sector al decandiment.

L’Ajuntament va aprovar fa uns mesos un nou marc normatiu per permetre a bars, cafeteries i restaurants programar música amplificada en directe sempre que s’atinguin a uns requisits de seguretat i a un control estricte del nivell sonor. És l’avançament d’un ambiciós pla per impulsar el circuit de la música en viu de petit format, a partir del reconeixement del valor cultural i social d’aquesta oferta de lleure. La música en directe és una manifestació cultural de base amb una gran tradició entre nosaltres; apostar-hi té a veure amb el model de ciutat.

Clinc-clinc: és el soroll metàl·lic de les monedes quan algú les toqueja, les compta, les reparteix. Frec-frec: també hi ha bitllets de cinc, i alguns –pocs– de deu. Sobretot hi ha xavalla. El grup Pol Omedes Special 4tet ha fet un concert –jazz, estàndards i alguna composició pròpia– i ara cobra. Principalment del pot, tot i que el local també hi posa alguna cosa. L’aforament no dona ni per a un jornal “ètic”. Això d’ètic ho diu Albert Pons, soci de Robadors 23, on ha tocat el quartet.

Barcelona creix passades les vuit, però, segons les veus crítiques, sense planificació i a les ordres del turisme. No s’ha pensat per a la nit, com sí que han fet altres ciutats europees. És plena de músics i d’espais ansiosos per programar música en viu, però les restriccions inaugurades pel govern municipal tripartit d’esquerres, desenvolupades després durant el mandat de CiU, van portar la ciutat a la depressió.

L’equip de govern actual alerta que l’escena “està en perill” i, per salvar-la, ha llançat un nou marc legal que modifica la perspectiva amb què es gestionava la nit. El canvi és substancial: bars, restaurants i cafeteries, que abans no podien programar música en directe amplificada de manera legal sense que els multessin, ara sí que podran fer-ho, sempre que no superin un volum determinat de decibels, variable segons la zona, i que compleixin uns requisits de seguretat. Aquesta mesura pretén reforçar el circuit de música en viu de petit format, una de les expressions emblemàtiques de la cultura barcelonina.

Barcelona va passar, d’un dia per l’altre, del frenesí creatiu –de perfil hippy i psicodèlic– dels anys setanta, localitzat a espais com Zeleste, al descontrol i el soroll del final dels vuitanta. La Barcelona preolímpica vivia la nit amb absolut caos: punks, hippies i rumberos inundaven els racons de la ciutat.

Aquest caos dels vuitanta i dels noranta és un mite reduït ara a literatura, però que, de manera contradictòria, forma part de la marca: tot i que no existeix, encara es ven. L’escriptor mexicà Sergio Pitol relata aquesta Barcelona en directe des del carrer d’Escudellers. El 2016 l’autor barceloní Miqui Otero converteix la Barcelona dels noranta en Rayos. Fidel, Justo, Iu i Brais –protagonistes de Rayos– van viure la seva hilarant joventut al principi dels noranta; van acomiadar una ciutat i en van veure néixer una altra.

Del caos a la marca, i de la marca al decandiment

El govern socialista de Maragall va posar els fonaments de la marca Barcelona. La ciutat es va transformar a poc a poc, i va deixar de ser un pis d’estudiants, amb música a altes hores i esmorzars anàrquics, per esdevenir una casa amfitriona per a dotze milions de turistes, que busquen la Barcelona de postal i es concentren massivament al Port Vell i al Port Olímpic, zones convertides els últims anys en focus de gresca i baralles. Malgrat les repetides queixes dels veïns de la Vila Olímpica, les respostes no van començar a arribar fins a l’estiu passat, quan l’Ajuntament va aprovar signar un protocol amb la Generalitat per assumir la titularitat i la gestió directa del Port Olímpic, mesura que es farà efectiva a partir del 2020, quan venci la concessió actual.

L’escena musical barcelonina es va anar convertint així en una realitat deprimida, marcada per un model turístic invasor, que menyspreava i empobria les sales petites. I la nit va esdevenir part integrant d’aquest model.

Foto: Dani Codina

Actuació al local Absenta de Ciutat Vella, al carrer de Sant Carles.
Foto: Dani Codina

Una nova normativa carregada de promeses

L’equip municipal actual va assumir el govern de la ciutat al maig de 2015 amb un programa que incloïa la problemàtica de les sales de música. L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) es va posar a treballar per desenvolupar un Pla de la música, en coordinació amb altres departaments i els districtes. El pla preveu “diverses línies d’actuació per reconèixer el valor cultural i social de la música en viu, alhora que es considera la seva sostenibilitat en el marc de relacions veïnals que garanteixin el dret al descans” dels residents vora dels locals. El paquet de mesures per promoure la música en viu forma part del Pla de Cultures 2016-2026, que pretén repensar la relació amb el sector cultural de la ciutat durant els propers deu anys, i va ser la proposta de cultura més votada en el procés participatiu del Pla d’Acció Municipal 2016-2019 (“Decidim Barcelona”).

Com a avançament del pla, l’11 de maig l’ICUB va publicar una circular per regular la realització de concerts de música amplificada en directe als establiments d’hostaleria. A aquesta nova regulació es poden acollir locals com Robadors 23 o el bar Absenta, que fins que no va ser aprovada havien ofert actuacions de forma tècnicament il·legal. D’entrada la norma va ser ben rebuda pels músics i els propietaris de bars i restaurants, que també es podran beneficiar de la seva línia de subvencions: un total de 400.000 euros destinats a adequar els locals a les noves exigències d’insonorització.

Representa una alenada d’aire fresc per a un sector que, tot i que encara no ha perdut l’escepticisme, hi veu una oportunitat per reconstruir l’escenari de l’oci nocturn musical, entès com un espai-temps amb un gran potencial per a la integració social ciutadana. I també s’aprecia positivament l’oportunitat que ofereix per cobrir el buit entre les dues opcions extremes que fins ara tenien els músics a Barcelona: tocar en acústic en un bar o bé amb amplificació en una sala de dimensions més grans.

Foto: Dani Codina

Actuació musical al local de Ciutat Vella Robadors 23, al carrer del mateix nom.
Foto: Dani Codina

Robadors 23 com a símbol i resum

Amb els últims aplaudiments la gent surt a la porta de Robadors 23 i, amb ells, els integrants del Pol Omedes Special 4tet: comenten, fumen i riuen en aquest carrer del Raval. El final de l’actuació coincideix amb el tancament de les botigues i amb el pas dels cinèfils que van a l’última sessió de la Filmoteca de Catalunya, la de dos quarts de deu del vespre.

El trompeta, el saxofon, el contrabaix i el bateria del Pol Omedes Special 4tet es reparteixen el pot. L’entrada ha costat cinc euros i hi havia unes trenta persones de públic. Quant han obtingut, al final? “Em fa vergonya reconèixer-ho, però compensem el fet que el sou sigui escàs amb el plaer d’interpretar una música determinada en companyia d’uns músics específics. M’està malament dir-ho, perquè a Robadors 23 li tinc molt de respecte”, declara Martin Leiton, el contrabaixista. És canari i, malgrat un context laboral precari, ha escollit Barcelona per residir-hi, fer música i viure’n. Abans havia tocat a Màlaga, Cuba, Buenos Aires, Madrid i la seva Tenerife natal.

“En un dia normal com avui hi sol haver unes trenta persones. Podríem apujar els preus, però llavors només vindrien estrangers. I, evidentment, si no fem concerts, no ve ningú”, es lamenta Albert Pons, un dels socis propietaris de la sala Robadors 23, la història de la qual resumeix les contradiccions de la nit musical urbana.

Robadors 23 va obrir l’any 2004, quan el carrer no era gaire cosa més que un passadís de condons usats i xeringues fetes servir. Ara hi ha bars cool i, a quatre passes, l’hotel Barceló Raval, que ofereix habitacions de fins a 300 ⁠euros la nit. Des de la seva inauguració l’han tancat tres vegades “per qüestions urbanístiques i policials” i altres tantes ha tornat a obrir. Al principi del 2016 gairebé es va produir el quart tancament, però la normativa actual “els va salvar pels pèls”, segons explica Pons, assegut a la mateixa barra des de la qual assisteix a la dotzena de concerts que el bar programa setmanalment.

D’aquí a una estoneta en començarà un altre: aquesta vegada, de flamenc. Robadors 23, que s’ha convertit en un local de culte per als músics en trànsit per la ciutat, és també un dels bars que apareixen a les guies turístiques com a emblemàtics de la nit barcelonina.

El saxofonista obre la cartera i va guardant els diners. Es diu Lluc Casares i és un de tants joves barcelonins que la ciutat ha acabat expulsant de fet. És així com justifica que se n’anés a Amsterdam: “Allà vaig vivint de la música, però reconec que som una generació que no estem acostumats a guanyar diners. La nostra vida és anar a tocar a aquests llocs, passar-nos-ho bé i sobreviure com puguem.”

El destí de Lluc Casares va ser els Països Baixos, ja fa cinc anys, però si li surten “cosetes” aquí, agafa un vol de baix cost i torna a Barcelona. Es va graduar a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), i va fer un màster a Amsterdam i un intercanvi a Filadèlfia. La seva trajectòria musical es resumeix fins avui amb aquesta tríada: beques, “molta inspiració d’altres músics” i concerts a sales petites. També toca en sales grans, però són l’excepció.

Casares creu que Barcelona és en veritat una ciutat inspiradora, però també que s’hi fa difícil mostrar els fruits d’aquesta inspiració: hi ha molts músics en competència entre ells i es presenten poques oportunitats de tocar en directe en les condicions adequades.

Cap a un canvi de model

Les condicions en què les sales ofereixen música en directe va ser tema de debat intens durant els dies que van precedir les últimes eleccions municipals, i ara ja s’ha introduït de ple en l’esfera de les decisions polítiques: la qüestió no té a veure solament amb les multes o amb un enfrontament entre veïns i locals, sinó que afecta el model d’oci i el mateix model de ciutat. Apostar per la música en directe és una de les maneres de donar suport a les manifestacions culturals de base, i és aquí on entren en escena les sales petites i les bandes locals.

