La Federació Catalana de Joc Tradicional. Apropem el joc de sempre al segle XXI

Companyia de Jocs l’Anònima

Presentacions
28 de gener

Start

10:30

End

11:00
Fàbrica de Creació