Corals

Les corals o cors són formacions musicals exclusivament vocals. Executen repertoris variats i heterogenis, tant com ho són les formacions.

L’estructura més estandarditzada de les corals és un cor mixt a quatre veus: dues cordes per als homes –que anomenem tenors i baixos–, mentre que les sopranos i les contralts són les cordes femenines. També hi ha cors exclusius de dones o d’homes, com seria el cas dels Cors d’en Clavé.

És remarcable l’arrelament de la tradició coral a casa nostra, que es manifesta clarament en dos indicadors: el primer, la gran quantitat de corals, cors, i orfeons que hi ha; i el segon, la gran quantitat de concerts que s’organitzen cada any.

La majoria dels cors i corals són amateurs, responen a la voluntat associativa i s’organitzen com a entitats o com a parts o seccions d’unes altres associacions.

A Catalunya es calcula que hi han més de trenta mil cantaires federats en el Moviment Coral Català, que agrupa totes les federacions corals i que té un fort reconeixement internacional.

La presència del cant coral a Barcelona és molt important en el calendari de trobades i concerts, com ho és el nombre de formacions de corals, cors de Clavé, pueri cantori i corals infantils.

Totes les categories de música