Ocellaire de l’Eixample

Fitxa tècnica

Descripció

Ocellaire de l'Eixample

Construït el 2013 per Dolors Sans

L’Ocellaire és una figura asexuada, al·legoria de la llibertat humana. La peça, inspirada en un personatge del film ‘Un pont cap a Terabithia’, duu al cap un barret en forma d’ocell modernista i el seu cos és una gàbia daurada amb la porta oberta, símbol de la llibertat interior. La figura, que també té ales, en una mà hi duu una òliba, símbol de saviesa, i en una altra un niu, símbol d’esperança.

El gegantó va ser construït per Dolors Sans com a peça lleugera per a persones que comencen a portar gegants i va ser estrenat l’any 2013 a la Fira Modernista de la Festa Major de la Dreta de l’Eixample. L’any 2017, fruit de la col·laboració de la Colla Arreplegagegants, els portadors de l’Ocellaire, amb entitats i organismes que treballen amb el col·lectiu de discapacitats, la figura va ser adaptada per a cadires de rodes per poder ser duta per persones amb mobilitat reduïda. Actualment, és la figura amfitriona de les trobades geganteres dels barris de l’Eixample que no tenen gegants propis i del Transeixample.