Diabòlica de Gràcia

La Diabòlica de Gràcia té l'origen en la colla de Diables de Gràcia, com a resultat d'una escissió de l'any 1982. Un dels dos grups resultants va ser la Colla Jove de Diables de Gràcia, que es va voler diferenciar de l'altre grup, de tendència més tradicionalista i basada en el model penedesenc. Per això la Colla Jove va decidir d'incorporar dones a la festa, participar en els correfocs i intensificar l'espectacularitat en els jocs de foc i pólvora. El nom de Diabòlica de Gràcia el va adoptar l'any 1984.

Per a les actuacions de foc, el grup disposa de dues figures principals, en Llucifer i la Diablessa, totes dues dotades de ceptrots: el d'en Llucifer amb quaranta-dos punts de foc, i el de la Diablessa amb dinou.

Una de les seccions de la colla són els tabalers. Creada el 2006, s'organitza per instruments: caixes, timbals, mitjos, greus i bombo. En les demostracions de la Diabòlica de Gràcia, els tabalers hi posen els ritmes de percussió tradicionals i també alguns temes de composició pròpia, com ara «Jo vaig de blau», «Oye como va» o «Pollastre a l’asum».

L'any 2006 la colla va actualitzar la vestimenta, formada per una casaca blava, pantalons grocs i una caputxa decorada amb dues banyes grogues.

Els espectacles i actuacions de la Diabòlica de Gràcia són una part habitual de les programacions dels actes culturals i festius del barri de Gràcia, i sovint la colla contribueix a organitzar-los.