Carmen Zapata és un dels noms de la nit barcelonina, aquesta nit que encara es troba en el camí de definir el seu rumb. És gerent de l’Associació de Sales de Concert de Catalunya (ASACC) i fundadora de l’Associació de Dones de la Indústria de la Música. L’entrevisten a ScannerFM, la primera emissora de ràdio que va sonar exclusivament per internet a Barcelona. Zapata comparteix sofà amb Miquel Cabal, director adjunt de l’Heliogàbal, la sala de Gràcia que va haver d’abaixar la persiana abans de l’estiu passat, assetjada per les inspeccions de la policia i víctima de constants multes. Havia sobreviscut durant vint anys amb una llicència que no s’adequava a la seva activitat com a sala de música en directe.

A una pregunta de l’entrevistador de ScannerFM, Zapata respon: “Continuem vivint una precarietat alarmant que no té pinta de solucionar-se ni fàcilment ni ràpidament. Tot i que hi ha voluntats que sempre ajuden: amb voluntat política és molt més fàcil canviar les coses. En aquest cas, però, qui ha de demostrar voluntat política i sensibilitat cultural alhora és el Departament d’Interior de la Generalitat, que és qui regula els espectacles i l’activitat de les sales de concerts. I aquí, amb la policia hem topat.”

Una trentena de sales formen part de l’ASACC. Carmen Zapata ens explica que l’entitat, creada el 2001, continua reivindicant que els conflictes amb les sales es gestionin des d’una perspectiva cultural i que la responsabilitat de resoldre els problemes del carrer no recaigui en els propietaris. “Si algú crida al carrer, el propietari no en pot ser el responsable. Les sales ja es bunqueritzen”, afirma.

El músic, investigador i productor cultural Daniel Granados, director de programació de la trobada Cultura Viva, de la plataforma d’investigació cultural ZZZINC i de Producciones Doradas, assessora l’ICUB en matèria de polítiques musicals. Fa anys que té ficada entre cella i cella la idea que una ciutat ha de repensar què s’entén per música, per manifestació cultural, i a partir d’aquí reconèixer i impulsar la cultura de base: protegir a qui vulgui agafar una guitarra en un bar perquè sí, i també a qui aspiri a guanyar-se la vida amb aquesta activitat. Granados va participar en el desenvolupament de la normativa de música amplificada i en el del Pla de Cultures 2016-2026, abans esmentat, que va presentar el govern municipal a l’inici del mandat.

El bar Absenta, a la plaça del Pes de la Palla, programa regularment música en directe al soterrani. Amb la nova normativa pot fer-ho legalment. El bar està pràcticament desert; només trenquen la calma un fil musical a un volum tan sols un punt per sobre del silenci i les converses d’un parell de taules ocupades. Soroll blanc, que en diu Daniel Granados.

Els problemes de debò venen del carrer

Foto: Dani Codina

Bar musical La Rouge, a la Rambla del Raval, en hores nocturnes.
Foto: Dani Codina

La nova normativa vetlla amb un rigor extrem per la salut acústica dels veïns, especialment a Ciutat Vella, Sants, Gràcia i l’Eixample, on s’estableixen “zones d’especial saturació d’espais de pública concurrència” en què és obligat el tancament de l’aixeta sonora a les 11 de la nit. Si hi ha un habitatge al costat del local, es permet un màxim de nivell sonor –mesurat al dormitori de l’habitatge– de 30 decibels entre les 7 del vespre i les 11 de la nit, i de 25 decibels en horari nocturn, entre les 11 de la nit i les 7 del matí.

Foto: Dani Codina

Una altra imatge del local Robadors 23, en aquest cas de l’exterior.
Foto: Dani Codina

Què són 25 dB? “El silenci. Demanem la insonorització dels locals perquè als habitatges propers no els arribi el soroll –explicava Granados al diari digital Catalunya Plural pocs dies després de la presentació de la circular de l’ICUB–. Amb tot, el 95 % de les denúncies contra locals de música en viu no tenen relació amb la música en si, sinó amb el soroll que es genera fora de l’establiment. Ara estem considerant –en grups de treball formats per representants dels districtes, dels veïns i de la Guàrdia Urbana– les maneres d’intervenir en cas de conflicte.”

“No és la música en viu allò que genera problemes de convivència, sinó el que passa al carrer –insistia Granados a l’entrevista esmentada–. Hi ha una quantitat brutal de bars que ofereixen retransmissions televisades de partits de futbol durant els quals la gent crida ‘gol’ o surt al carrer a fumar, i no passa res”.

De nit, els decibels de Ciutat Vella sembla que s’amplifiquin. Al centre de Barcelona conviuen algunes petites sales que programen música en directe, com ara Sidecar o Robadors 23, amb altres locals amb horaris infinits, pensats per als turistes, actius tots els dies de la setmana: el turista és qui té festa cada dia, qui l’endemà no matina. Poc importa si és dimarts o divendres. Ciutat Vella és el segon districte més pobre de la ciutat, només per darrere de Nou Barris. Té una renda per capita de 14.481 euros. Alhora és –segons dades del CIS del 2015–, juntament amb l’Eixample, el districte amb més allotjaments turístics de la ciutat: en les dues àrees centrals de Barcelona s’hi concentra el 55 % de les places hoteleres. La ciutat n’ha sumat gairebé 20.000 des de l’any 2005, amb 367 hotels i 27 aparthotels. Segons l’Enquesta de Serveis Municipals, la preocupació número dos dels habitants de Ciutat Vella és el turisme, només superada en ordre d’importància per la precarietat laboral.

El districte és el banc de proves de la ciutat en molts aspectes, com el de la convivència dels veïns amb els locals de música. La regidora que el representa, la valenciana Gala Pin, ha posat en pràctica polítiques destinades a disciplinar el comerç. L’última afecta a tot allò relatiu al turisme i l’oci: s’han congelat per un any les llicències a Ciutat Vella. Durant aquest període no s’obriran més hotels, bars, discoteques, establiments de lloguer de bicicletes ni serveis d’informació turística. El consistori aprofitarà l’any de moratòria per revisar el Pla d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats. L’objectiu? “Ordenar, prioritzar i minimitzar l’impacte de la seva activitat sobre els veïns”, explica Gala Pin.

Per a la regidora, l’oci nocturn és un dels problemes principals del districte i influeix de manera negativa en el descans dels residents. A l’enrenou habitual dels últims temps s’hi han afegit els rècords de l’estiu passat, amb uns índexs d’ocupació situats en els nivells d’abans de la crisi.

Els responsables de les sales (petites, mitjanes o grans) saben que els diners parlen en anglès i que si volen aconseguir fer ple cada nit necessiten virar la programació o programar “non stop. I, tanmateix, no tota la culpa és seva, perquè l’oferta decisiva ja no passa per les sales, sinó pels festivals. De qualsevol manera, l’efecte és que la seva identitat se’n ressent, perquè passen a oferir una amalgama d’estils com més variada millor. En general, les identitats que van marcar les nits europees de cada ciutat al final del segle passat s’han desinflat: Berlín ja no és tan techno, París no tan french house. I Barcelona ja no és tan… salvatge.

Poder i atractiu dels festivals

Foto: Josep Tomàs

El saxofonista del Pol Omedes Special 4tet, Lluc Casares, tocant al Jamboree de la plaça Reial.
Foto: Josep Tomàs

Una part cada cop més important d’aquests turistes –és una tendència a l’alça– venen expressament a Barcelona motivats pels festivals de música d’estiu. El Primavera Sound –la meitat del seu públic és foraster–, el Sónar, el Cruïlla. La fórmula és senzilla: sessions de bandes maratonianes i centenars de barrils escopint cervesa.

Aurelio Santos deixa clar que no el veurem mai estalviar per a un abonament de tres dies d’aquest estil. Fa més de vint anys que està vinculat a l’escena de la música en viu de Barcelona, coordinant concerts. “La gent, sobretot els més joves, són capaços de treballar i estalviar per aconseguir els abonaments de 200 euros de fins a dos i tres festivals cada estiu, però durant la resta de l’any no es veuen amb ànims per consumir música en directe”. Ho diu molest, gairebé enfadat, aixecant el to de veu.

És el coordinador i speaker de les WTF Jam Sessions del Jamboree, el club de referència del jazz a Barcelona; la veu del “Thank you for respecting live music” que repeteix cada dilluns des de fa més de quinze anys. “El model d’oci musical que s’ha fomentat es basa en els festivals –explica–. En comptes d’apostar pel consum regular de música en sales petites, tot s’ha concentrat en l’espai i el temps. La gent aconsegueix la seva dosi de jazz al Festival de Jazz de Barcelona, la de música indie al Primavera Sound i la d’electrònica al Sónar. Vol evasió, mostrar-se, construir-se una identitat. Si no vas al Primavera, no ets ningú.”

Aurelio Santos pertany al col·lectiu de freaks –així es qualifica a ell mateix– que escolten i presencien concerts de música en directe quatre o cinc vegades la setmana. “Jo no veig que a Barcelona es tracti la cultura com el que és: un dels dinamitzadors més importants de qualsevol civilització. Pel que fa a la nova normativa, és com receptar paracetamol per al dolor d’un traumatisme causat per un xoc a 200 quilòmetres per hora”, conclou.

La vida continua a l’Heliogàbal

Foto: Dani Codina

Divendres de poesia a l’Heliogàbal, l’emblemàtic local del carrer de Ramón y Cajal que espera encara la seva oportunitat de reintegrar-se plenament al món de la música en viu.
Foto: Dani Codina

Damunt de la persiana del bar Heliogàbal, al carrer de Ramón y Cajal de Gràcia, encara s’aprecia –pintada en estil de grafit– l’últim cartell del festival que organitzen a l’estiu, coincidint amb les festes del barri. De la porta fa temps que han desaparegut veïns i no veïns aguantant una cervesa i cargolant un cigarret darrere l’altre. Fa molts dies que la sala no es queda petita i supera –vet aquí un dels seus problemes– la seva limitada capacitat de 39 persones. Amb la cancel·lació dels anglesos Crushed Beaks el mes de gener d’ara fa un any, l’Heliogàbal va anunciar l’aturada temporal de la seva activitat com a bar musical. Coincidint amb l’entrada en vigor de la normativa sobre música amplificada, el maig, el local tancava també l’àrea de bar.

