Accessibilitat

 

Aquest lloc web ha estat implementat perquè totes les persones, independentment que tinguin una discapacitat o accedeixin al web des de qualsevol navegador, puguin navegar per les pàgines sense trobar-hi dificultats d'accés.

A la URL http://www.bcn.cat/culturapopular s’han considerat les mesures següents per permetre a l'usuari accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat:

  • Multinavegador: Les pàgines tenen una visualització correcta en diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).
  • Navegació coherent: Les pàgines mostren una maquetació que segueix una coherència en tot el lloc web.
  • Distraccions: S'eviten interferències com el contingut que fa pampallugues, el centelleig exagerat, l'àudio que comença automàticament i el contingut en moviment.
  • Mida de text i contenidors: La mida del text i els contenidors s'han definit correctament i el contingut s'amplia perfectament.
  • Títols de pàgina: els títols de pàgina són correctes, esmenten el portal i la secció.
  • Idioma: L’idioma de les pàgines està marcat correctament.
  • Focus visible: És visible el focus quan es navega amb teclat.
  • Llenguatge: S’utilitza un llenguatge senzill i fàcil de comprendre d'acord amb el públic objectiu del web.
  • Informació basada en el color: Tota informació que es transmet a través del color sempre és comprensible sense l'ús d’aquest recurs.

El desenvolupament del web de Cultura Popular, http://www.bcn.cat/culturapopular ,s'ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut al web 2.0 (WCAG 2.0), en el nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i per configurar les opcions d’accessibilitat dels diferents navegadors adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca, on trobareu informació i recursos sobre accessibilitat.

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment estan per resoldre en aquest lloc web.

Si detecteu dificultats d'accés als continguts del web de Cultura Popular, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu accessibilitat@bcn.cat.