Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Privada Ared (Fundació per a la Reinserció de Dones)
ARED

AdreçaCarrer Zamora 103-105 Baixos
08018 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon933513865
Correu electrònicared@fundacioared.org
xvillarejo@fundacioared.org
Adreça webwww.fundacioared.org

DescripcióAred és una entitat, sense afany de lucre, que va néixer l’any 1994 com associació per a la integració social de dones. Ared va ser creada als soterranis del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona (C.P. Wad-Ras) per cinc dones privades de llibertat, un voluntari i una monitora de confecció, avui Presidenta de la Fundació Ared. Juntes van crear el primer taller de confecció.

La finalitat de la Fundació Ared consisteix en fomentar la integració social i la incorporació laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, principalment d’aquelles que no disposen de l’autonomia suficient per accedir als mecanismes ordinaris d’incorporació social i laboral. Alhora, la Fundació Privada Ared potenciarà el voluntariat social en totes les seves vessants.

La missió de la Fundació Ared és promoure l’accés a la plena ciutadania de persones en risc d’exclusió social fomentant la seva autonomia, mitjançant processos de formació i d’acompanyament integral. Treballem en coordinació amb altres entitats, per sensibilitzar a les institucions i al conjunt de la societat sobre la realitat de l’exclusió social.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariDones
Infància i joventut
Persones amb discapacitat
Persones aturades
Persones drogodependents
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
TemàticaDrogodependències
Economia i empresa
Educació
docència i formació
Gènere
Habitatge
Immigració
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Alimentació
Ajuts econòmics
Assessorament jurídic i legal
Assistència domiciliària
Atenció residencial permanent
Formació
Habitatge
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Programes o projectes a destacarEntrevista de selecció.
Entrevista d’acollida.
Tutories de seguiment.
Formació bàsica.
Formació en noves tecnologies de la informació.
Formació ocupacional.
Tallers formatius.
Gestió del Programa de la Renda Mínima d'Inserció (RMI).
Programa de beques, mensuals i puntals, d’ajuda a l’aprenentatge.
Servei d’orientació i inserció laboral.
Sortides d’oci i temps lliure.
Selecció, acollida i acompanyament a voluntaris/es i alumnes en pràctiques.
Coordinació interdisciplinar.
Sensibilització i difusió.
Avaluació continuada i de seguiment.
Xarxes d'acció de l'ArcordXarxa d'economia social de Barcelona
Xarxa d'habitages d'inclusió social