L’establiment, erigit en protagonista d’una reclamació compartida per molts altres locals de Barcelona, va anunciar que es veia obligat a tancar almenys fins al setembre. El motiu del tancament era la falta d’una llicència d’activitats adequada, cosa que feia que les inspeccions policials acabessin sempre amb multa. Mentre s’esperava la nova normativa no hi havia cap més solució que tancar. L’Heliogàbal –premi Ciutat de Barcelona de 2012– cancel·lava també tota la programació especial de celebració del seu vintè aniversari. “Els ingressos del bar no són prou grans per cobrir les despeses generades, i per això l’única sortida és tancar”, van destacar en aquell moment els responsables de l’Heliogàbal. La notícia arribava després que el local de Gràcia organitzés un concert a la sala Razzmatazz (“Pagar la multa”: el títol no enganyava) amb què va recaptar prop de 16.000 euros, gràcies a la col·laboració de bandes amigues i d’una xarxa de suport envejable. Amb aquesta quantitat va poder cobrir una bona part dels gairebé 22.000 euros del deute acumulat amb l’Administració.

Malgrat el tancament els propietaris de la sala van trobar la manera de trampejar la situació: van mantenir viu el Cicle Ronda a la Sala BeCool, que a ells els va servir com a bot salvavides durant els mesos de penúria, i als seus seguidors com a vàlvula d’escapament. I van aconseguir que la llum tornés a brillar darrere la persiana de l’Helio. En efecte, el local va anar obrint de manera intermitent durant alguns caps de setmana, fins a les darreries de l’any, per acollir la 18a edició del seu cicle de poesia trimestral. I fins i tot programant algun concert ocasionalment.

Cal recuperar el vessant integrador de la nit

A la capital portuguesa hi viu un català que ha dedicat la seva tesi doctoral a repensar la gestió de la nit barcelonina. Jordi Nofre, sociòleg i investigador de la Universidade Nova de Lisboa, va guanyar el 2009 el premi Joventut, de l’Agència Catalana de la Joventut, pel treball L’agenda cultural oculta, que aquell mateix any l’havia fet mereixedor del títol de doctor pel Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona.

A la seva tesi, Nofre defensava que la nit barcelonina havia estat “expressament oblidada” per l’Administració. “Moltes vegades, les polítiques d’actuació fan referència a la ciutat de dia, mentre que la ciutat de nit queda segregada en termes espaciotemporals”, assenyalava. Nofre es referia a un panorama nocturn orquestrat: “La nit de Barcelona ha estat utilitzada per les administracions públiques com una estratègia i com un mecanisme d’higienització moral, cultural, social i també de política de la ciutat. Hi ha un doble joc de l’Administració en connivència amb les elits que governen la nit a Barcelona perquè, bàsicament, genera molts diners a través dels sistemes impositius i de recaptació tributària.”

Jordi Nofre, que actualment participa en un procés de revitalització del port de Lisboa, ens amplia en videoconferència alguns d’aquests conceptes. “Barcelona és només oci i lleure; ja no hi ha indústria. Els empresaris són els qui defineixen el model, no ja de turisme, sinó fins i tot de ciutat”, afirma, contundent. Però es pot fer front a aquest model amb voluntat política, en opinió del sociòleg. “¿Per què l’Ajuntament continua destinant diners públics a la promoció de la Barcelona turística i s’oblida dels circuits culturals underground i dels músics joves, que permetrien subsistir als locals més petits?”, es pregunta.

Si l’ús nocturn de l’espai públic és inseparable de la nostra cultura, expliquem-ho: Jordi Nofre imagina la posada en marxa d’uns crèdits de l’ESO on s’eduqués sobre la utilització de la nit i de l’espai públic, el control dels seus riscos, el respecte als veïns i al mobiliari urbà… “La manca de projecte de nit a Barcelona fa que estigui socialment molt segregada –continua–. La nit llatina es troba en un lloc, la jazzística en un altre, la xinesa en un altre, els nois magribins pugen a Mataró amb tren. La nit és un espai-temps que està totalment per descobrir com a àmbit d’integració social. La meva pregunta és: si veiem que l’oci nocturn és rendible i alhora una oportunitat d’integració social, per què l’Ajuntament no obre discoteques públiques amb una programació diferent?”

La invenció de l’alcalde nocturn

El saxofonista del Pol Omedes Special 4tet, Lluc Casares, torna sovint a Barcelona, des d’Amsterdam, per tocar en locals com Robadors 23 o el Jamboree. Encara que va escollir el seu destí com a excusa per pivotar cap als Estats Units –el conservatori local ofereix un programa d’intercanvi–, sembla que la capital dels Països Baixos l’ha seduït
com a llar. Ens explica que “a Amsterdam hi ha més locals que ofereixen música en directe (bars, sales petites), mentre que els establiments oficials (auditoris, sales de concerts) es beneficien d’un públic més regular. El consum cultural és més alt”.

Al contrari que Barcelona, la ciutat holandesa fa anys que pensa en la seva vessant nocturna; la nit s’ha planificat i entès com l’espai de socialització i expressió cultural ciutadana inclusiva a què es referia Nofre.

Una de les aportacions pioneres que Amsterdam ha fet al model d’oci nocturn és el concepte del Night mayor, o alcalde de la nit, com a figura mediadora que s’encarrega de gestionar i millorar les relacions entre els empresaris, els veïns i l’Ajuntament. Una de les primeres propostes de l’actual alcalde nocturn d’Amsterdam, Mirik Milan, ha estat ampliar l’horari de les sales del Barri Roig, que obriran les vint-i-quatre hores del dia i programaran exposicions, xerrades o música en directe també de dia. El model té tant d’èxit que ja s’està reproduint en ciutats com París, Zuric o Tolosa.

Casares no és pas pessimista sobre el futur dels que viuen de les actuacions en directe a sales petites. Considera que, si la música és bona, l’escena se salvarà i se’n podrà viure. “Si tenim cura de la música, ella també ens cuidarà a nosaltres”, assegura.

Què vol dir ser pacifista avui?

La resposta pacifista ha de ser ciutadana però també ha de ser global, i en aquesta exigència el paper de les ciutats serà cada vegada més preponderant, ja que la violència no s’instaurarà únicament entre estats en conflicte, sinó també en el si de les grans conurbacions.

Foto: Robert Ramos

Un jove del Moviment d’Objecció de Consciència amb una pancarta contra l’exèrcit a Barcelona el 1984.
Foto: Robert Ramos

Foto: Robert Ramos

Protesta contra l’entrada d’Espanya a l’OTAN, el 1986.
Foto: Pepe Encinas

Enguany fa quaranta anys de la fundació del Casal de la Pau de Barcelona, on es van covar les activitats pacifistes dels anys vuitanta, que van portar una dècada més tard a la campanya del “No” a l’OTAN. Avui fem balanç del present, el passat i el futur de la cultura de la pau. Què significa avui ser pacifista?

Als nostres dies les guerres ja no són el que eren. Els estats occidentals se senten impotents davant de la irrupció de noves formes de violència, impredictibles i incontrolables. La guerra pot esclatar en una província llunyana de l’Àsia o al vagó del metro que et porta a la feina.

Fins ara les guerres les han administrat els estats. I és per això que els moviments pacifistes han plantejat sempre la seva dissidència davant de les instàncies governamentals que han promogut els valors militars per defensar un perímetre de sobirania. Els ciutadans del món occidental ja no veuen tan amenaçada la integritat del seu estat com la seguretat amb què viuen dins el seu territori. L’europeu d’avui dia no pretén guanyar cap guerra. Només aspira a evitar o posposar la catàstrofe.

Si durant la guerra freda els militars eren vistos com els executors d’una escalada perversa d’armaments que només podia conduir a una destrucció planetària, ara un bon nombre de persones els perceben com a contingents de pau que destinem a conflictes llunyans per garantir l’ordre mundial. Si els lluitadors antifranquistes vivien amb indignació la suspensió de l’estat de dret, actualment molts ciutadans estan disposats a viure en un permanent estat d’excepció necessari per controlar els fluxos migratoris a les nostres fronteres. Som davant d’un paisatge preocupant. La democràcia que somiàvem posava la plenitud dels drets ciutadans per damunt de la identitat nacional o la condició etnicocultural. El model de democràcia plural i inclusiva cedeix davant la instauració d’àmplies zones d’exclusió.

Foto: Ruta Pacífica de las Mujeres / CooperAcció

Manifestació a Colòmbia el 2007.
Foto: Ruta Pacífica de las Mujeres / CooperAcció

Què vol dir, doncs, ser pacifista avui? Quin paper han de fer els moviments de pau en aquest nou context tan desconcertant? La pau present i futura no es definirà en contraposició al conflicte bèl·lic sinó a la noció més àmplia de catàstrofe. L’ona expansiva de guerres llunyanes, que es reprodueixen com espores i escampen els seus efectes arreu, ens arriba en forma d’atemptats terroristes o onades migratòries. La resposta pacifista ha de ser ciutadana però també ha de ser global, i en aquesta exigència el paper de les ciutats serà cada vegada més preponderant, ja que la violència no s’instaurarà únicament entre estats en conflicte, sinó també en el si de les grans conurbacions.

Els desequilibris socials poden portar a la insurgència d’exclosos i descontents. El xoc entre cultures, o els efectes devastadors del canvi climàtic, posaran a prova la nostra pau amb brots de violència que no podem preveure, però per als quals hem d’estar preparats. La devastació de Nova Orleans després del pas de l’huracà Katrina no va ser solament resultat d’una catàstrofe natural, sinó també conseqüència de la desintegració de tot un ordre social, que va comportar pillatges i violacions.

Ara bé, la pau no es pot reduir a una simple qüestió d’ordre públic i seguretat ciutadana; altrament estaríem renunciant al mateix exercici de la pau per delegar-ne la responsabilitat a les autoritats. No podem deixar la pau en mans de la policia. La cultura de la pau s’ha d’anticipar a tots aquests reptes perquè la imminència de la catàstrofe no sigui utilitzada com una coartada per mantenir l’statu quo.

