Capgrossos de Sant Antoni

Fitxa tècnica

Descripció

Joan Isard

Construït el 2001 per David Garcia Llorca del taller Constructors de Fantasies.

Planella

Construït el 2002 per David Garcia Llorca del taller Constructors de Fantasies.

Sampietro

Construït el 2003 per David Garcia Llorca del taller Constructors de Fantasies.

Text en construcció.

Material multimèdia relacionat

Imagen