Capgrossos de Sant Antoni

Fitxa tècnica

Descripció

Joan Isard

Construït el 2001 per David Garcia Sastre

Planella

Construït el 2002 per David Garcia Sastre

Sampietro

Construït el 2003 per David Garcia Sastre

Text en construcció.

Material multimèdia relacionat

Imagen