Foment de la Sardana de Barcelona

El Foment de la Sardana de Barcelona té una data de fundació exacta, el 2 de març de 1921. Poc després, el dia de Sant Jordi d'aquell any, ja féu la primera audició de sardanes a la plaça de Sant Jaume. La finalitat principal del grup, ja de bon començament, era educar el gust musical de la població i donar suport als compositors de sardanes, entre els quals Enric Morera, Juli Garreta, Joan Lamote i Eduard Toldrà.

En el moment de la fundació, el Foment de la Sardana de Barcelona s'instal·là al carrer de Jaume Giralt, a la casa on havia nascut el poeta Joan Maragall. Concerts, conferències, aplecs, ballades, concursos...: va organitzar tot d'actes fins que la guerra de 1936-1939 i la postguerra van paralitzar-ne les activitats, que no va poder reprendre fins l'any 1945. En el retorn es va haver de canviar  el nom i denominar-se Comisión de Fiestas de la calle Canuda, que va canviar per Círculo Sardanista el 1951. Aquell any també traslladaren la seu al local de l'Obra del Ballet Popular. El nom històric de Foment de la Sardana de Barcelona es va poder recuperar, finalment, el novembre de 1982.

Des del 1984 té la seu al Centre Cultural Sant Pere Apòstol, al districte de Ciutat Vella, àmbit de la ciutat en què organitza ballades i audicions. A més, cada temporada programa un parell de concerts a diversos indrets de la ciutat.