Parc lineal Garcia Fària

Passeig de Garcia Fària, 2

Porta d'accés a les platges properes al Besòs, el parc enllaça dos grans espais verds: els parcs del Poblenou i de Diagonal Mar.

 

És el resultat d’una sàvia combinació de topografia i vegetació que dóna lloc a espais paral·lels molt ben diferenciats, separats per grans parterres, alguns de plans i altres d’atalussats. Ocupa l’espai situat sobre el gran aparcament que hi ha en un costat de la ronda del Litoral.

Per la banda de la muntanya, s’estén un carril bici, llarguíssim i molt ample, delimitat pel parterre que fa de mitgera entre les dues zones i el parterre que el separa de la calçada.

Pel que fa a la banda del mar, el límit esdevé una mena de mirador sobre les platges properes. Aquí és on es troben les zones d’estar i els jocs infantils. Hi ha accés directe a les platges creuant pels carrers de Bac de Roda, de la Selva de Mar i de Josep Pla.

Història

El parc lineal Garcia Fària forma part de la reordenació urbanística del front litoral del Besòs, que es va fer amb motiu del Fòrum Mundial de les Cultures Barcelona 2004, i està situat a la desembocadura del riu. Aquest esdeveniment va tenir com a principal objectiu la reflexió i el diàleg al voltant de la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i la pau. La nova urbanització va permetre recuperar una gran extensió del front litoral situada entre els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

Biodiversitat

És per aquest motiu que abunden els tamarius (Tamarix gallica). Als parterres que donen al passeig hi ha gramínies de diferents espècies, amb combinacions d’alçàries molt ornamentals. Hi trobem Hyparrhenia sp., Festuca sp., Pennisetum setaceum i Pennisetum villosum. També hi ha mates de Nassella tenuissima, una gramínia que oneja harmoniosa quan bufa el vent.

Juntament amb les gramínies, els grans protagonistes vegetals d’aquest parc són els baladres (Nerium oleander), de floracions espectaculars, i les palmeres, sobretot les washingtònies (Washingtonia filifera). També hi ha margallons (Chamaerops humilis) i, fent ombra, petits grups de morera del paper (Broussonetia papyrifera).

  • Titularitat
    Centre públic
Adreça:
Passeig de Garcia Fària, 2
Districte:
Sant Martí
Barri:
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
Població:
Barcelona