Biblioteca central

Dimensió metropolitana

El projecte, amb capacitat per a 600.000 volums, tindrà la funció de biblioteca central urbana de Barcelona, amb una dimensió metropolitana.

La futura biblioteca pública de l’Estat a Barcelona s’ubicarà en uns terrenys que estan situats al costat de l’Estació de França i tindrà més de 16.000 metres quadrats. Es preveu que s’inauguri l’any 2027 amb un cost total de 55 M€.

La biblioteca pública de l’Estat a Barcelona tindrà la funció de biblioteca central urbana de la ciutat, amb una dimensió metropolitana. Tindrà capacitat per a 600.000 volums i la part destinada al públic inclourà sales de lectura, sales d’informació, una sala d’accés al fons general i especialitzat, un fons infantil i juvenil, una sala de premsa diària, un saló d’actes, sales multifuncionals, punts d’accés a internet, màquines d’autoprèstec, una zona de descans, exposicions, una cafeteria llibreria, un auditori i una zona d’aparcament.

Pel que fa a les zones d’accés restringit, hi haurà espais de feina i dipòsits especialitzats per a la conservació de les obres ingressades per dipòsit legal corresponents a les obres editades a la província de Barcelona.

L’equipament serà de titularitat estatal i la gestió es transferirà a la Generalitat de Catalunya.

 

Dimensió metropolitana

El projecte, amb capacitat per a 600.000 volums, tindrà la funció de biblioteca central urbana de Barcelona, amb una dimensió metropolitana.

  • logo ajuntament de barcelona
  • logo gene
  • logo esp1
  • logo esp2
  • logo upf
  • logo ub
  • logo uab
  • logo cisc
  • logo bist
  • logo pasqual maragall