Àrea de gossos de la platja de Llevant

Zona de bany per a gossos a la platja de Llevant
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
Districte:
Sant Martí
Longitud:
7% del total de platja de Llevant disponible
Límits:
Àrea delimitada dins la platja de Llevant a tocar de l'espigó de rambla de Prim.

Com s'hi va

A la part nord de la platja de Llevant s’instal·la, durant la temporada alta de bany, una àrea delimitada perquè hi accedeixin ciutadans amb gossos.

Atesos els resultats i la bona acceptació de les dues proves pilot desenvolupades els estius 2016 i 2017, aquest decret dona cobertura definitiva per consolidar de manera permanent aquest espai d’accés de ciutadans amb gossos a la platja de Llevant, i permet que s’habiliti cada any durant la temporada alta de bany. Barcelona aposta sempre per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia, pel respecte als drets dels animals.

Serveis

L’espai d’accés de ciutadans amb gossos disposa dels serveis següents:

La platja de gossos és un espai separat físicament de la resta de la platja de Llevant, que manté les tanques perimetrals a la zona del trencant amb l’aigua i a l’espigó, per evitar que els gossos en puguin sortir. L’horari és de 10.30 a 19.30 hores.

Servei d’informació, amb dos informadors ambientals, de dilluns a diumenge, que duen a terme tasques de control d’accessos ja que només hi podran accedir els gossos identificats amb microxip, tasques de seguiment, repartiment de bosses de recollida d’excrements i informació als usuaris, tant en el mòdul d’informació com als accessos a la platja, perquè els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert fins a l’entrada de l’àrea, com a garantia del bon funcionament de l’espai.

Servei de neteja manual, tant de l’espai com dels accessos, que inclou el buidat de papereres i neteja mecànica amb el garbellat a la nit mitjançant un tractor, a 8 cm aproximadament, igual que a la resta de les platges, i garbellat a 30 cm de profunditat, quan els criteris de contingència ho determinin.

Servei de control de la qualitat de l’aigua i de la sorra, que porta a terme l’Agència de Salut Pública (ASPB); el control de l’aigua es fa tal com estableix la Directiva 2007/CE; en relació amb el control de qualitat de l’aigua i de la sorra, s’ha establert amb l’ASPB un protocol de contingència que inclou un paquet d’actuacions de manteniment i neteja de la sorra en funció dels resultats analítics de control.

Llegir més

Mobiliari urbà adaptat als usuaris i gossos:

- La font de beure o abeurador adaptat a tota mena de gossos (grans i petits)
- Dutxa per a gossos
- Els urinaris urbandogs, amb base plàstica filtrant
- Dues dutxes per a persones amb un banc per descansar

Per accedir còmodament a l’espai, es manté la passera existent que arriba fins a la porta d’accés de l’àrea de gossos, que està degudament senyalitzada a l’entrada i a la rampa d’accés a l’espai.

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció dels gossos d'assistència, que poden accedir-hi sempre.

Per arribar-hi, podeu fer-ho fàcilment en transport públic, ja sigui en metro (Selva de Mar o El Maresme / Fòrum), en autobús (línies V27 i H16) o en tramvia (línia T4, parades Selva de Mar i El Maresme). També podeu accedir a la Nova Mar Bella en bicicleta, ja que el passeig Marítim disposa de carril bici i, a més, teniu fins a quatre estacions de Bicing a prop de la platja (passeig Marítim de la Mar Bella; passeig de Garcia Fària, 37 / Josep Ferrater; passeig del Taulat, 188, i passeig del Taulat, 238).

A l’àrea de gossos de la platja de Llevant es facilita l’accés i el gaudi a tots els usuaris i usuàries, i en especial a aquells que tenen alguna limitació en la seva mobilitat. La platja ofereix reserves d’aparcament amb itineraris accessibles fins a la platja seca, senyalització i informació visual i tàctil, lavabos adaptats, passeres de fusta fins a l’aigua i dutxes adaptades amb cadires. També disposa de transport públic adaptat que hi facilita l’accés.

Arxius relacionats:

Equipaments

 • Abalisament d'espigons i de zones de bany
 • Àrea per a gossos
 • Dutxes
 • Dutxes (adaptades)
 • Lavabos públics
 • Lavabos públics (adaptats)
 • Megafonia
 • Papereres de rebuig i d'envasos
 • Passeres
 • Torres de vigilància

Punts d’atenció i informació

 • Punt d'informació
 • Salvament i socorrisme

Serveis

 • Barcelona WiFi

Comparteix aquest contingut