Foto: Pere Virgili

Manifestació a favor dels refugiats del 19 de juny de 2016, sota el lema “Obriu fronteres, volem acollir”.
Foto: Pere Virgili

Com diu Slavoj Žižek al seu assaig Violència: “Si obríssim les fronteres, els primers a rebel·lar-se serien les classes treballadores locals. Així, el que cada vegada és més clar és que la solució no és ‘enderroqueu els murs i deixem entrar a tothom’, la petició fàcil i buida dels ‘radicals’ liberals de bon cor. L’única veritable solució és enderrocar el mur de debò, no el del departament d’immigració, sinó el socioeconòmic: canviar la societat per tal que la gent deixi d’intentar escapar desesperadament del seu propi món.”

La pau en moviment

Il·lustració: Patossa

Il·lustració: Patossa

Molts hem après geografia a còpia de guerres. Beirut, Vukovar, Kandahar, Tikrit o Alep són topònims que tenim gravats amb foc i metralla a la memòria. I sense anar tan lluny, el nomenclàtor urbà commemora batalles més antigues i properes, com Tetuan o Bailèn.

Barcelona ha destacat els últims decennis com a ciutat pacifista. En va donar mostres durant la campanya anti-OTAN, als anys vuitanta, i amb l’esclat del moviment d’objecció de consciència al servei militar, el llançament de campanyes com la C3A contra el comerç d’armes, la creació de col·lectius com el de Dones Antimilitaristes o les multitudinàries manifestacions contra la guerra de l’Iraq.

En aquest dossier abordem el moviment pacifista des de diversos angles. Comencem pel rebuig al servei militar, tan estès al final del segle passat que algun any hi va haver a Catalunya més objectors que reclutes. Ens fixem en la pau de gènere, molt amenaçada encara per la violència patriarcal. Hi tractem la convivència entre confessions religioses. Recollim la feina d’entitats dedicades a promoure els valors de la pau, integrants d’una xarxa capaç de reaccionar davant les grans crisis internacionals, com s’ha demostrat amb l’activació per part de l’Ajuntament, ara fa un any, del pla Ciutat Refugi. I ens preguntem pel futur i els reptes de Barcelona en aquest àmbit. En un món globalitzat, les xarxes de ciutats, cada cop més interconnectades, són al centre de la construcció de la pau.

Una revista que escolta

Barcelona Metròpolis arriba al número 100 després de trenta anys de publicació gairebé ininterrompuda. Al llarg de tres dècades ha tingut la vocació d’explicar la ciutat als barcelonins i al món. Ha estat també un espai per debatre i compartir a un ritme trimestral els reptes i els canvis que afronta una ciutat en constant transformació.

La revista va néixer de la voluntat de l’alcalde Pasqual Maragall de dotar Barcelona d’una eina d’expressió que la projectés com una gran metròpolis de la Mediterrània en plena etapa d’acceleració olímpica. Dirigida durant vint anys per Joan-Anton Benach, la revista es va concebre amb un caràcter marcadament cultural i incloïa un quadern central que abordava temes en profunditat.

Nascuda amb el nom de Barcelona. Metròpolis Mediterrània, ha estat sempre una publicació trilingüe, en català, castellà i anglès, i ha esdevingut una font d’informació per a estudiosos i biògrafs de la ciutat. Com recorda en l’entrevista que obre aquest número Joan-Anton Benach, director fundador de la revista, el crític australià Robert Hughes es va documentar profusament en aquestes pàgines per escriure el seu llibre Barcelona, obra monumental que va contribuir a explicar la ciutat al món des de l’art i la literatura.

Amb el transcurs del temps, la publicació va anar evolucionant i es va passar a dir Barcelona Metròpolis. Dirigida per Manuel Cruz entre 2008 i 2011 i per Bernat Puigtobella a partir del 2012, ha anat eixamplant el seu espectre d’interessos fins a convertir-se en una revista oberta a totes les qüestions que marquen dia a dia la transformació urbana i social de Barcelona. Igual que Pasqual Maragall, els seus successors al capdavant de l’Alcaldia –Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias i Ada Colau– s’han mostrat plenament respectuosos amb la independència de criteri dels directors, que han compartit la missió de provocar un discurs crític.

Ara més que mai, el sentit i la virtut d’una revista com aquesta consisteixen a parar atenció al que fa la gent de Barcelona per explicar-se i adaptar-se als nous temps. No es tracta tant de proposar un relat institucional com de promoure el debat sobre els reptes que es plantegen, parar l’orella a persones i comunitats que mouen i fan progressar la ciutat amb voluntat transformadora, i donar veu a experts de tots els àmbits perquè s’expressin amb llibertat i contribueixin a dibuixar els dilemes i les cruïlles.

La nostra ciutat ha tingut sempre una veta narcisista i autocomplaent, que ha fet de contrapès de les tendències més derrotistes i rondinaires. Per raons òbvies, l’Ajuntament s’ha decantat sempre més per l’afirmació positiva de la seva acció de govern, però necessita també vàlvules com aquesta que li permetin obviar consignes i obrir-se a la ciutadania amb una actitud d’escolta. A partir d’ara la revista ampliarà continguts, però serà només bilingüe (la versió anglesa es reserva per al web).

Barcelona Metròpolis es postula com una publicació abocada a la ciutat i la seva àrea metropolitana, compromesa amb els valors que sempre ens han distingit i amb els reptes que afrontem en el futur més pròxim, com la pau, la igualtat, la transparència, la sostenibilitat i l’obligada convivència entre diferents ideologies i maneres d’assumir l’experiència urbana.

Per molts anys.

Ciutat en [re]construcció

Il·lustració: Júlia Solans.

La nostra revista fa trenta anys i alhora arriba al número 100. Amb aquest motiu hem convidat escriptors i activistes a parlar-nos de la seva Barcelona. Tots ells ens han brindat una visió personal i han il·luminat aspectes de la ciutat per mostrar-nos capes que no són evidents a primera vista.

Barcelona viu un moment de canvi polític que convida al plantejament de propostes agosarades. Al mateix temps, l’obertura de l’espectre polític del consistori obliga tothom a dialogar per trobar el comú denominador. Com diu el sociòleg Joan Subirats a l’entrada d’aquest dossier, “la vitalitat d’una ciutat com la nostra es mesura més amb la quantitat de conflicte que és capaç de contenir i gestionar que no pas amb l’hegemonia d’una lògica homogeneïtzadora i de consens”.

Joan Subirats, M. Àngels Cabré, Kathrin Golda-Pongratz, Isabel Segura, Itziar González, Mery Cuesta, Maria Barbal, Javier Pérez Andújar i Enric Casasses exposen diferents preocupacions amb un punt en comú: trobar l’encaix entre la ciutat i els ciutadans. I cadascun des de la seva mirada construeix reflexions o propostes per  gestionar els interessos contraposats en l’espai públic.

Barcelona ha de tenir cura de si mateixa i dels seus ciutadans, atendre l’espai públic, per garantir que la vida al carrer sigui un lloc de comprensió i alhora de convivència, un espai de participació generador de llibertat i democràcia, dues nocions que no sempre són coincidents, com bé assenyala Itziar González en el seu article.

Barcelona també s’ha de reconèixer en els barris i la seva extensió metropolitana, ha de mantenir una relació més autèntica i honesta amb una realitat que no li és aliena i que és tan barcelonina com les gran icones del Modernisme. La ciutat està molt ben posicionada en els índexs internacionals, fins al punt que s’ha convertit en una ciutat turística inevitable, però cal que sigui també habitable.

Gresol de llengües

Diaris en diferents versions lingüístiques en un quiosc de premsa.
Foto: Pere Virgili.

Aquest gresol de llengües en què s’ha convertit la gran Babelona, capital d’un país on ja tenim censades més de tres-centes llengües, és un patrimoni de gran valor social i econòmic, però també un bé cultural amb un delicat equilibri ecològic.

Barcelona s’ha tornat políglota. Aquella ciutat que durant els Jocs Olímpics s’adreçava al món ufana i sense complexos en català, castellà, anglès i francès, s’ha transformat avui en un hàbitat lingüístic molt més ric i divers, reflex del món que ens ha sobrevingut amb la globalització. Aquest gresol de llengües en què s’ha convertit la gran Babelona, capital d’un país on ja tenim censades més de tres-centes llengües, és un patrimoni de gran valor social i econòmic, però també un bé cultural amb un delicat equilibri ecològic.


Taxi amb l’indicador d’ocupat en català. A dalt, el cinema Texas, l’únic que ofereix en exclusiva programació traduïda al català.
Fotos: Pere Virgili.

Un total de vuit organitzacions internacionals han iniciat els preparatius per a la redacció d’un Protocol de Garantia dels Drets Lingüístics, concebut com a text de referència en matèria de defensa de la igualtat entre llengües i de promoció de llengües en perill. Si Barcelona ha de ser un referent del multilingüisme, ha de començar per preservar la llengua que li és pròpia, la catalana, garantint-ne l’ús sense imposicions ni conflictes, però també sense complexos. Ara que alguns voldrien veure fractures socials causades per les diferències lingüístiques, convé més que mai afirmar la convivència i el respecte envers tots els parlants. El gest d’adreçar-se en català a una persona d’aspecte forà s’ha d’entendre com un senyal de respecte. Altrament, estaríem actuant amb prejudicis racials davant de persones que no podem discriminar lingüísticament pel color de la seva pell o per la seva fesomia, el seu cognom o la manera de vestir, ja que exclouríem amplis sectors de la població de l’accés al català.

No ens podem permetre, doncs, de ser mandrosos. Les llengües no han de ser problemes, sinó oportunitats; no han de ser barreres, sinó ponts que facilitin la inclusió de noves persones i comunitats en la vida de la ciutat. En la mesura que ens puguem entendre tots entre tots, aconseguirem que les llengües dels nouvinguts siguin també útils per al desenvolupament de Barcelona, que ha de poder establir lligams econòmics i culturals amb l’àmplia xarxa de ciutats que van redibuixant avui el món.

Classe de català a la Casa Amaziga de Catalunya.
Foto: Pere Virgili.

