Condicions d'ús de la Blogoteca

 • Objectius de l’espai

  La Blogoteca és un espai de participació del web Barcelona que té com a objectiu oferir una visió diversa i d’interès general del que hi ha a la xarxa vinculat a la ciutat (blogs i webs).

 • Acceptació de les condicions d’utilització

  En accedir a aquest espai de participació considerem que accepteu totes les condicions d’utilització que es descriuen a continuació. És per això que us demanem que les llegiu atentament.

 • Què heu de saber per participar a la Blogoteca? Condicions generals

  • Les propostes han de ser sobre Barcelona o sobre els barcelonins.
  • Han de ser d’interès general, d’accés lliure o gratuït i per a tots els públics.
  • El contingut ha de ser veraç i ha d’estar actualitzat.
  • Han de tenir autoria identificada o un contacte vigent i visible.
  • Els blogs o webs proposats han de garantir uns nivells adequats de qualitat lingüística i gràfica, a més de tenir continguts rigorosos.
  • Preferiblement han d’estar escrits en català, tot i que també s’acceptaran blogs en castellà o anglès.
  • S’accepten blogs i webs d’organismes públics o d’agents privats si compleixen les condicions generals.
 • Queden exclosos de la Blogoteca:

  • Els blogs o webs amb ànim de lucre o amb finalitats únicament comercials.
  • Els blogs o webs que defensin interessos de partits polítics, ideològics o religiosos.
  • Els blogs o webs que suposin incitació a l’odi, a la discriminació, que puguin ser amenaçadors o provocadors, o que puguin tenir sentit o caràcter sexual, violent, groller o pornogràfic.
 • Queixes i suggeriments

  Qualsevol queixa i/o suggeriment que tingueu referit a la pàgina i/o als continguts incorporats s’ha de realitzar a través de l’apartat Blogoteca. Si considereu que teniu algun dret sobre el material incorporat o que aquest atempta contra la vostra intimitat, heu de notificar-ho a l’Ajuntament de Barcelona indicant el vostre nom, la titularitat dels drets (aportant prova o acreditació corresponent) i l’objecte del dret suposadament infringit.