Arreplegagegants
La colla dels Arreplegagegants es funda el 2014 arran de la iniciativa de diversos geganters barcelonins. La proposta volia donar continuïtat a la idea engegada uns quants anys abans en el marc de la colla Fal·lera Gegantera de la Sagrada Família per tal de treure gegants sense colla. A més, aquesta nova entitat també prendria el relleu en l’organització de les trobades geganteres dels barris de l’Eixample que no tenien colla (la Dreta de l’Eixample, l’Esquerra de l’Eixample i el Fort Pienc), el que es coneix com a Transeixample. Aquesta filosofia s’ha estès en les nombroses activitats que la colla ha anat fent al llarg dels anys. L’entitat compta amb un gegant particular (l’Ocellaire de l’Eixample), s’encarrega de treure a ballar els gegants de Sant Josep de Calassanç i ajuda totes aquelles colles que ho sol·licitin.
Entrevista en procés de documentació.