Com bé apunta Francesc Xavier Vila al dossier que dediquem a les llengües de Barcelona, el fenomen del multilingüisme a la ciutat no és una situació nova, sinó que ve de lluny: arrenca amb la Barkeno on convivien ibèrics, grecs i cartaginesos, continua amb una Barcino que va llatinitzar autòctons i colons, i es perllonga en una Barchinona on el llatí popular convivia amb el llatí culte i amb el grec, l’hebreu, les llengües dels bàrbars, l’àrab i l’amazic.

Una parlant d’amazic és justament el personatge que centra l’entrevista que obre aquest número de Barcelona Metròpolis: Najat El Hachmi, escriptora d’origen amazic –guanyadora del premi Ciutat de Barcelona– que és avui una de les figures emergents de la literatura catalana. Najat El Hachmi és una representant de la nova immigració dels anys vuitanta, que va portar al país persones d’origen no europeu. Sense ser la metròpolis d’un vell imperi, Barcelona és avui l’escenari de nous relats escrits per autors d’aquí i de fora, com poden ser l’alemanya Stefanie Kremser o el francès Mathias Énard, darrer premi Goncourt. El cas de Najat El Hachmi i d’aquests altres escriptors és un indici que la història del país i de la ciutat que anirem construint serà cada vegada més diversa i heterogènia. El relat sobre Barcelona ja no està en mans ni a la mercè d’una sola classe, ni d’un sol grup mediàtic, ni d’una colla de lobbies poderosos amb una idea de marca. Tampoc, és clar, en mans d’un Ajuntament que treballa per apoderar els ciutadans i donar-los veu perquè construeixin en comú la Barcelona que volen.

Activitats a l’associació de brasilers amb seu al Centre Cívic Parc-Sandaru.
Foto: Pere Virgili.

Barcelona serà lingüísticament sobirana si aconsegueix que el català tingui el seu lloc al món. I serà també una autèntica ciutat refugi de les llengües si és capaç d’acollir –sense condescendència ni superioritat– parlants d’arreu del món, també de les llengües més amenaçades.

La ciutat multilingüe

Il·lustració de Cristina Daura

© Cristina Daura

La globalització ha comportat un gran increment de la mobilitat i dels intercanvis culturals arreu del món. Barcelona, que acapara gran part de la immigració de Catalunya, s’ha convertit en un mosaic molt divers de cultures i de llengües. És una responsabilitat compartida vetllar perquè el patrimoni que aporten esdevingui un motor de riquesa i d’oportunitats per a tots. La història de les llengües, en efecte, mostra que les grans innovacions es donen en societats que han sabut encabir les aportacions d’altres cultures, que han aprofitat l’arribada d’altres grups per transformar-se i potenciar la seva creativitat.

Especialistes en lingüística i representants d’entitats vinculades a l’estudi i la defensa de la llengua tracen en aquest dossier un retrat de la societat barcelonina i apunten vies per a la resolució dels problemes derivats d’aquest caràcter plurilingüe. S’hi consideren àmpliament les relacions entre els dos idiomes principals, el català i el castellà, en un context on la llengua històrica, reintroduïda als àmbits institucionals, té encara pendent el repte de recuperar el món de la proximitat. Les relacions entre les diverses llengües, segons es determina en un dels articles, s’haurien d’ajustar a criteris de sostenibilitat. Una sostenibilitat que, tot i reconeixent l’augment de la intercomunicació, reclamaria les condicions per garantir el desenvolupament dels diferents grups lingüístics.

El dossier dedica un article específic a la situació a les aules escolars, on el català és la principal llengua vehicular però la presència del castellà dista molt de ser anecdòtica. I es recorda, així mateix, el vintè aniversari de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, que es va aprovar en una conferència mundial celebrada a la Universitat de Barcelona amb el suport de la Unesco, amb l’objectiu final de contribuir a corregir els desequilibris lingüístics al món, així com assegurar el respecte i el ple desplegament de totes les llengües i assolir la pau lingüística.

Fer ciutat a partir de la gent

Àrea urbana amb reformes pendents d’acabar: el barri de la Marina del Prat Vermell.
Foto: Vicente Zambrano

El debat sobre l’espai públic a la ciutat segueix tan viu com sempre, o més. En definitiva, es tracta de trobar solucions col·lectives en què participin mà a mà la ciutadania i l’Administració pública. Fer ciutat a partir de la gent.

Les persones es troben als espais públics més que no pas a casa seva. Això va percebre i va sorprendre Ana María Dávila, periodista xilena, quan va arribar a Barcelona al principi dels anys vuitanta. Com ella mateixa explica a la secció “Visions de Barcelona”, va aterrar en un espai públic que encara era el de la Barcelona preolímpica, amb grans àrees per urbanitzar i transformar.

Ara, quaranta anys després, el debat sobre l’espai públic a la ciutat segueix tan viu com sempre, o més. Això és així perquè la ciutat continua viva i inacabada, amb espais que periòdicament demanen ser repensats per tornar a ser habitats, transitats, treballats i conviscuts d’una i mil maneres diferents, d’acord amb els canvis socials i les noves necessitats dels ciutadans que hi viuen i se’ls apropien.

La ciutat ha canviat –i molt– i ja s’han executat grans intervencions urbanístiques, des de les recuperacions del front marítim entre el Besòs i el Llobregat fins a la construcció de les rondes, passant per la recuperació de barris sencers com el Poblenou o la construcció d’altres de nous, com el de Diagonal Mar i la Vila Olímpica. Tot i això, encara hi ha grans projectes pendents sobre la taula, com ara les obres de l’estació de la Sagrera, que també impliquen la inacabada línia 9 del metro; la reorganització de la plaça de les Glòries i el seu entorn, o la reforma de la Marina del Prat Vermell, per esmentar-ne només alguns exemples.

Si bé quan pensem en urbanisme sovint ens vénen primer al cap les grans intervencions, l’espai públic també el formen la xarxa de carrers petits o grans, patis interiors, passatges, parcs i jardins, elements comuns a les comunitats de veïns, així com l’entramat d’equipaments públics oberts als ciutadans: mercats, centres cívics, biblioteques, museus, fàbriques i centres de creació… Entre les grans infraestructures i aquests altres espais de pas o de participació s’encabeixen els habitatges. Així, els urbanistes i els arquitectes es troben davant el dilema de donar resposta alhora a les necessitats individuals i a les col·lectives, a les públiques i a les privades, i arribar a diferents límits i definicions del que queda dins i fora de l’espai públic.

Barcelona Metròpolis ha convidat en aquest número un conjunt d’arquitectes i urbanistes que analitzen l’espai públic des dels quatre àmbits en què transcorre la vida quotidiana: l’habitatge, el transport, el treball i, el quart, el lleure, la cultura i la participació. Els autors del dossier proposen respondre a les necessitats en aquestes quatre àrees posant el ciutadà al centre, mirant la ciutat a peu de carrer i aprofitant espais buits per facilitar escenaris on la ciutadania participi, s’impliqui i sigui protagonista.

Àrea urbana amb reformes pendents d’acabar: la plaça de les Glòries.
Foto: Vicente Zambrano

Entre les propostes recollides, n’hi ha d’innovadores i alternatives, com les que sorgeixen de l’economia solidària, la participació de base i la contracultura com a terrenys d’experimentació, que permeten noves formes de participació. Urbanistes i arquitectes fan una crida a la col·laboració estreta entre la societat civil i l’Administració, i coincideixen en la necessitat d’impulsar més habitatge públic i menys vehicle privat. El primer ara representa l’1,6% de tot el parc d’habitatge disponible, ja sigui de compra o de lloguer. I els automòbils ocupen el 60% de l’espai públic, quan només el 15% dels desplaçaments es fan amb aquest tipus de transport.

En definitiva, es tracta de trobar solucions col·lectives en què participin mà a mà la ciutadania i l’Administració pública. Manuel de Solà-Morales ja va anticipar fa vint-i-cinc anys que l’espai col·lectiu (no parlem només d’espai públic) constitueix la riquesa futura de les ciutats. Així ens proposen construir la ciutat i l’espai públic, de manera que organitzin la vida en comunitat i també siguin personalment acollidors, tant per a la gent que hi ha nascut com per a les persones que ens visiten. Aquest és el cas de l’escriptor refugiat Bàssem an-Nabrís, que tanca la revista amb un recull de petites històries de Barcelona escrites durant la seva estada com a escriptor acollit del PEN Català. Fer ciutat a partir de la gent.

Noves perspectives sobre l’espai públic

© Maria Corte

La gestió de l’espai públic en els darrers quinze anys és un reflex de les polítiques que han marcat la vida de la ciutat. Aquest dossier repassa algunes de les solucions arquitectòniques i urbanístiques adoptades que no sempre han respost amb prou encert als reptes de l’habitatge, la mobilitat, la dispersió urbana i la desindustrialització.

L’abús del crèdit hipotecari i l’escassetat de promocions públiques han fet difícil l’accés a l’habitatge a sectors importants de la població. En alguns barris el fenomen de la gentrificació ha expulsat els habitants tradicionals.

La mobilitat és clau a l’hora de repensar els models productius. El cotxe ocupa un espai desmesurat al carrer i està matant Barcelona, que és ja una de les ciutats més contaminades d’Europa.

Barcelona viu també la polarització entre el turista i el ciutadà. Si el turisme és inevitable, la ciutat ha de ser habitable. Els canvis del model productiu i les seves conseqüències sobre el teixit industrial conviden a repensar com reindustrialitzar la ciutat, quin paper ha de tenir l’espai públic en la producció i el consum.

Els arquitectes que participen en aquest dossier demanen que l’urbanisme resolgui problemes en lloc de crear-ne de nous i apunten propostes que tornin a posar la gent al centre. I reclamen que la democratització de la ciutat passi per la sostenibilitat, la memòria, la redistribució i la participació de la ciutadania i el rendiment de comptes.

Ciutat refugi de la literatura

Barcelona ha apostat durant segles pel sector del llibre i vol continuar apostant per la literatura, ara en qualitat de Ciutat de la Literatura de la Unesco. Amb aquest número ens apropem a totes aquestes realitats que defineixen el que significa la literatura per a Barcelona i intentem abordar les raons per les quals aspira al nomenament de la Unesco.

