La transformació del parc

 • Entorn del Parc
 • Llac del Parc
 • Entorn del Parc
 • Mapa amb els projectes de millores del parc: IES Verdaguer (rehabilitació), Escultura Mamut (rehabilitació), Pl Joan Fiveller (rehabilitació façana), Passeig Joaquim Renart (rehabilitació), Passeig dels Til·lers, Pl de la Cigonya (rehabilitació), Circumval·lació (permeabilitzar mur), Mercat del Peix (entorns), Born - Museu Martorell (pas vianants)

Tres grans eixos d'intervenció

Per donar resposta als reptes actuals, s’ha elaborat un pla director que identifica tres grans eixos d’intervenció: millores en el verd i la infraestructura, millores en l’accessibilitat i les connexions i nous usos vinculats a la ciència, a la cultura i al coneixement.

La Ciutadella és el parc públic més antic i més visitat de la ciutat, amb un alt valor històric i patrimonial i catalogat com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), i presenta un seguit de singularitats que el fan únic. 

Tant la mida com la ubicació estratègica, al bell mig de la ciutat, el converteixen en un espai de referència metropolitana, amb una freqüentació altíssima (set milions de visitants l’any), tant de la ciutadania de Barcelona com d’altres visitants. Tot i que el parc s’ha convertit en l’escenari de tota mena d’usos i de celebracions, segueix tenint un paper clau com a infraestructura verda per als barris del seu entorn i per al conjunt de la ciutat. 

Per donar resposta als reptes que presenta actualment el parc, s’ha iniciat un procés de rehabilitació, dividit en dues fases. Aquest procés està inclòs en un pla director de contingut més ampli que persegueix millores en el verd i les infraestructures, però també en l’accessibilitat i les connexions amb els barris de l’entorn i en la promoció de nous usos vinculats a la ciència, a la cultura i al coneixement.

Tres grans eixos d'intervenció

Per donar resposta als reptes actuals, s’ha elaborat un pla director que identifica tres grans eixos d’intervenció: millores en el verd i la infraestructura, millores en l’accessibilitat i les connexions i nous usos vinculats a la ciència, a la cultura i al coneixement.

 • logo ajuntament de barcelona
 • logo gene
 • logo esp1
 • logo esp2
 • logo upf
 • logo ub
 • logo uab
 • logo cisc
 • logo bist
 • logo pasqual maragall