Música

Escoltar, ballar i sentir. En definitiva, gaudir de la música des d’un punt de vista festiu. De fet, la música és indestriable de la festa; fins i tot hi ha qui fa una associació directa entre música i festa. De segur que podem assegurar que és un àmbit de la cultura popular i tradicional imbricat amb la resta dels àmbits.

Es difícil d'imaginar una festa silenciosa. Els so dels tabals creen l’atmosfera sonora necessària per a endinsar-nos dins el joc trepidant del correfoc. Les gralles descriuen l’alçada dels castells i el moment de fer l’aleta, o fan ballar els gegants i picar bastons. El tible i la tenora aporten el so singular i autòcton de la cobla a la ballada de sardanes i al concert. Les orquestres amenitzen els balls de festa major amb les cançons de moda i amb els passos dobles de sempre. Els cors i les corals, a veus, fan aflorar les sensibilitats i les emocions tant als qui les escolten com als cantaires, en una activitat en què el treball de grup és tan important.

Anant més enllà, i filant prim, podríem arribar a construir un calendari musical en què descobriríem que cada moment del cicle de l’any té una banda sonora i que tot plegat configura un univers musical propi que dóna identitat definida a les nostres celebracions.

Barcelona és una ciutat amb una riquesa i una tradició especial en l’àmbit de la música. Els festivals, cicles i concerts amb cita estable durant l’any són sovint propostes totalment consolidades, el testimoni de l’interès que desperten les expressions musicals d'estils i tendències diversos.

Categories de música