Pérez de Rozas / AFB

Al setembre la ciutat s’ha omplert de llibres. I no ens referim només als llibres de text que arriben amb motiu de l’inici del curs escolar. Els llibres han sortit literalment al carrer i s’han trobat amb els ciutadans a la catedral durant la Setmana del Llibre en Català i posteriorment a la Fira del Llibre d’Ocasió, al passeig de Gràcia. Durant uns dies, aquests espais han esdevingut punts de reunió de llibres nous i vells, literaris i professionals, infantils, juvenils i per a qualsevol edat. I s’omplen d’activitats que vinculen els carrers, els escriptors, els ciutadans i la literatura.

Són molts els esdeveniments al llarg de l’any que porten els llibres a diferents escenaris de la ciutat i que acosten autors i lectors: la Barcelona Negra, la Setmana de la Poesia, el Món Llibre per als més petits o Kosmopolis, autodefinit com el festival de la literatura amplificada. I això sense oblidar-nos del Dia del Llibre, la festivitat de Sant Jordi,  data assenyalada per excel·lència per al món editorial. Al costat dels festivals, llibreries i biblioteques aixopluguen bibliòfils i els qui s’inicien en la lectura.

Per als escriptors, la ciutat és font d’inspiració i també un refugi. Aviat farà deu anys que el PEN Català, amb el suport de l’Ajuntament, va contribuir a crear una xarxa de ciutats refugi per a escriptors amenaçats amb l’objectiu de facilitar l’exercici del dret a la llibertat d’expressió als qui els ha estat vetat al seu lloc d’origen. Una iniciativa que entronca amb la proposta de l’alcaldia de crear una agrupació de ciutats que donin acollida a més refugiats encara, com els provinents de la guerra de Síria.

Barcelona ha esdevingut la capital editorial de la Península en nombre de títols i volum de facturació (excloent-ne els llibres escolars i oficials), amb quasi 300 editorials que publiquen més de 30.000 títols a l’any i que donen feina a 5.300 professionals. La ciutat és seu de multinacionals que la utilitzen com a plataforma per accedir als mercats espanyol i hispanoamericà, però també acull editorials petites i amb personalitat que proven d’obrir-se camí.

Pérez de Rozas / AFB

El programa d’acollida d’escriptors amenaçats, la xarxa de biblioteques i llibreries, l’àmplia oferta de festivals i fires, la força del sector editorial, que la situa com a capital editorial, la celebració del Dia del Llibre, el projecte museístic Casa Vil·la Joana i tots els racons de la ciutat plens de literatura o que han inspirat històries que s’han convertit en llibres…; tot això i els projectes en marxa, així com la capacitat de Barcelona per crear lligams i xarxa internacionals, han fet plantejar la candidatura a Ciutat de la Literatura de la Unesco, una oportunitat per seguir impulsant la cultura local des del món del llibre i per projectar-la arreu.

Amb aquest número ens apropem a totes aquestes realitats que defineixen el que significa la literatura per a Barcelona i intentem abordar les raons per les quals aspira al nomenament de la Unesco. Comencem a l’edat mitjana, quan la ciutat es va dotar del que Sergio Vila-Sanjuán anomena “un ecosistema del llibre al complet”. I acabem amb una reflexió d’Antoni Martí Monterde sobre el futur. Monterde creu que, més enllà de la literatura, Barcelona ha de repensar-se com a capital cultural, i afegeix que “ser ciutat Unesco és un reconeixement d’una estructura en què el llibre literari té un paper fonamental en la vida ciutadana com alguna cosa més que un dels seus motors econòmics, que també”.

Barcelona ha apostat durant segles pel sector del llibre i vol continuar apostant per la literatura, ara en qualitat de Ciutat de la Literatura de la Unesco. Crear xarxa amb altres ciutats permet compartir i intercanviar experiències que impulsin la creativitat i que alhora apropin la literatura als ciutadans, a tots els barris. Barcelona continuarà treballant per descentralitzar els festivals, per potenciar encara més la llarga feina feta des de les biblioteques, per donar suport a les llibreries de barri –que en molts casos s’han convertit en dinamitzadors culturals–, per estendre els programes educatius per al foment de la lectura i per seguir impulsant iniciatives literàries i editorials de qualitat.

Barcelona, ciutat de la literatura

© Pep Montserrat

Barcelona té vocació literària. No debades és la capital mundial de l’edició en castellà i el centre motor del sector editorial català. La seva projecció literària no es limita a la indústria del llibre. També ocupa un lloc singular en la geografia literària d’Occident. És l’escenari final d’El Quixot, la primera novel·la moderna i obra fundacional del món en què encara vivim.

Barcelona ha construït a partir de la lectura un espai de trobada gràcies a la seva àmplia xarxa de biblioteques, i també n’ha fet una oportunitat per compartir la cultura mitjançant els programes d’acollida d’escriptors perseguits o els projectes de cooperació que ha establert amb altres ciutats del món. Festivals literaris, escoles d’escriptura o el projecte Vil·la Joana, la Casa de la Literatura, són altres fites d’una ciutat que ha convertit el llibre en el seu hàbitat natural.

Enguany l’Ajuntament ha presentat la candidatura de Barcelona perquè formi part de la Xarxa de Ciutats Creatives Unesco en qualitat de Ciutat de la Literatura. Una iniciativa que la podria agermanar amb tota una comunitat de ciutats d’arreu del món que han fet de la literatura un dels pilars més prominents de la seva identitat.

Una història editorial llarga i fructífera, Sergio Vila-Sanjuan

Acostumats al risc: Barcelona, laboratori editorial, Javier Aparicio Maydeu

El festival Kosmopolis i la literatura amplificada, Carles Domènec

Ciutat refugi d’escriptors perseguits, Carme Arenas

Un espai literari i molt més, Valeria Gallard

Llegir els carrers, Marià Marín i Torné

Roses i violes, Mathew Tree

El boom de la biomedicina a Barcelona

© Òscar Julve

D’uns anys ençà, Barcelona s’ha convertit en un pol d’atracció per a científics d’alt nivell, que han trobat aquí un lloc propici per a investigar, especialment en els camps de la biotecnologia i la biomedicina. Això ha estat possible gràcies als fons europeus, però sobretot a una voluntat política de blindar la recerca enfront dels vaivens partidistes i a la construcció d’un sistema basat principalment en criteris d’excel·lència científica. D’aquesta manera, la captació de talent s’ha imposat per damunt de la jerarquia acadèmica i s’ha procurat que el feixuc entramat de la burocràcia universitària no interferís en l’autonomia dels centres.

Barcelona és avui un focus punter de recerca, que disposa almenys de mitja dotzena d’instituts i grans instal·lacions dedicades a la biomedicina, la química, la nanotecnologia i les ciències fotòniques, centres que ja s’han situat entre els millors d’Europa en el camp de les ciències biomèdiques. El programa ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) aixopluga un nombre respectable d’investigadors que estan fent avenços en l’estudi del càncer i l’Alzhèimer, malaltia que probablement constituirà la gran epidèmia del segle XXI.

Rere el prefix bio s’amaguen també altres disciplines convocades pels enigmes de la biologia, com són la bioenginyeria, la biomatemàtica o la bioinformática, que han fet passos de gegant en els darrers anys gràcies a l’ús de les dades massives o big data. Tots aquests centres componen una xarxa en què també s’inclouen els instituts de recerca hospitalaris del Clínic, Bellvitge i la Vall d’Hebron.

El turisme, a debat

© Maria Corte

El turisme representa avui el 15% del PIB de Barcelona. Aquesta simple dada ajuda a entendre per què el model de ciutat no es pot definir al marge del sector. La imatge turística de Barcelona s’ha gestat, des del segle dinou, a partir de dues forces de desig antagòniques. N’hi ha una d’involuntària, que no depèn dels barcelonins i que s’ha forjat a partir de la mirada dels forasters. En contrast, tenim la imatge que la ciutat ha volgut projectar al món, des que es va crear la Comisión de Atracción de Forasteros, al començament del segle passat, fins als Jocs Olímpics de 1992. La marca Barcelona surt en bona part de la negociació entre aquestes dues mirades, la dels turistes i la pròpia.

Avui el turisme és un motor tan important de la vida de Barcelona que per excés podria distorsionar el seu model econòmic. Hi ha veus que alerten que la mercantilització de la marca Barcelona amb una lògica extractivista ens pot abocar, a la llarga, a un model turístic depredador i a la terciarització. També hi ha qui qüestiona el valor econòmic real aportat pel turisme i el caràcter equitatiu de la distribució de la riquesa que genera. En definitiva, no és possible plantejar un debat sobre el model turístic sense proposar al mateix temps un debat seriós sobre el model de ciutat. La marca Barcelona ha de ser multisectorial i s’hauria d’associar amb àmbits productius lligats a la societat del coneixement i de la innovació.

L’alcalde Xavier Trias ha proposat un gran pacte local per a la gestió i la promoció d’un turisme responsable. És l’hora d’impulsar una reflexió que impliqui representants de tots els sectors afectats, amb l’objectiu d’avançar en la definició del model turístic del futur. El pacte requerirà nous plantejaments de gestió i unes pràctiques noves per part de les institucions públiques, de les empreses i de tota la ciutadania –incloent-hi en aquest col·lectiu els barcelonins d’adopció temporal que són els mateixos turistes.

  • De la Rosa de Foc a Gaudí. Joan de Déu Domènech
  • El turisme com a mite. Saida Palou Rubio
  • La ciutat enfront de si mateixa. Lluís Rabell
  • Buscant l’encaix entre el turisme i el model de ciutat. Maria Abellanet i Meya
  • Casa meva és casa teva. Toni Sala
  • Només hi ha dos models turístics: el bo i el dolent. Miquel Puig Raposo
  • Escenaris futurs del turisme barceloní. José A. Donaire

Ciutats educadores

© Ana Yael Zareceansky

Barcelona va acollir, el passat mes de novembre, el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que va reunir representants de 200 ciutats d’arreu del món. Aquesta cita internacional va servir per presentar 150 experiències educadores de 36 països diferents al voltant del lema “Una ciutat educadora és una ciutat que inclou”.

