Bandes de música

Amb molta presència i arrelament al País Valencià, les bandes de música són formacions més o menys nombroses de músics de vent i percussió. A voltes poden incorporar instruments de corda pinçada, percudida i fregada. Quan és el cas, parlem de bandes simfòniques.

L’espai natural d’actuació d’aquestes formacions és l’aire lliure, normalment el carrer i la plaça. Malgrat que podem trobar-ne en concerts d'auditoris on imperen la serietat i la pompa, el seu medi habitual és la festa. Les bandes posen el fil musical a cercaviles, processons, oficis de festa major, etc.

A Catalunya l'arrelament de les bandes és desigual, en el territori. S'hi destaquen les terres del Ebre, que disposen de formacions amb molt de renom i tradició, probablement per la proximitat amb el País Valencià.

Barcelona, malgrat que no és pas cap ciutat on les bandes tinguin un arrelament significatiu, compta amb formacions de renom i qualitat. La més antiga és la Banda Municipal, que data del 1886. La resta de les formacions barcelonines són d’iniciativa associativa, com ara la Banda Simfònica de Roquetes Nou Barris, la Banda Simfònica de les Corts o la Banda de Música del Pare Manyanet.

Totes les categories de música