Gegantons les Quatre Estacions del Poble

Fitxa tècnica

Descripció

Feliu

Construït el 1988 a Can Boter

Andreu

Construït el 1988 a Can Boter

Descripció

Paulina

Construïda el 1988 a Can Boter

Rosalia

Construïda el 1988 a Can Boter

Els Gegantons del Poble, construïts pel Taller Can Boter de Tiana, van néixer com a Gegantons del Poble Espanyol per animar les activitats i celebracions d'aquell indret. Els gegantons, anomenats Rosalia, Feliu, Paulina i Andreu, d’una escultura finíssima, simbolitzen les quatre estacions de l’any.

La Rosalia és una noia jove guarnida amb flors com a símbol de la primavera; en Feliu és un jove ben plantat i disposat a anar a segar, que representa l’estiu; la Paulina és una castanyera amb una paperina de castanyes a la mà, que simbolitza la tardor; i l’Andreu, un home vell amb una llarga barba blanca i recolzat en un bastó, que significa l’hivern.

En els inicis, els gegantons només participaven en els actes del Poble Espanyol i, en comptades ocasions, en algun acte especial fora del recinte. Després de molt temps inactius, amb la constitució d’una colla pròpia de geganters ara fa pocs anys, van tornar a actuar.