El primer congrés es va engegar justament a Barcelona l’any 1990 amb el lema “Ciutats educadores per a nens i joves”. Al llarg dels 24 anys transcorreguts des de llavors, Barcelona ha estat un membre actiu de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE). I gairebé un quart de segle després de la seva fundació, el congrés s’ha tornat a celebrar a la ciutat on va néixer. Es tanca així un cercle que convida a fer balanç.

Hem invitat la directora del congrés Antònia Hernández i quatre membres del comitè científic, Àngel Castiñeira, Anna Jolonch, Josep Maria Coll i Joan Manuel del Pozo a dir-hi la seva. Tots ells aborden les línies mestres d’un congrés que ha volgut relligar el concepte d’inclusió amb els de participació i innovació.

També hi hem recollit cròniques que exposen exemples de bones pràctiques i projectes innovadors en el camp de la inclusió social a la ciutat i la seva àrea metropolitana, tant en l’àmbit de la gent gran com en el de la discapacitat i el de les presons.

Noranta anys de metro

© Josep Domíngez / AFB
Inauguració del Gran Metro a l’estació de la plaça de Catalunya, presidida per l’infant Ferran en representació del rei Alfons XIII, el 30 de desembre de 1924.

El ferrocarril elèctric subterrani d’àmbit urbà va arribar a Barcelona ara fa just noranta anys, el 30 de desembre de 1924, per donar solució a un problema que totes les societats urbanes avançades es van plantejar al seu moment: com facilitar la mobilitat d’una població creixent, concentrada en unes àrees cada cop més extenses, alliberant espai, al mateix temps, en uns carrers col·lapsats pel transport de superfície.

El Gran Metro va unir llavors, per primera vegada sota terra, la plaça de Catalunya i la de Lesseps. La línia –simple fragment de la notable xarxa projectada al principi– tenia un recorregut de 2.741 metres i quatre estacions, i va ser l’embrió de l’actual línia 3.

Als articles d’aquest dossier fem un repàs als primers plans del metro barceloní i al seu desenvolupament; ens endinsem en túnels i estacions per conèixer dades curioses, anècdotes i llegendes, i expliquem els avenços que el metro incorporarà per posar-se a l’alçada d’una ciutat que es proclama intel·ligent.

Video: Les parades “fantasma” de Via Laietana

Una de les artèries viàries més importants de Barcelona, Via Laietana, amaga al seu subsòl dues parades de metro, una de les quals mai va arribar a funcionar. L’altra, la de Correus, va quedar en desús l’any 1972 però amb els seus antics suports publicitaris gairebé intactes. Podeu visitar virtualment les dues parades “fantasma” en aquest vídeo.

Video: Una ruta pels noranta anys del metro

El 30 de desembre de 1924 va circular el primer metro a Barcelona des de la plaça de Catalunya en direcció al passeig de Gràcia. Així comencen les rutes pel metro que es duen a terme amb motiu dels 90 anys d’aquest transport. Les rutes conviden a fer un viatge per la història del metro a través dels canvis en la xarxa i en la societat. Des dels primers viatgers que tenien molta por a viatjar pel subsòl el 1924 fins als més de 350 milions de viatgers actuals.

Ciència ciutadana

© Eva Vázquez

Barcelona és, enguany, la primera Capital Europea de la Innovació, una designació que fa encara més pertinent la voluntat del consistori d’integrar les noves tecnologies en la vida dels ciutadans i de connectar amb la xarxa de les grans ciutats que definiran les dinàmiques urbanes del segle xxi.

La capitalitat del mòbil i les iniciatives polítiques per convertir Barcelona en una smart city quedarien coixes si no s’acompanyessin d’una estratègia per acostar la ciència i la innovació al ciutadà. Cal que la ciutadania sigui oberta i participativa, i sobretot disposada a compartir la innovació.

Barcelona també vol ser un referent internacional en fabricació digital, i ja s’ha convertit en la primera ciutat del món amb una xarxa pública d’ateneus de fabricació digital. La desena Conferència Internacional de Fab Labs ha reunit al Museu del Disseny de Barcelona representants d’aquests tallers d’arreu del món. La ciutat també ha posat en marxa el BCNLab, que forma part d’una xarxa europea de laboratoris urbans, i l’iCity, un projecte que permetrà l’accés als sistemes públics d’informació per facilitar la cocreació de serveis, tant públics com privats.

Som davant d’una revolució, que marcarà un abans i un després en la manera com generem i compartim informació. La ciència ciutadana neix d’una necessitat col·lectiva i de la convicció que la creativitat és més potent com més interconnectada es troba. I és també una manera de procedir més democràtica, més transparent i alineada amb el concepte de laboratori ciutadà.

Rutes insòlites per Barcelona

© Andreu

Tots tenim una imatge de Barcelona, una imatge viscuda que ens hem construït a partir de les nostres experiències i del relat que la ciutat explica de si mateixa o ha transmès als visitants. Barcelona és la imatge que n’hem fet, però també la que hem venut als altres. La visió que ens retornen els forasters pot engrandir la nostra percepció de la ciutat, però sovint també la pot reduir a un estereotip.

En aquest nou dossier hem convidat set autors a passejar fora dels circuits més fressats pels turistes o els congressistes. I els hem demanat que ens proposin rutes alternatives més enllà del Barri Gòtic o de la Barcelona modernista.

El resultat ha estat un recull d’itineraris insòlits que ens descobreixen capes urbanes recòndites, des de la Barcelona maçònica fins a la ciutat amagada dels passatges; des dels vestigis romans fins a les traces de la publicitat centenària que encara conserven algunes façanes; des de l’autèntic barri Xino dels nostres dies –el districte més poblat per la nova immigració xinesa– fins a la Barcelona de sota terra.

Els turistes que ens visiten sovint es mouen dins els confins de les muralles imaginàries que els han parat els operadors turístics. L’Ajuntament s’ha proposat descentralitzar el turisme per tal que els visitants es desplacin a tots els barris. Hi ha una altra Barcelona per descobrir, però si abans no la coneixem nosaltres mateixos difícilment la podrem ensenyar.

‘Smart cities’, tecnologia pensada per a les persones

© Oriol Malet

En poc temps, el concepte de ciutat intel·ligent ha deixat de ser una fantasia tecnològica per guanyar una dimensió social. Smart s’ha convertit en el prefix inevitable amb què etiquetem àmbits concrets de la nostra vida, des del transport fins a la salut, passant per la logística, la telefonia o la gestió de residus. Smart city és avui sinònim de ciutat connectada, concebuda al servei de la sostenibilitat i de l’estalvi energètic, però també orientada a l’eficàcia en la transmissió del coneixement. Barcelona, capital mundial del mòbil i promotora del City Protocol, ja ocupa el quart lloc al rànquing Smart City 2013 i destaca com a exemple de bones pràctiques en matèria d’intel·ligència urbana.

El futur de les ciutats serà inevitablement smart, però no podem ignorar el desconcert que plana per damunt d’aquest nou món. La ciutat intel·ligent s’alimenta de dades personals que converteixen cada un dels nostres gestos en informació de valor. L’encreuament d’aquestes dades obre noves possibilitats a l’hora de sincronitzar les persones i millorar els serveis públics, però també es podria convertir en una forma de control. Al mateix temps que emergeixen polítiques smart transversals, sentim veus crítiques que reclamen un model democratitzador amb relació a les tecnologies intel·ligents.

Marca Barcelona

© Sagar Forniés

Barcelona, tercer destí turístic de vols continentals, és una de les ciutats amb una reputació global més bona, com ho indiquen els principals índexs i rànquings de marques urbanes. No obstant això, la marca Barcelona corre el perill de quedar presonera d’una imatge estereotipada, centrada en l’activitat turística i dependent de l’obra d’uns pocs genis com Gaudí o Picasso més que en la capacitat real d’inspirar i generar noves iniciatives empresarials i en el seu poder creatiu en tots els àmbits. La bona marca de la capital de Catalunya és sens dubte una gran font de prestigi i d’ingressos, però també pot comportar una reducció de la seva gran diversitat productiva en benefici exclusiu del sector turístic.

Barcelona és, en definitiva, la suma de moltes Barcelones. I ara els temps li demanen d’aprofitar la riquesa de què disposa per millorar el posicionament internacional sense perdre la identitat.

Hem convidat un geògraf, un escriptor, un poeta, un consultor de marca, un empresari, un economista i un filòleg a donar-nos els seus punts de vista sobre el passat, el present i el futur de la marca Barcelona.

Barcelona inspira

El lema “Barcelona inspira” demana una proactivitat lligada a la creativitat, que no pressuposa tant la recepció passiva com l’impuls creatiu i la capacitat de moure els altres a fer coses.

© Sagar Forniés

No hi ha millor entrada a una ciutat que el seu nom. La paraula Barcelona roda sobre quatre síl·labes. Un vocable eufònic, que llisca equilibradament sobre cinc consonants i quatre vocals. Bar-ce-lo-na.

Des d’un punt de vista estrictament de màrqueting i publicitat, els noms de les ciutats són marques que les defineixen, contenen els seus valors i cultura, la seva identitat. En l’economia globalitzada, cada vegada més deslligada de fronteres estatals i més articulada en una xarxa de megàpolis, el renom d’una ciutat s’ha convertit en un actiu estratègic. La imatge d’aquestes marques s’ha de gestionar amb visió multisectorial i pensant en una gran multiplicitat de públics per afavorir la seva competitivitat internacional.

Barcelona és una de les ciutats amb millor reputació a escala global, com ho indiquen els principals índexs i rànquings internacionals de marques de ciutats. Per posar només dos exemples, segons l’Anholt-GfK Roper City Brands Index de l’any 2009, Barcelona ocupa la sisena posició mundial en termes d’imatge de marca, per darrere de París, Sydney, Londres, Roma i Nova York, i per davant de ciutats com San Francisco, Los Angeles, Viena o Madrid. I segons el Saffron European City Brand Barometer, és la tercera marca ciutat europea, per darrere de París i Londres.

