Parc de Can Rigal

Av Albert Bastardas, 23

Can Rigal és una gran àrea verda d’àmbit metropolità de vegetació mediterrània, amb equipaments i zones de lleure.

El parc metropolità de Can Rigal ajuda a consolidar una àrea entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. De grans dimensions, disposa de zona de bosc mediterrani i amplis espais d’oci arbrats. El parc incorpora propostes del veïnat gràcies a la participació activa del moviment associatiu de l’entorn.

Biodiversitat

Es tracta d’un parc obert d’ús públic amb un eix principal nord-sud que connecta els municipis de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i que dóna lloc a dues zones diferenciades. D’una banda, una zona de bosc mediterrani amb pins i alzines, que potencia el valor paisatgístic de Collserola. De l’altra, un gran prat amb plataformes i plantacions geomètriques d’arbrat caducifoli on també hi ha les zones de jocs infantils.

El camí central es descompon donant lloc a àrees de descans i parterres geomètrics d’arbustives i herbàcies, que actuen com a filtre entre les dues zones. L’accent de color es va alternant al llarg del passeig amb el relleu de la floració de les espècies seleccionades al llarg de l’any.

Les pèrgoles i els pòrtics, amb plantació d’enfiladisses i plaques fotovoltaiques, potencien el caràcter d’eix central i creen zones d’ombra i color, alhora que alimenten la il·luminació del parc. Aquests elements conjuntament amb la col·lecció de bàculs, donen una imatge orgànica i arbòria.

La topografia és una gran estora de pendents suaus fins al talús del límit de la banda Besòs, que donen lloc a recorreguts adaptats i respecten el criteri de transparència visual en tot el parc.

Paisatgisme i disseny

El parc de Can Rigal incorpora criteris ambientals i de sostenibilitat, especialment pel que fa a la vegetació i a l’ús de l’aigua, així com respecte de l’ús de materials reciclats i la regulació de l’enllumenat, ja que l’electricitat es genera amb plaques fotovoltaiques.

L’aigua de la pluja es recull superficialment, es canalitza a través d’un sistema de conduccions de drenatge i graves i es retorna per capil·laritat a l’estrat vegetal, ja que infiltrar-la podria desestabilitzar el terreny de reblert; alhora s’evita la saturació de la xarxa de clavegueram. Per al reg directe, s’ha canalitzat l’aigua d’una mina que hi ha a l’Hospitalet.

  • Titularitat
    Centre públic
Adreça:
Av Albert Bastardas, 23
Districte:
Les Corts
Barri:
la Maternitat i Sant Ramon
Població:
Barcelona