Pastorets de l'Agrupació Congrés

Cada any pels volts de Nadal el grup teatral La Trapa escenifica els Pastorets a l'espai de l'Agrupacio Congrés del districte de Sant Andreu. L'obra representada és Els pastorets i l'estrella de Nadal, i s'hi programa des de l'any 1999.

De les tres seccions que formen l'Agrupació Congrés, la de teatre és la més antiga i s'organitza en diversos grups, segons l'edat. Cada temporada representa dues o tres obres, però és en els Pastorets on participen tots els grups. Juntament amb La Trapa, l'esbart Joventut Nostra i el tennis taula completen les seccions de l'entitat. L'Agrupació Congrés va néixer l'any 1956 amb el nom d'Asociación de Familias San Pío X al local del patronat del barri, que llavors era nou i s'anomenava Viviendas del Congreso. En l'origen, la finalitat de l'entitat era fomentar la relació entre els habitants d'aquell barri de nova creació i la seva integració en la ciutat.