Tot i l’èxit, la marca Barcelona corre el perill de quedar presonera d’una imatge estereotipada, més basada en l’oci que en el negoci, més centrada en la genialitat de Gaudí o Picasso que en la capacitat d’inspirar i generar noves empreses. “El lema ‘Barcelona inspira’, que s’ha convertit en el leitmotiv de totes les comunicacions de l’Ajuntament, no és un simple eslògan celebratori, sinó l’expressió de la necessitat d’articular i visibilitzar un ‘nou relat’ de ciutat i de marca. Un relat que la faci ser reconeguda i considerada no només per fer-hi turisme, sinó també com a generadora i atractora de talent i noves inversions”, diu Marc Puig, director de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona.

El lema “Barcelona inspira” és polisèmic, ja que conté tant una oració simple, amb subjecte i predicat, com una invitació amb un cert mandat imperatiu. I a diferència d’aquell lema imperatiu “Barcelona, posa’t guapa”, que comminava els ciutadans a guarnir-se de cara als visitants, “Barcelona inspira” demana una altra proactivitat, més lligada a la creativitat, que no pressuposa tant la recepció passiva com l’impuls creatiu i la capacitat de moure els altres a fer coses.

A diferència de campanyes com la de “Barcelona, la millor botiga del món”, que anaven destinades al públic local i reforçaven una idea de consum intern, “Barcelona inspira” és una divisa molt més oberta, que es pot pronunciar tant en català com en castellà i que és fàcilment intel·ligible per moltes altres llengües. Es tracta, doncs, d’un lema molt més inconcret, però amb una suggestivitat més àmplia.

Cartell de la campanya “Barcelona inspira” en un estand municipal del congrés mundial de ciutats intel·ligents celebrat a la ciutat comtal el mes de novembre de 2013.

Però, per damunt de tot, l’eslògan “Barcelona inspira” és la condensació en una frase lema de tota una nova visió de la ciutat. En què consisteix aquesta visió? “La visió de marca és ‘Barcelona, la ciutat de les persones’ –continua Puig–. Els atributs de la ciutat han de ser el benestar i el progrés econòmic, sense oblidar mai l’equitat i l’esperit d’associació. Tots aquests valors s’han de sostenir en un compromís social basat en la cultura de la felicitat i en la cultura de la innovació.”

Barcelona sempre s’ha caracteritzat pel seu caràcter inquiet, inconformista, obert i emprenedor. Un caràcter que l’ha portat a ser un referent global en àmbits com l’arquitectura i l’urbanisme, la cultura, el disseny i la creativitat, l’esport, el turisme, l’alimentació, la medicina o la innovació social. Una ciutat inquieta on les persones són les protagonistes.

El lema “Barcelona inspira” proposa integrar sota el paraigua de la marca Barcelona tota una sèrie de sectors estratègics que s’han de reforçar mútuament. En aquest sentit, Barcelona s’ha de posicionar en l’àmbit de la sostenibilitat i competeix en la lliga de les smart cities. Ha d’aprofitar la capitalitat del mòbil per ser un hub d’innovació tecnològica. Aquest laboratori s’ha d’obrir al cultiu de talent que suposa tenir a Barcelona un dels campus universitaris més grans i diversos d’Europa, amb milers d’estudiants d’arreu del món. Barcelona també és un referent internacional del disseny, la moda i la gastronomia. I ha de ser l’epicentre de la Mediter­rània i centre logístic del sud d’Europa. I, last but not least, ha de consolidar un turisme més basat en la cultura i l’esport com a part essencial de les activitats d’oci.

Barcelona és, en definitiva, la suma de moltes Barcelones. I ara els temps li demanen d’aprofitar la riquesa de què disposa per potenciar el seu posicionament sense perdre la seva identitat.

Vídeo: Barcelona, una capital que inspira

El lema “Barcelona inspira” no és un simple eslògan celebratori sinó l’expressió de la necessitat d’articular i visibilitzar un “nou relat” de ciutat i de marca. “Barcelona inspira” demana una proactivitat lligada a la creativitat, que no pressuposa tant la recepció passiva com l’impuls creatiu i la capacitat de moure els altres a fer coses.

Barcelona fora muralles

© Guillem H. Pongiluppi

El 2014 es complirà el tricentenari dels fets de l’11 de setembre de 1714. L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat una commemoració ciutadana que ha de servir per redescobrir la ciutat del segle XVIII, entendre la dimensió dels fets i posar-los en relació amb la realitat present i les expectatives de futur. Des de Barcelona Metròpolis abordem també els fets de 1714 amb la mirada posada en el passat, el present i el futur. Visitem el llegat historiogràfic que ens han deixat historiadors i novel·listes de talla universal com Daniel Defoe; també el Born Centre Cultural, que quedarà com un espai de documentació i de coneixement de la ciutat. I aventurem visions sobre els possibles sentits que tindrà en endavant aquesta data en els nous escenaris polítics que s’obren ara mateix.

L’escola al núvol

© Swasky

La crisi de l’educació coincideix plenament amb una revolució tecnològica que està transformant l’ensenyament en tots els àmbits i cicles formatius, des de la primària fins a la universitat. Tant si parlem de la pissarra digital com de la tauleta o dels nous cursos massius online propis de l’e-learning, l’impuls de les TIC ha d’anar acompanyat d’una innovació pedagògica en què es recuperi el valor de l’atenció, greument amenaçat pel bombardeig d’estímuls i distraccions. Ara més que mai, mestres, pares i alumnes s’han de retrobar en una nova complicitat que fins ara no tenien. “L’escola al núvol” és un recorregut pel desconcert de l’educació. Repassem els postulats de l’escola activa i el llegat pedagògic de Rosa Sensat, ens endinsem en els dilemes de l’ensenyament avui i fem projeccions de futur plenament integrades (o no) en la revolució del cloud computing.

Vídeo: Música transformadora

Un seguit de noves propostes han començat a prendre protagonisme els darrers anys en el món de les arts i de l’educació artística.

En aquest vídeo, podeu veure uns assajos de la Sant Andreu Jazz Band dirigida pel jazzman Joan Chamorro, el projecte Voces y Música para la Integración, iniciativa del director Pablo González, i la nova pedagogia de Barris en Solfa, de Pablo Pérsico.

Ciutat d’emprenedors

© Juliet Pomés

Barcelona ha estat un dels motors de la revolució industrial a Espanya des dels seus inicis, un lloc on l’emprenedor ha pogut prosperar i on l’esforç ha estat remunerat amb l’ascensió social. Avui vivim immersos en una crisi sense precedents, que comporta una transformació radical del model productiu i una nova economia basada en la connexió i la virtualitat global. Entre les eines de què disposa l’Ajuntament de Barcelona per respondre als reptes de la crisi destaca el viver d’empreses de Barcelona Activa, un model admirat arreu. La recessió ha fet aparèixer també noves formes d’emprenedoria social, que tenen cada dia més possibilitats d’obrir-se camí i pal·liar les carències que la pobresa ha deixat al descobert. El dossier us presenta també el perfil i els rostres d’alguns dels emprenedors que planten cara a la crisi.

Els mercats, una cultura alimentària

Mercat Boqueria 1907

© Frederic Ballell / AFB
Entrada al mercat de la Boqueria des de la Rambla, en una imatge presa entre
1907 i 1908

Barcelona té una tradició de mercats que es remunta al segle XIX. La irrupció dels supermercats i les grans superfícies als anys vuitanta en va fer perillar la continuïtat, però la renovació arquitectònica i l’aposta decidida pel producte fresc han preservat un model. Avui dia la ciutat disposa de quaranta mercats municipals, que atenen al voltant de seixanta milions de visites anuals. Entre el 30% i el 35% del producte fresc que es ven a Barcelona es ven als mercats, que són en conjunt la primera empresa de venda d’alimentació fresca, amb set mil treballadors i una facturació de mil milions d’euros l’any.

Els mercats, que s’han distingit per la varietat i la qualitat dels productes i pel tracte personalitzat als clients, són avui un dels tres serveis més ben valorats pels barcelonins, després de les biblioteques i del metro.

En aquest dossier ens proposem revisar l’evolució d’aquesta tradició i la seva situació actual. Manuel Guàrdia i Marçal Tarragó tracen una història dels mercats que és, també, una història alimentària de Barcelona. Tots dos sostenen que la cristal·lització de la cuina catalana i mediterrània ha anat de bracet de la consolidació del nostre model de mercat. La periodista Trinitat Gilbert i la cuinera Ada Parellada descriuen els valors del model: la comercialització de productes de proximitat, frescos i saludables; la relació de confiança que s’estableix amb el paradista; la configuració del mercat com a eix central del barri, punt de trobada i socialització, sobretot per a la gent gran; el foment d’uns hàbits alimentaris saludables. Finalment, Joan de Déu Domènech, historiador, escriptor i gastrònom, aventura un examen prospectiu amb algunes gotes d’escepticisme.

La ciutat novel·lada

Manel Andreu

Il·lustracions: Manel Andreu

El debat sobre la gran novel·la de Barcelona ha estat viciat per una rivalitat absurda. Avui no interessa tant decidir en quin idioma s’han escrit les millors novel·les, com donar fe de la influència mútua. Aquest dossier descobreix que Ruiz Zafón llegeix Narcís Oller i Rodoreda; que Montero Glez admira Vallmitjana i Sagarra; que Nada, de Laforet, es pot llegir en paral·lel a La Plaça del Diamant, de Rodoreda, o Jo confesso, de Cabré; i que les Barcelones de Marsé i Mendoza són tan vives en l’imaginari col·lectiu com la real.

Vídeo: Els mercats, una cultura alimentària

Els mercats de Barcelona: equipaments que generen llocs de treball, espais amb valor arquitectònic que formen part de les rutes turístiques, i llocs de cohesió social i de vida de barri. Una passejada pel llegat històric dels mercats i pel que representen actualment, completat amb unes pinzellades sobre el seu futur.

Amb els testimonis de l’arquitecte i historiador Manuel Guàrdia, el gerent de l’Institut de Mercats de Barcelona Jordi Torrades i el regidor de Comerç, Consum i Mercat Raimond Blasi.