Parc Torrent Maduixer

C Josep Garí, 7

El jardí se situa en un terreny amb un fort desnivell de 9 metres, al districte de Sarrià - Sant Gervasi, en un entorn proper al parc de Collserola.

És un jardí urbà de 4.128,04 m² projectat sobre la coberta del nou parc dels serveis municipals de neteja Torrent Maduixer, un edifici soterrat que centralitza els serveis de neteja viària del barri de Sant Gervasi – la Bonanova. La singularitat d’aquest centre de neteja rau en el fet que es tracta d’un edifici soterrat de 2.406,56 m² i energèticament eficient, ja que disposa d’una bomba geotèrmica, un giny que permet un alt rendiment energètic amb un consum elèctric baix.

Biodiversitat

Els marges disposen d’arbres i arbustos, on destaca el verd, i la zona central presenta arbres amb flor, que esdevenen uns grans atractors de papallones i d’altres espècies. El jardí hi ha 79 arbres de diverses espècies: 13 tipuanes (Tipuana tipu), 2 paulònies (Paulownia tomentosa), 10 xicrandes (Jacaranda mimosifolia), 5 mèlies (Melia azedarach), freixes (Fraxinus ornus), 7 garrofers (Ceratonia siliqua), 5 alzines (Quercus ilex), 3 alzines sureres (Quercus suber), pins blancs (Pinus halepensis) , 9 pins pinyoners (Pinus pinea), 11 lledoners (Celtis australis) i 5 cirerers d’arboç (Arbutus unedo).
Als parterres laterals trobem arbustos com la Tulbaghia violacia, Phlomis lanata, Hebe sp de flors violetes, Cistus x pulverulentus, justicia suberecta (Dicliptera suberecta), hemerocal·lis de flors taronja (Hemerocallis), Verbena bonariensis, Pennisetum alopecuroides i peu de lleó (Leonotis leonorus). A la zona central destaquen el llentiscle (Pistacia lentiscus), violeta, budleia (Buddleja davidii), espinavessa (Paliurus spina-christi), ginestera (Spartium junceum) i llorer (Laurus nobilis). També hi ha enfiladisses o entapissants com la tumbergia (Thunbergia grandiflora), Thunbergia gregorii i la parra verge (Parthenocissus tricuspidata) i, als laterals, l’heura (Hedera helix).

Paisatgisme i disseny

Els diferents salts de nivell entre les cinc terrasses que formen aquest jardí urbà se salven amb talussos enjardinats.
El jardí disposa d’un segon itinerari lateral ràpid a través d’escales que permet travessar el parc de nord a sud. Tots els murs existents al parc s’integren amb gabions. Els paviments dels parcs són de formigó prefabricat, sauló, sorra granada i formigó desactivat. La segona terrassa d’aquests jardins disposa de sis claraboies que garanteixen l’aportació de llum natural a l’interior de l’equipament de neteja ubicat al subsòl.

  • Telèfon
    Tel.: 010
  • Titularitat
    Centre públic
Adreça:
C Josep Garí, 7
Districte:
Sarrià-Sant Gervasi
Barri:
Sant Gervasi - la Bonanova
Població:
Barcelona

Horaris

Observacions
Hora de tancament
aproximada, en funció de
l'horari solar (tanquen
quan es fa fosc, al capvespre)

Accessos: carrer de Joasep Garí, carrer Compte Sert i carrer Carles Pirozzini