Museu Etnològic

El Museu Etnològic de Barcelona és un espai de coneixement entre cultures i té les persones de les ciutats, les viles i els pobles com a primers elements de referència per a l'estudi de la societat, en tota la seva complexitat. En el museu hi trobareu els millors objectes de vida quotidiana i al mateix temps les obres més extraordinàries de les cultures que s'hi representen. Es tracta de provocar una doble emoció en el públic: l'emoció del coneixement científic i l'emoció del coneixement estètic. Les 50.000 imatges, les filmacions i els registres d'audio del treball de camp conformen l'important fons audiovisual. Els objectes recol.lectats en el seu moment, en els cinc continents, compten amb l'actualització i la contextualització del patrimoni immaterial.