Gegantó del Putxet

Gegantó del Putxet

Fitxa tècnica

Descripció

Manel Pescador

Construït el 1998 per en Joan

Fitxa en construcció.